Partner
nieuws

Powered by

‘Regeldruk verlagen? Vraag wat de professional irriteert!’

‘Regeldruk verlagen? Vraag wat de professional irriteert!’

Regeldruk bedreigt de zorgkwaliteit en de gezondheid van medewerkers. Reden voor steeds meer organisaties om dit issue aan te pakken. Een prima startpunt daarbij is de professional, zo werd benadrukt tijdens de kennissessie Regeldruk en Gezondheid van IZZ.

Een helder beeld van regeldruk en de gevolgen ervan geeft de IZZ-Monitor Gezond Werken in de zorg. Dit is een jaarlijks onderzoek onder meer dan 10.000 zorgmedewerkers. Onderzoeker Babette Bronkhorst vertelde tijdens de kennissessie dat tussen 60 en 70 procent naleving van regels ervaart als een last. Terwijl een groep van tussen 20 en 30 procent het nut of de functie van regels niet inziet. Volgens het onderzoek heeft regeldruk een duidelijk verband met verzuim, uitputting, verminderde bevlogenheid en verloop. Alle reden dus om het probleem aan te pakken. De ruimte voor verbetering  is groot. Door onnodige bureaucratie terug te dringen, kunnen organisaties werkgerelateerd verzuim bijvoorbeeld met bijna de helft terugdringen en verloopintentie met een kwart, vertelde Bronkhorst. Daarbij komt het volgens haar aan op een goed organisatieklimaat. “Dit betekent dat de organisatie aandacht heeft voor medewerkers en het nut van regels. En dat het dus niet alleen maar gaat over productie en efficiency. Dan is de beleving van regeldruk ook minder.” Bronkhorst zei dat professionals een goed startpunt zijn bij het aanpakken van regeldruk. “Vraag ze wat hen het meeste irriteert.”

IZZ ill Inzicht 02_19_p3_grafiek 1 regeldruk

Schrappen voelt goed

het volgens haar aan op een goed organisatieklimaat. “Dit betekent dat de organisatie aandacht heeft voor medewerkers en het nut van regels. En dat het dus niet alleen maar gaat over productie en efficiency. Dan is de beleving van regeldruk ook minder.” Bronkhorst zei dat professionals een goed startpunt zijn bij het aanpakken van regeldruk. “Vraag ze wat hen het meeste irriteert.”

Het Diakonessenziekenhuis (hoofdvestiging Utrecht) maakt er een sport van om samen met medewerkers bureaucratie te bestrijden. Zij speelden zich vorig jaar in de kijker toen ze 100 niet-verplichte indicatoren schrapten. En daarbij is het niet gebleven, zo bleek uit het verhaal van manager patiëntveiligheid en kwaliteit Susan Fennis van het Diakonessenhuis. “We vroegen medewerkers: wat gaat volgens jullie echt nergens over?” Ze kwamen uit bij de operatiechecklijsten. Fennis vertelde hoe een groep medewerkers in Zeist zichzelf vervolgens tijdens een zomerse dag van 9 tot 9 opsloot. Uiteindelijk bleven van de 22 checklijsten slechts 7 over. De verkorte ‘Diakcheck’ is nu in gebruik. Dit smaakte naar meer. Ze vroegen hun Verpleegkundigenadviesraad wat hun grootste steen des aanstoots was. Dit bleek de anamnese bij operaties. Verpleegkundigen moesten maar liefst 200 vragen stellen aan op te nemen patiënten. Dit leidde ertoe dat veel vragen onbeantwoord bleven. Dit risico is minder nu het Diakonessenhuis het aantal vragen samen met medewerkers en de Argumentenfabriek heeft teruggebracht naar 60. Fennis: “Verpleegkundigen en dokter zeiden: wat voelt dit goed om zelf met elkaar aan te geven, wat er voor ons toe doet.”

Zin

Dat je moet beginnen bij de professional hoef je niet te vertellen aan Gert Dozemans van Dichterbij, een landelijke organisatie voor gehandicaptenzorg. Daar werkt hij onder meer aan het terugdringen van de regeldruk. De beleidsmedewerker schetste een veel voorkomend patroon in de zorg dat leidt tot bureaucratie. Dit begint bij eisen die van buitenaf worden gesteld. Het Zorgkantoor vraagt bijvoorbeeld hoe een organisatie hoge kwaliteit mondzorg gaat garanderen. De neiging is dan vaak om dichtgetimmerde protocollen te gaan maken. Dichterbij deed het anders. Zij stelden met medewerkers vast wat goede mondzorg is. Ze verantwoorden zich door aan te tonen dat ze daaraan werken. Het accent mag van Dozemans verschuiven van verantwoorden naar verbeteren van zorg. Dit illustreerde hij met het voorbeeld van verslikkingen. Veel organisaties houden de aantallen nauwgezet bij. Dozemans: “Maar wat zeggen die cijfers? Velen malen belangrijker is dat je laat zien hoe je het verslikken terugbrengt.” Dozemans gaf een korte cursus regels schrappen. Daarin benadrukte hij dat de zin van een regel centraal moet staan in een dialoog met professionals. “Het gaat niet zozeer om afschaffen van de regels maar om een andere mindset.”

 

Routekaart regeldruk

IZZ heeft een factsheet en routekaart ontwikkeld om regeldruk aan te pakken. Deze is geschikt voor zorgmedewerkers en organisaties. Voor meer info: www.izz.nl/zorgorganisaties/regeldruk.

Op 10 september vindt de volgende IZZ-kennissessie plaats. Deze gaat over hoe organisaties en medewerkers de dialoog over gezond werken kunnen voeren.

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

22 juli 2019

Wat ook hier weer uitblijft, is dat niet alleen de professional het vertrekpunt moet zijn, maar dat het identificeren op welke momenten de professional werkelijk een handeling verricht waarin zorg wordt geboden vertrekpunt moet zijn. Vanuit deze (Lean) benadering noem je de rest 'verspilling', ook al is die niet altijd vermijdbaar. Daarna richt je je permanent op het verwijderen of verminderen van die verspilling. Dat is een geheel andere insteek dan bij elke regel zoeken welke bestaansrecht die heeft.
Als iets geen direct zorg levert: proberen te schrappen en anders verminderen!

Top