Topicus

Bij Topicus zijn we van mening dat goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende partijen in de zorgketen cruciaal zijn om optimale zorg te verlenen. Met onze ICT-producten willen we organisaties daarom stimuleren tot het verantwoord delen van informatie.

Betere en betaalbare zorg vraagt om goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. En om een samenhang tussen informatie, inzichten en inspanningen. Als je goed samenwerkt, kun je het volle vermogen van de zorgketen benutten. ICT speelt hierin een belangrijke rol. Waarom? Met ICT-oplossingen heb je altijd en overal inzicht in relevante patiëntinformatie. En je kunt veilig en verantwoord informatie delen met collega’s, ketenpartners en patiënten.

Betrokkenheid van patiënten

We geloven in een actieve rol van patiënten in het zorgproces. Wij zien ook dat de mogelijkheden en het belang van zelfzorg steeds meer toenemen. Daarom vinden we het belangrijk om de communicatie met patiënten te faciliteren. Bijvoorbeeld met een patiëntenportaal en mobiele applicaties.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze doelgroepen binnen de zorg? Klik door naar:

 

Skipr is een uitgave van Bohn Stafleu van
Loghum, onderdeel van Springer Media.