Partner
nieuws

Management in de Zorg: flexibele opleiding maakt impact op organisatie

Management in de Zorg: flexibele opleiding maakt impact op organisatie

Management in de Zorg is een leer-werk-opleiding op HBO-niveau, die zo flexibel is ingericht dat er nauwelijks extra belasting op de organisatie is én waarbij de deelnemers direct positieve impact hebben op bedrijfsprocessen en concrete vraagstukken binnen de instelling.

Professionals kunnen daarvoor naar Hogeschool Leiden. Professionals in de zorg die zich willen ontwikkelen op het gebied van leiding geven en management, of die meer regie willen pakken in het werk en hun persoonlijke effectiviteit versterken, kunnen dat doen bij de opleiding Management in de Zorg van Hogeschool Leiden. Deze bacheloropleiding en Associate degree hebben – zowel voor de werknemer/student als voor de werkgever/zorginstelling – belangrijke voordelen.

Management in de Zorg (MiZ) is flexibel in te richten en sluit zoveel mogelijk aan op de situatie van de professional/student. Het vormt zo geen grote belasting op de organisatie. Daarnaast kan de opleiding aansluiten op specifieke vraagstukken binnen de eigen organisatie. De modules worden niet afgerond met een toets, maar met een zogenoemd beroepsproduct, zoals bijvoorbeeld een verbeterplan, implementatieverslag of visiedocument, maar ook een vlog of presentatie. Zo hebben de studenten al tijdens de opleiding flinke impact op de eigen organisatie.

Student maakt impact

Een voorbeeld. Voor de module ‘Regisseur van Veranderingen’ pakte een locatiemanager bij gehandicaptenzorginstelling het overleg met haar nieuwe collega-locatiemanagers aan. De organisatie werkt met zelfregie voor cliënten en medewerkers. Maar dit overleg, met meer dan twintig deelnemers, bestond nog vooral uit het zenden van informatie door de voorzitter. Daardoor gingen nogal wat locatiemanagers er met tegenzin naartoe.

Op initiatief van hun collega die de opleiding deed, zijn verschillende nieuwe werkvormen en samenstellingen van overleg uitgeprobeerd, met als doel een interactieve vergadering, waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en die door alle deelnemers als zinvol wordt ervaren. Concreet heeft dit geresulteerd in een heel andere insteek van de bijeenkomsten, zoals workshops waarin ieders kwaliteiten zijn besproken en een Lagerhuisspel waarin een thema vanuit verschillende standpunten is bekeken en uitgediept.

 

Ieder overleg start nu met een informeel kwartiertje, omdat de collega’s elkaar op ‘de werkvloer’ niet zo vaak tegenkomen. Er zijn afsplitsingen gemaakt, zodat er minder deelnemers per bijeenkomst zijn. In een jaarplanning worden de thema’s voor het komende jaar opgenomen met daarbij vermeld degene die hiervoor verantwoordelijk is. Het laatste thema is jaarlijks het maken van een nieuwe planning, waarmee deze werkwijze ook wordt geborgd voor de langere termijn. Het overleg wordt nu erg gewaardeerd. Niet alleen de studente, maar ook haar collega’s hebben weer zin om naar het werkoverleg te gaan.

Tactisch, strategisch, operationeel

Hogeschool Leiden biedt de opleiding aan op twee niveaus: Associate degree en Bachelor degree. De bacheloropleiding richt zich op professionals die leidinggevende of coördinerende taken uitvoeren en zich verder willen ontwikkelen op tactisch-strategisch niveau. Deelnemers doen kennis en ervaring op in gebieden als ondernemerschap, verandermanagement, personeelsplanning, coaching en zelforganisatie.

De Associate degree (Ad) is bedoeld voor medewerkers met een afgeronde mbo-opleiding (niveau 4) in de zorg. Her ligt de focus vooral op persoonlijk leiderschap en zelfsturend vermogen. De Ad-opleiding kan in een jaar worden afgerond. De student kan desgewenst aansluitend in twee jaar het bachelordiploma halen. De opleidingen zijn ingericht als duaal traject, dat leren en werken met elkaar combineert.

Het opleidingsprogramma wordt aangeboden als blended learning, met leren op de werkplek aan de hand van opdrachten, e-learning op een eigen platform en face-to-face bijeenkomsten met docenten en medestudenten. De werkgever wijst een eigen managementcoach toe. Die is binnen de instelling de mentor en het rolmodel als manager. Hij of zij bewaakt bijvoorbeeld ook de balans tussen de belangen van de organisatie en van de student/werknemer en de randvoorwaarden voor het realiseren van leersituaties. Kijk voor meer informatie op de informatiepagina voor werkgevers.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top