Partner
nieuws

Powered by

Verminder registratielast met vernieuwde registratietool

Verminder registratielast met vernieuwde registratietool

Zorgprofessionals willen maximaal tijd besteden aan het behandelen van patiënten en het registreren van de zorg is voor hen een noodzakelijk kwaad.

Om de dagelijkse zorgregistratie in ziekenhuizen makkelijker te maken en om de registratielast te verminderen, biedt Performation het product Notiz Daily Audit.

Notiz Daily Audit wordt al jaren door veel ziekenhuizen gebruikt om dagelijks de registratie te verbeteren. Afgelopen maanden is een vernieuwde, nog gebruiksvriendelijkere versie van Notiz ontwikkeld.

Vermindering administratieve lasten

Na het uitvoeren van een zorgbehandeling wordt de factuur over de geleverde zorg verstuurd. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat deze factuur aan wet- en regelgeving voldoet en dat deze ook tijdig wordt verstuurd.

Om in één keer een correcte factuur te versturen, wordt de zorgregistratie zo veel mogelijk door zorgprofessionals aan de bron uitgevoerd. Het in één keer goed uitvoeren van de zorgregistratie bespaart het ziekenhuis veel tijd. ‘First time right’ registratie en facturatie noemen we dat. Met de vernieuwde Notiz Daily Audit maakt Performation de zorgregistratie voor zorgprofessionals zo makkelijk mogelijk.

Notiz wordt door veel ziekenhuis ingezet als controletool voor de zorgregistratie. Dagelijks worden diverse controles op de registratie van het ziekenhuis uitgevoerd en de signaleringen uit deze controles worden belegd bij medewerkers van het ziekenhuis.

Verbetering in gebruikersgemak

Omdat juist zij ermee moeten werken, zijn zorgprofessionals uit ziekenhuizen bij het herontwerpen van Notiz Daily actief betrokken. Om het gebruikersgemak te verhogen heeft Notiz onder andere een nieuwe look en feel gekregen. Ook is de tool intuïtiever geworden. Zo worden signaleringen voor hen geprioriteerd in hun eigen werklijst weergegeven met daarbij duidelijke en eenvoudige te lezen verbeteradviezen. Ook kunnen de signaleringen uit de registratiecontroles nu gebundeld per DBC of per OZP worden weergegeven zodat ze in één keer worden opgelost door de gebruiker.

Focus op lerend vermogen in plaats van fouten

De nieuwe functionaliteiten van Notiz zijn zo gebouwd dat Notiz niet meer gezien wordt als een ‘controle-tool’ die fouten signaleert, maar als een ‘registratie verbeter-tool’. Een gesignaleerde registratieverbetering wordt toegewezen aan de persoon die de registratie heeft uitgevoerd en waarbij hij/zij vervolgens een gericht verbeteradvies krijgt, zodat de registratie structureel verbeterd wordt en een registratiefout niet nogmaals wordt gemaakt. Deze verbeteradviezen, die door het ziekenhuis zelf aangepast kunnen worden, moeten ervoor zorgen dat de eindgebruiker ‘leert’ van de gemaakte registratiefouten.

Directe connectie met het ZIS

Om het wegwerken van signaleringen voor de eindgebruiker nog beter te faciliteren is er directe connectie tussen de signalering uit de werklijst van een eindgebruiker en de betrokken patiënt in het Ziekenhuis Informatie Systeem (EPD). De gebruiker kan de registratie aanpassing direct uitvoeren in het EPD zonder extra handelingen.

Ondersteuning Horizontaal Toezicht

Ziekenhuizen leggen over de betrouwbaarheid van de zorgregistratie verantwoording af aan de zorgverzekeraars. Om dit proces te ondersteunen, is Notiz Daily Audit uitgebreid met Notiz Horizontaal Toezicht. Een belangrijk onderdeel hierin is de ‘steekproefmodule’. Deze module kan een gefactureerde massa van bepaalde risicopunt (controleregel) bepalen, waarover dan deelwaarnemingen (steekproeven) worden uitgevoerd. Ziekenhuizen bepalen zelf hoe vaak en op welke risico’s zij een deelwaarneming uitvoeren. De resultaten van de steekproeven worden goed gedocumenteerd.

Het Horizontaal Toezicht dashboard in Notiz HT geeft ziekenhuizen de mogelijkheid om op registratie kwaliteit te sturen, te benchmarken, maar ook verantwoording af te leggen aan de zorgverzekeraars. Dashboards op het gebied van ‘First time right Registratie’ en ‘First time right Facturatie’ geven inzicht in de kwaliteit van registratie en facturatie. Dashboards op instroom, uitstroom en doorstroom van signaleringen geven inzicht in de verbeteringen die mogelijk zijn binnen de administratieve processen.

Met onze nieuwe oplossingen Notiz Daily Audit en Notiz Horizontaal Toezicht levert Performation een bijdrage aan het verminderen van administratieve lasten voor zorgprofessionals. Zo houden zij meer tijd over voor goede patiëntenzorg.

Event 'Registratielast verminderen'

Performation organiseert op donderdag 28 november het event ‘Registratielast verminderen’. In dit event krijgen gasten tips en trucs hoe de registratie zo volledig en foutloos mogelijk te krijgen en welke ondersteuning hierbij nodig is. Ook gaan we in op hoe de inzet van Artificial Intelligence bijdraagt aan vermindering van registratielast. Verder biedt dit event gelegenheid om kennis te maken met het vernieuwde registratie verbeter-tool Notiz.

Meer informatie over dit event vind u hier.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top