Unit4

De rol van zorgorganisaties in de care verschuift van ‘zorgen voor naar zorgen dat’. Dat betekent netwerken creëren met alle betrokkenen: de cliënt, informele en formele zorgverleners en het sociale netwerk. ‘Hoe regisseren wij mede dat de cliënt een goed sociaal bestaan heeft?’ Met deze vraag houden toekomstgerichte zorgorganisaties zich bezig. Unit4 ontwikkelt software die zorginstellingen nu en in de toekomst in staat te stellen om:

- cliënten te ondersteunen in hun autonomie, vitaliteit/gezondheid, zelf/samen-redzaamheid en een zinvol bestaan
- samenhangende zorg te faciliteren: decentraal, zelforganiserend en met stijgende arbeidsproductiviteit
- te voorzien in geïntegreerde informatievoorziening en gegevensuitwisseling in zorgnetwerken
- transparantie te bieden voor management/bestuur, verbetering kwaliteit & veiligheid, efficiëntie en verantwoording van zorgverlening

Over Unit4

Unit4 is leverancier van bedrijfssoftware voor dienstverlenende organisaties. Met ruim 4.000 medewerkers wereldwijd genereert Unit4 een jaarlijkse omzet van meer dan 500 miljoen euro. Unit4 levert ERP, branchegerichte en best-in-class applicaties. Duizenden organisaties uit sectoren als zorg, zakelijke en publieke dienstverlening, onderwijs, non-profit, vastgoed, groothandel en financiële dienstverlening werken met business software van Unit4.

Vele zorgorganisaties werken met de softwareoplossingen van Unit4. Daarnaast werken wij met diverse relaties samen. Uw proces is ons uitgangspunt. Wij zijn 30 jaar actief in de gezondheidzorg met 100 gedreven professionals voor ECD van wie velen afkomstig uit de zorgsector.

Unit4, in business for people

Links

Lees ook onze whitepapers over diverse thema’s in de zorg

Telefoon (074) 245 54 44
E-mail     gezondheidszorg@unit4.com
Internet   http://www.unit4.nl/markten/zorginstellingen