Partner
nieuws

Powered by

Zorgcontrol als basis voor uw bedrijfsvoering

Zorgcontrol als basis voor uw bedrijfsvoering

Waar het een aantal jaren geleden nog chaos was in administratief zorgland van de caresector, zien we tegenwoordig meer stabiliteit. Toch blijft de administratieve lastendruk hoog.

Zorgcontrol noodzakelijk voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering

Veel organisaties hebben te kampen met krapte op de arbeidsmarkt, de extramuralisering van zorg en het vraagstuk rondom het aantoonbaar maken van kwaliteit van zorg. Het blijft dus noodzakelijk om de zorgadministratieve processen gedegen, eenvoudiger en effectiever in te richten. Hoe sluiten de processen van contractafspraken tot en met registratie en verantwoording het beste aan op het zorgproces? Door onder andere deze vraag hoog op de agenda te zetten maakt u de bedrijfsvoering van uw organisatie toekomstbestendig.

Met eenvoudige en effectieve zorgcontrolprocessen twee vliegen in één klap

Door uw zorgcontrolprocessen gedegen, eenvoudiger en effectiever in te richten slaat u twee vliegen in één klap. Enerzijds kunt u beter het gesprek voeren met de bekostigende partijen. Anderzijds, en misschien nog wel belangrijker, voldoet u aan de vragen vanuit uw organisatie. Met een optimale inrichting van uw zorgcontrolprocessen hebben zorgmedewerkers meer tijd voor het leveren van de zorg, kunt u zorgvraag gestuurd uw medewerkers inplannen en kunnen ook bijvoorbeeld uw facilitaire processen beter op de vraag worden ingericht.

Maar hoe doet u dat dan?

Dit is grotendeels afhankelijk van de volatiliteit (beweeglijkheid) van de omgeving van uw organisatie. Organisaties met een hoge volatiliteit, dus snelle doorloop van cliënten en veel verschillende bekostigde partijen, hebben een grote verscheidenheid aan de zorgcontrolprocessen. Bekostigende partijen vragen allen wat anders, dus daarbij is snel schakelen en een hoge procesvolwassenheid noodzakelijk. Maar ook de organisaties in een omgeving met minder bekostigende partijen kunnen niet meer uit de voeten met een lage procesvolwassenheid. De tariefdruk, de extramuralisering en krapte in personeel zorgen ervoor dat ook deze organisaties de processen en AO/IC gedegen, efficiënt en effectief moeten inrichten. Voor beide typen organisaties is dit noodzakelijk om aan een optimale bedrijfsvoering te kunnen werken. Bent u benieuwd naar de volatiliteit van uw organisatie? En welke aandachtspunten er voor u liggen op het gebied van zorgcontrol? Download dan onze Whitepaper Zorgcontrol.

Nabrander: zorgcontrol gaat niet zonder systeemcontrol

In de huidige digitale wereld zijn systemen niet meer weg te denken. Big data maakt nieuwe inzichten mogelijk en ook de koppelingen met andere applicaties vragen meer van uw ECD-systeem dan voorheen. Een optimaal aansluitend ECD is dan ook wel een minimaal vereiste om uw zorgcontrolproces goed in te richten. Ook de aanvulling van een cliënt- en medewerkersportaal of -app en BI-systeem zijn niet meer weg te denken uit het huidige applicatielandschap. Uiteindelijk bieden deze systemen zeer waardevolle informatie als basis voor uw bedrijfsvoering. Juist, tijdig en volledig inzicht in de zorgvraag en zorgopbrengsten zorgt ervoor dat u andere processen in uw bedrijfsvoering naar een hoger niveau kunt tillen. AAG helpt u graag bij een eenvoudigere, effectieve inrichting en uitvoering van uw zorgcontrolprocessen. Hoe we dat doen? Bekijk onze 3 opties.

Auteur

Myrthe Balder is consultant zorglogistiek en –registratie bij AAG. Ze helpt zorgorganisaties met het optimaliseren van hun zorgadministratieve proces, zodat bij het declareren van de zorg geen opbrengsten verloren gaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top