Intrakoop

Intrakoop is de grootste inkoopcoöperatie van de zorg in Nederland. Zo’n 550 zorgorganisaties met ruim 7.000 locaties maken gebruik van onze diensten en inkoopoplossingen. Met onze kennis van de zorgsector, de leveranciersmarkt en het inkoopproces, helpen we onze leden om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Zo maken we samen goede zorg betaalbaar.

Als grootste inkoopcoöperatie van de zorg kennen we de zorgsector en de leveranciersmarkten als geen ander. We zijn gewend ons te bewegen op de steeds complexere markt van vraag en aanbod. Samenwerken en kennis delen zijn volgens ons de sleutel tot goede en betaalbare zorg en alle voordelen die we realiseren als organisatie zonder winstoogmerk komen ten goede aan onze leden.

De kracht van samenwerken


Wij geloven dat duurzame samenwerking leidt tot een hogere kwaliteit van zorg en welzijn. Duurzaam samenwerken betekent voor ons veel meer dan samen inkopen. We willen een platform bieden waar leden en leveranciers kennis en expertise met elkaar delen. Samen creëren, samen kennis ontwikkelen en samen inkopen. Dat is de duurzame samenwerking en de aanpak die wij voor ogen hebben.
De transparantie die zo’n samenwerking met zich meebrengt biedt leden meerwaarde. Wij ondersteunen onze leden bij ál hun inkoopbehoeften; van energie, eten & drinken, HR en ICT tot facilitair en medisch.

Ons geloof in de kracht van samenwerking is leidend. Samenwerking is ons fundament. Wij zijn graag een trouwe partner en professioneel intermediair voor álle zorgorganisaties. Wij helpen hen de kosten te beheersen en zo een waardevolle bijdrage te leveren aan zorg en welzijn. Daarnaast streven we naar een goede balans tussen kosten en kwaliteit van de zorg. Leveranciers spelen daarbij een belangrijke rol. Met onze aanpak verbeteren de prestaties aanzienlijk. Samen optrekken opent de weg naar beter betaalbare zorg. Zo maken wij samen goede zorg betaalbaar.

Wederzijds vertrouwen


Wij zetten ons in voor onze leden op basis van wederzijds vertrouwen. Door steeds de best passende leveranciersrelaties aan te gaan. En door onze leden keuzes te bieden. Onze leden versterken daartegenover de coöperatie door actieve participatie. Het resultaat: leden kiezen bewust voor een duurzame verbinding met een bepaalde leverancier. Dat voegt waarde toe én houdt de kosten beheersbaar.