Eldermans|Geerts

Eldermans|Geerts Advocaten begeleidt zorgprofessionals en zorginstellingen op basis van een no-nonsense aanpak. Dat betekent in de eerste plaats pragmatische adviezen en oplossingen voor juridische vragen. Maar als het moet een principiële aanpak, zo nodig in een procedure.

Het optreden als sparringpartner voor onze cliënten en daarmee meerwaarde voor onze klant en de zorg te creëren is onze drijfveer, daar doen wij het voor.

Wij zijn het enige advocatenkantoor in Nederland dat zich volledig heeft toegelegd op de zorgsector en de vraagstukken die daarbij aan de orde komen, zoals concentratie, reorganisatie en splitsing, fusie en overname, ketenzorg, aanbesteding, mededinging, toezicht en zorginkoop. Als zorgmakelaar treden wij op voor 3.000 individuele zorgaanbieders en adviseren wij meerdere beroepsverenigingen. Wij begeleiden zorggroepen en zorginstellingen bij onderhandelingen met zorgverzekeraars en gemeenten. Want daar is enorme behoefte aan een sparringpartner wanneer het spannend wordt. Juist in deze tijd van enorme transities in de zorg is het van belang het hoofd koel te houden en kennis en ervaring te delen en in te grijpen daar waar dat zinvol is.

Full service-model

Daarnaast bieden wij een full service-model, waardoor u met alle juridische vragen die spelen in een zorgonderneming op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht en overeenkomsten bij ons terecht kunt.  En wij procederen geregeld, als dat strategisch van belang voor onze cliënten is, ook op langere termijn. Wij hanteren waar mogelijk een unieke aanpak door op te treden voor grote groepen zorgaanbieders, bijvoorbeeld bij materiele controles van zorgverzekeraars. Een vorm van crowdfunding. Het is effectief om kosten maar ook kennis te delen.

Zorgmakelaar

Als zorgmakelaar treden wij op voor 3.000 individuele zorgaanbieders en adviseren wij meerdere beroepsverenigingen. Daarnaast begeleiden wij zorggroepen en zorginstellingen bij onderhandelingen met zorgverzekeraars en gemeenten. Want juist daar is enorme behoefte aan een sparringpartner wanneer het spannend wordt. Juist in deze tijd van enorme transities in de zorg is het van belang het hoofd koel te houden, kennis en ervaring te delen.

Eldermans|Geerts Advocaten maakt deel uit van diverse netwerken en ziet vaak al in een vroeg stadium ontwikkelingen op de markt aankomen waar wij onze cliënten over informeren en hen op voorbereid. Pro-actief. Dat blijven wij doen. Want op de troepen vooruit lopen en meedenken over de ontwikkelingen is niet alleen onze passie, het is ook belangrijk voor onze klanten, want op deze wijze zijn zij eerder op de hoogte en krijgen zij meer tijd om zich voor te bereiden op en mee te sturen met ontwikkelingen in de markt

Op onze website kunt u meer lezen over onze organisatie, de rechtsgebieden waar wij op actief zijn en onze dienstverlening als zorgmakelaar.