Partner
nieuws

Powered by

Medisch specialisten belonen in lijn met doelen MSB en ziekenhuis

Medisch specialisten belonen in lijn met doelen MSB en ziekenhuis

De toekomst vraagt om zinnige, zuinige en kwalitatief hoogstaande zorg. Medisch specialisten in het ziekenhuis spelen een belangrijk rol om samen met het ziekenhuis die hoogstaande zorg te leveren. Het helpt dan als de financiële prikkels goed liggen.

Performation HOTflo heeft daarvoor het Prestatiemodel ontwikkeld. Het Prestatiemodel is gebaseerd op KPI’s die zowel belangrijk zijn voor medisch specialisten als voor het ziekenhuis. De KPI’s gaan in op diverse deelgebieden, zoals: kwaliteit van zorg, productiviteit, werklast en werklust, begroting en omzet.

Medische specialisten zetten zich elke dag in om goede zorg te leveren. De basis daarvan wordt in de spreekkamer gelegd. In veel ziekenhuizen is de beloning van specialisten gebaseerd op de productie die ze draaien. Hierdoor krijgen belangrijke verbeterdoelen, zoals kostenbeheersing, zinnige zorg of capaciteitsbenutting minder aandacht. De uitdaging is om de zorg te verbeteren door de belangrijke doelen van het ziekenhuis te behalen en tegelijkertijd de specialisten ervoor belonen om dit op te pakken.

Goed behandelen zonder opereren

Performation HOTflo heeft daarvoor het Prestatiemodel ontwikkeld. Met het Prestatiemodel worden medisch specialisten beloond op basis van hun toegevoegde waarde in plaats van alleen hun productiviteit. Dat wordt in vier stappen gedaan.

In stap 1 worden samen met het bestuur en medisch specialisten de strategische doelen bepaald. Een strategisch doel kan zijn om zinnige zorg te leveren. Een voorbeeld daarvan is, om zoveel mogelijk patiënten met een liesbreuk goed te behandelen zonder daarbij een operatie toe te passen.

In stap 2 worden de KPI’s bepaald die helpen dit doel te bereiken.

In stap 3 worden de prestaties gemonitord. Dat gebeurt elke dag zodat je met elkaar praat over de patiënt van gisteren in plaats van de patiënt van drie maanden geleden.

In stap 4 wordt ten slotte geconcludeerd hoe groot de verbetering is geweest en welke beloning daar voor de medisch specialisten tegenover staat. Specialisten krijgen hierdoor een goede en eerlijke waardering op alle aspecten.

Medisch specialisten eerlijk belonen

Met het Prestatiemodel verbeteren ziekenhuis en specialisten samen de zorg. Ziekenhuizen behalen hun doelen, patiënten krijgen nog beter zorg en medisch specialisten een eerlijke beloning.

Bezoek onze website voor nog meer informatie over het Prestatiemodel.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

22 augustus 2019

"Een strategisch doel kan zijn om zinnige zorg te leveren. Een voorbeeld daarvan is, om zoveel mogelijk patiënten met een liesbreuk goed te behandelen zonder daarbij een operatie toe te passen."
FC: Liesbreuken genezen niet vanzelf, worden alleen maar groter met de tijd. En de operatieresultaten zijn slechter naarmate de breuk groter is. Dus op zijn best is dit een zeer slecht gekozen voorbeeld.

Verder mis ik, gezien vanuit het algemeen belang en vanuit het belang van de ziekenhuisdirectie, een kritische beschouwing op het medisch-specialistische bedrijf. Zie bijvoorbeeld Bart Kiers' beschouwing erop op https://www.zorgvisie.nl/blog/het-msb-als-fyra-van-de-zorg-2730364w/, en dit artikel: http://www.skipr.nl/actueel/id25432-bestuurders-in-meerderheid-ontevreden-met-msb.html.

Top