TIAS

School for Business & Society

De zorg heeft behoefte aan mensen met inspirerende perspectieven, gefundeerde kennis en nieuwe vaardigheden. Mensen die veranderingen kunnen implementeren en daarbij werken aan een verantwoorde balans tussen een cliëntgerichte en een bedrijfsmatige benadering. Die organisaties in de zorg vernieuwen en voorbereiden op de toekomst.

Als internationale business school van Tilburg University en TU Eindhoven, heeft TIAS een sterk academische basis. Geworteld in deze twee topuniversiteiten maken we de nieuwste inzichten uit de wetenschap toegankelijk voor onze deelnemers (professionals, managers, leiders, bestuurders en toezichthouders).

School for business and society

Bij TIAS doceren we vanuit de gedachte dat inzichten van vandaag niet de oplossingen van morgen zijn. Daarom leggen we, naast het overbrengen van kennis en vaardigheden, de nadruk vooral op het stimuleren van een kritische, nieuwsgierige benadering. Andere vragen stellen om te weten hoe het echt zit. Op zoek naar antwoorden met impact op organisaties, business en de samenleving. Dat doen we door onze deelnemers te prikkelen en stof tot nadenken te geven. Dat is wat wetenschap voor ons betekent.

TIAS is een university-based business school. We hebben hierdoor niet alleen toegang tot de nieuwste kennis, maar investeren zelf ook in kennisontwikkeling. We zijn er voor de zorg in brede zin: care, cure en aanverwante organisaties, zoals overheid, verzekeraars en bedrijven. Met de nieuwe kennis en vaardigheden, doorgrondt u bedrijfsmatige vraagstukken sneller en kunt u uw mening, afwegingen en beslissingen beter onderbouwen. Zo vergroot u de impact van uw werk op uw organisatie. Daarnaast deelt u uw ervaringen met deelnemers met andere functies en uit andere zorgorganisaties. U leert daardoor vanuit verschillende perspectieven te kijken; niet alleen naar uw directe werk en verantwoordelijkheden, maar juist ook daarbuiten. 

Praktijkgericht onderzoek

Door eigen praktisch en toegepast onderzoek zijn wij in staat antwoorden te geven op de grote management uitdagingen in de zorg. In ons HealthLAB zoeken we de grenzen van kennis op en dat leidt tot nieuwe inzichten en oplossingen, die we direct en praktisch vertalen in onze onderwijsprogramma’s. We doen het niet alleen, maar hebben een sterk universitair netwerk van partners, zoals Tranzo, CoRPS en de Eindhoven University of Technology, waardoor er continu kruisbestuiving optreedt tussen wetenschap en zorgpraktijk.

Onze opleidingen

TIAS biedt een krachtig portfolio van evidence-based opleidingen op het gebied van Health Management. Kies voor een geaccrediteerde Masteropleiding of een kort programma; sectorspecifiek of juist breder. Ook bieden we maatwerk.

Kijk voor meer informatie op www.tias.edu/zorg

 

Tiaslogo600