Centric

Centric ondersteunt zorginstellingen met branchespecifieke software en advies- en consultancydiensten. Onze professionals, zelf vaak werkzaam geweest in de zorg, kennen uw processen en zijn op de hoogte van ontwikkelingen in de sector.

Onze ervaring in zowel het cure- als het caresegment maakt dat we u kunnen ondersteunen bij vraagstukken op het snijvlak van processen en ICT. Ziekenhuizen bieden we onafhankelijk EPD-consultancy op zowel Epic- als Chipsoft/HiX-projecten. Organisaties in de VVT bieden we de Suite4Care: een geïntegreerde, schaalbare en flexibele IT-oplossing waarmee u bedrijfsprocessen op een slimme manier automatiseert.

Centric is niet alleen leverancier, maar bovenal partner: samen met u streven we naar het optimale resultaat voor uwWhitepaper banner Centric Zelfzorg organisatie. Ook biedt Centric continuïteit en stabiliteit - een prettig idee in alle hectiek die de zorg soms kent. En wist u dat Centric al jarenlang dé ICT-partner is voor meer dan 300 gemeenten, met name in het sociale domein. We zijn dus meer dan thuis in het nieuwe speelveld van de zorg en helpen u graag met het oplossen van de vraagstukken waar u tegenaan loopt.

Een paar ‘gemeentelijke feiten’

  • Meer dan 200 gemeentelijke afdelingen Burgerzaken werken met onze applicatie Suite4Burgerzaken.
  • Ongeveer 12,5 miljoen Nederlanders ontvangen de aanslag waterschapsbelasting uit de applicatie Suite4Belastingen.
  • Meer dan 70% van alle uitkeringsgerechtigden ontvangt een uitkering uit onze applicatie Suite4Inkomen.
  • Ruim 300 gemeenten benutten één of meerdere Centric-oplossingen binnen het sociale domein.

 

Links