HR2020

Op weg naar 2020

De HR2020-beweging is een initiatief van, voor en door de zorg. Het idee is in 2012 ontstaan en in 2013 vertaald naar ‘doen’. De ultieme uitdaging is om op een innovatieve wijze kennisplatforms, denkkaders en methoden aan te reiken die het werken binnen de zorg duurzaam beter maken. HR2020 wil vanuit de praktijk komen tot een beproefde aanpak. De basis voor die aanpak vormden vanaf het begin de zogenoemde themakoffers, die weer aan de basis stonden van werktheaters, werkateliers, onderhoudsateliers en werkpleinen. We hanteerden daarbij het ‘witte vuur’ als symbool om de passie in de zorgwerkers te duiden in termen van gedrevenheid, bevlogenheid tot aan bewogenheid toe.

In 2013 en 2014 zijn diverse activiteiten georganiseerd. Eind 2014 werd het tijd voor de volgende fase; op eigen benen staan vanuit een verenigingsperspectief. Leden moesten met, voor en door elkaar geïnspireerd raken om met elkaar op pad te gaan. Het motto bleef: Durf samen te excelleren met HR. De vereniging is inmiddels operationeel met een aantal bevlogen professionals en een dagelijks bestuur. De focus is helder: een innovatieve broedplaats (HR Silicon Valley) worden, waarin integrale HR innovaties verbonden zijn met duurzame mensgerichte realisaties.

Deze benadering vertaalt zich in de volgende concrete pijlers:

 

1.   HR2020 sturing
Vanuit (mens)visie en organisatiekoers naar een integrale HR-strategie

HR2020 Summit (HR2020 werktheater)

Tijdens de HR Summit(s) –  ook wel het HR2020 werktheater – komen bestuurders en HR directeuren/managers samen om op een inspirerende wijze  op zoek te gaan naar toekomstige ontwikkelingen binnen het HR domein. Het belangrijkste aandachtspunt: een integrale strategische HR agenda met speerpunten en aandachtsgebieden.

2.   HR2020 vraag
Vanuit kwesties via een integraal vraagstuk naar een HR waagstuk

HR2020 Kamer sessie (HR2020 werkplein)

Tijdens de HR Kamer sessie(s) – ook wel het HR2020 werkplein -  wordt een complexe HR-situatie en/of HR-problematiek vertaald naar een transparant vraagstuk. Van daaruit wordt gewerkt aan een aantal samenhangende HR-interventies. De uiteindelijke opbrengst: een integrale oplossingsrichting waarbij leren, presteren en realiseren het HR waagstuk vormen.

 3.   HR2020 thema
Vanuit problematiek naar duurzame HR-oplossing

HR2020 Case study (HR2020 werkatelier)

Tijdens de HR Case study – ook wel het HR2020 werkatelier – wordt een HR-thema uitgediept en vertaald naar een samenhangende reeks van interventies en instrumenten die bijeen worden gebracht in een zogenoemde HR2020 themakoffer ‘op maat’. De combinatie van de innovatieve aanpak, waarbij grensverleggende HR oplossingen in beeld komen, en de resultaataanpak met aantoonbare HR-opbrengsten, maakt het geheel uitdagend. De (door)ontwikkeling van HR innovatie- en realisatiekracht zijn daarbij nevenopbrengsten voor deelnemers.

4.   HR2020 kennis
Vanuit HR koffers via integrale aanpak naar nieuwe HR kennis

HR2020 CoP (HR2020 onderhoudsateliers)

Tijdens de HR Community of Practice dagen, ook wel de HR2020 Onderhoudsateliers,   die vanuit de HR2020 Praktijkschool verzorgd worden, komen HR experts bijeen om tot een verdere thematische verdieping te komen.

5.   HR2020 netwerk
Vanuit innovatieve HR relaties naar integrale HR realisaties

HR2020 i-Opener meetings  (HR2020 inspiratiewerkplein)

Tijdens de HR i-Opener bijeenkomsten – ook wel de HR2020 ‘inspiratie’ werkpleinen – die vanuit de HR2020 Praktijkschool verzorgd worden, komen HR-professionals bijeen om kennis te maken met nieuwe manieren van denken en doen in het faciliteren van de ontwikkeling van HR.

 6.   HR2020 koffers
Vanuit HR thema’s via co-creatie naar grensverleggende HR-oplossingen

HR2020 Silicon Valley aanpak (HR2020 Ontwerpatelier)

In het HR2020 Ontwerpatelier werken we met tien bevlogen en nieuwsgierige zorgprofessionals een thema uit. We gaan creatief de diepte in. In dit atelier ontstaan ideeën en maken we de HR2020 themakoffers. Dit alles onder leiding van een ervaren procesbegeleider en een themaleider (een topvakspecialist). Tijdens de bijeenkomsten werkt u fysiek samen in één ruimte en in één e-classroom. Dit interactieve leren, delen en presteren ondersteunt het concept van Life Long Learning.

 

HR2020 Ledenarrangementen

De vereniging wil leden aan zich binden die nadrukkelijk willen meebouwen aan de verdere opbouw en uitbouw van de HR2020-beweging. Voor een laagdrempelige kennismaking is een aantal arrangementen uitgewerkt.

Lidmaatschap

Zorginstellingen die lid willen worden, kunnen in 2015 en 2016 gebruik maken van de volgende drie zaken:
* HR2020 ledenkaart activiteitenprogramma
* Innovatieproject-gelden (€ 2.500,- en € 2.500,- subsidie)
* RM Academy voordeel arrangement RealisatieManagement (15 tot 20 procent korting)

Het lidmaatschap biedt dus meerdere voordelen en aanknopingspunten om samen te excelleren. Wie lid is of wordt in 2015 of 2016 heeft de mogelijkheid om bij het in ‘beweging komen’ om met een positieve Businesscase het HR2020 lidmaatschap te verzilveren. De jaarbijdrage hiervoor is 5.000 euro.

Aspirantlidmaatschap

Organisaties die kennis willen maken met HR2020 kunnen kiezen voor een aspirant-lidmaatschap. Een HR case is dan altijd de opmaat waarbij een aspirantlid met een eenmalig jaarbijdrage van  2.500 euro gebruik kan maken van:

* een aantal HR2020 ledenkaart-activiteiten
* een HR2020 casestudy (in groepsverband met tenminste acht deelnemers)
* RM Academy voordeelarrangement RealisatieManagement (15 tot 20 procent korting)

Proeflidmaatschap

Zorginstellingen kunnen ook kiezen voor een gratis lidmaatschap voor drie maanden. Een HR2020 kamersessie en een HR2020 i-Opener zijn dan gratis en dienen als opmaat naar een (aspirant-)lidmaatschap .

Proefleden kunnen gratis gebruik maken van:|

* HR2020 Kamersessie (twee deelnemersplaatsen gratis beschikbaar)
* HR2020 i-Opener (twee deelnemersplaatsen gratis beschikbaar)  
* RM Academy voordeel arrangement RealisatieManagement  (15 tot 20 procent korting)

Alle overige HR2020 activiteiten zijn desgewenst tegen betaling (beperkt) toegankelijk voor niet-leden, zie verder ook de HR2020 ledenkaart voor een compleet aanbod en activiteitenoverzicht.

Meer informatie over het proeflidmaatschap? Lees hier verder...

Student-Docentlidmaatschap

De onderwijsinstellingen met curricula inzake HR, Onderwijs en Zorg die zich willen  verbinden met de HR2020-aanpak kunnen kiezen voor een student-docentlidmaatschap. Ze kunnen voor een jaarbedrag van 5.000 euro gebruikmaken van de activiteiten vanuit de vereniging en de HR2020beweging te weten:

* HR2020 ledenkaart activiteitenprogramma
* Afstudeerproject(en) bij de HR2020 ledenorganisaties
* RM Academy voordeel arrangement RealisatieManagement (15 tot 20 procent korting)

Daarnaast kan de vereniging haar HR2020 leden faciliteren bij het zoeken en vinden van hoogwaardige stageplaatsen en stage-opdrachten waarbij de uitvoeringsorganisatie van de HR2020beweging een realisatieplaats kan/zal inrichten voor stage- en afstudeeropdrachten.

HR2020Summit, donderdag 16 juni 2016, Conference Centre The Strip. Zie https://www.hr2020thenextlevel.nl/

HR2020 LiveEvent, donderdag 17 november 2016, Nyenrode-Koetshuis. Zie https://www.hr2020thenextlevel.nl/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zie ook: