Assist

Samen succesvol

Assist helpt zorgaanbieders met het opnieuw inrichten van hun bedrijfsvoering en verbeteren van hun personele inzet. Zie ons als de ideale transitiepartner, die veel meer te bieden heeft dan enkel een advies.

Toekomstbestendig organiseren

Met een frisse blik nemen we de organisatie onder de loep. We optimaliseren bedrijfsprocessen, verlagen kosten en zetten zorgverleners in hun kracht. Hierdoor wordt de organisatie weer financieel gezond en verbetert de zorgverlening. Samen met zorgaanbieders leggen we op deze manier een solide basis voor de toekomst en helpen we de zorg daadwerkelijk vooruit. Op korte én lange termijn, want als partner blijven we nauw betrokken.

De zorg vooruit helpen

Waarom we dit doen? Zorgaanbieders verlenen hun diensten in een continu veranderende markt. Een markt die wordt gekenmerkt door bureaucratie, financiële druk en een hoge overhead. Zorgaanbieders hebben hun handen daardoor vol aan organisatorische vraagstukken, wat ten koste gaat van hun aandacht voor zorg. Als expert in het organiséren van zorg biedt Assist hen passende antwoorden. Op die manier creëren we ruimte, die zorgaanbieders kunnen benutten om hun cliënten van maatwerk te voorzien.

Assist

Assist is in 2007 opgericht en maakt onderdeel uit van moederbedrijf Vebego. Sindsdien heeft Assist een behoorlijk trackrecord opgebouwd. Momenteel lopen er 11 succesvolle samenwerkingen in de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg), GHZ (gehandicaptenzorg) en jeugdzorg. Ook hebben we een eigen thuiszorgorganisatie opgericht. Onze samenwerkingsverbanden leveren samen zorg aan ruim 39.000 cliënten, hebben ruim 8.000 medewerkers in dienst en zijn goed voor een totaalomzet van bijna 170 miljoen euro.