Partner
nieuws

Powered by

Dream School meets strategische procesinnovatie

Dream School meets strategische procesinnovatie

De kosten van de zorg stijgen te hard. Met lef, initiatief en samenwerking kunnen we deze beheersbaar houden.

Om de zorg te veranderen, is het noodzakelijk eerst in de spiegel te kijken. Daar begint veranderbereidheid. Naar ‘het systeem’ of naar ‘je zorgorganisatie’ wijzen lijkt soms logisch, maar dan verandert er morgen niets. Veranderingen vergen offers, zowel individueel als organisatorisch.

Durven…

Verandering begint op individueel niveau. Het is noodzakelijk om zowel maatschappelijke verantwoordelijkheid te voelen als ook te durven veranderen. Dat is best spannend. Gelukkig hoef je zo’n verandertraject niet alleen te volgen. Net als bij het tv-programma Dream School is het noodzakelijk dat een student zelf tot het inzicht komt dat de huidige situatie ‘niet fijn is’. Docenten faciliteren dat proces slechts. Met externe attributie, opstandigheid en weerstand kom je niet verder, hoezeer je ook gelijk kunt hebben. Dat geldt voor deelnemers aan Dreamschool als ook voor mensen werkzaam in het Nederlandse zorglandschap. Je kunt kritiek hebben en uitleggen dat het niet beter wordt zolang het huidige zorgsysteem niet verandert. Wacht je af tot iemand anders dat gaat doen? Dat werkt niet. Start met je eigen bereidwilligheid! Bekijk welke rol jij kunt vervullen om de situatie te veranderen. Die rol is groter dan je denkt.

… en doen

Daarna kun je – samen met anderen – in en buiten je eigen zorgorganisatie op ontdekkingstocht gaan. Creëer een omgeving waarin falen is toegestaan en waar op basis van vertrouwen wordt gewerkt. Denk in oplossingen in plaats van in beperkingen, stop met eindeloos vergaderen en begin gewoon. Dát is voor ons – achteraf gezien – de meest strategische innovatie die wij in onze processen hebben aangebracht. ‘Gewoon beginnen’ vergt namelijk wel voorbereiding, maar vervolgens is het een kwestie van doorpakken. Concreet betekent het: een goede en uitgebreide omgevingsanalyse m.b.v. modellen, dan flink nadenken, niet afwachten, zelf initiatieven starten, klein beginnen, proberen, bijsturen en opschalen.

Netwerkzorg: een praktijkvoorbeeld

Op deze manier is InoCare met Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN) en in samenwerking met CZ gestart met vernieuwende financieringsvormen. Op het Skipr-congres over strategische procesinnovatie is o.a. dit gepresenteerd. Deze drie organisaties werken samen om de financiering over de schotten heen tussen aanbieders uit de cure (1e tot en met 3e lijn), care en t.z.t. gemeenten te realiseren. Netwerkzorg noemen wij dat. De financiering wordt georganiseerd rondom een individuele patiënt, waarbij samenwerking tussen de lijnen en substitutie van zorg de kernpunten zijn. Zorg draait om wat de patiënt nodig heeft. Dat is vraaggestuurd en negeert de perverse productieprikkel van aanbod = omzet. Wij laten ons daarin niet beperken door het bestaande financieringssysteem, maar zoeken ruimte om de bekostiging aan te passen. Het doel: zorg effectiever verlenen, de patiënttevredenheid verhogen en de macrokosten verlagen. Deze aanpak kun je integraal vertalen naar andere (m.n. 2e lijns) zorginstellingen met een multimorbide en chronische populatie. Uiteraard gebeurt dat conform Lean, SMART, KSF’s, PRO/EM’s...

De sleutel tot netwerkzorg ligt in open communicatie en de bereidheid om informatie te delen. Niet in methoden of instrumenten, maar in de erkenning dat wij elkáár nodig hebben. Het precieze eindpunt is nl. onbekend. Een goede teamspirit zorgt dat we in beweging komen om samen de zorg te veranderen.

Voel jij je medeverantwoordelijkheid voor de besteding van het zorggeld? Laat InoCare dan de rol van katalysator vervullen en start. Ons advies:

‘Gewoon beginnen’

  • Kom met je idee; jij hebt wellicht een sleutel in handen
  • Betrek veranderbereide medewerkers en vorm een leidende coalitie. Daar maken zorgverzekeraars bij voorkeur vanaf het begin al deel van uit
  • Stel samen een haalbare visie op, maak een pragmatisch veranderplan. Steek beschikbare middelen in ‘proberen’, niet in ‘vergaderen’
  • Probeer, faal en… nog eens. Doe het altijd samen

Kies voor een ‘beter alternatief’:

  • Probeer niet het huidige inrichtingsmodel te optimaliseren: dat kost vooral energie. Start met een frisse IPU (integrated practice unit) binnen of buiten de muren van de 2e lijn. Het geeft energie om processen opnieuw in te richten
  • Vertrouw elkaar

Wij denken en doen graag met je mee!

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top