Syntrus Achmea RE&F

Syntrus Achmea Real Estate & Finance belegt in zorgvastgoed namens institutionele beleggers. Het scheiden van wonen en zorg vraagt om een andere aanpak. Wij nemen zorginstellingen het vastgoedvraagstuk uit handen zodat zij zich kunnen focussen op het verlenen van zorg. Samen met de zorginstelling kijken we hoe een goed wooncomplex met verschillende functies eruit moet zien, maar ook hoe een goede comfortabele leefomgeving kan worden gecreëerd voor bewoners waar op een prettige manier goede zorg en services gegeven kan worden.

In oktober is het toonaangevende wooncomplex in hartje Amsterdam opgeleverd. De Makroon biedt bewoners een moderne woonomgeving die eenvoudig is aan te passen aan de veranderende zorgbehoefte. Zij hebben zodoende de mogelijkheid om langer op een prettige manier in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. De zorginstelling, Amstelring, is niet langer belast met het vastgoedvraagstuk, zodat de focus volledig kan liggen op het verlenen van zorg en services in een passende werkomgeving.

Makroon_500

De Makroon is een toonaangevend voorbeeld van toekomstbestendig wonen, mogelijk gemaakt door de institutionele beleggers van het Achmea Dutch Health Care Property Fund.

Katwijk Zeehos_500

De Zeehos in Katwijk is een voorbeeld hoe een eerstelijns gezondheidscentrum, gecombineerd met wonen en intramurale zorgvoorzieningen, een wijkfunctie kan krijgen binnen een nieuwe wijk. Omwonenden krijgen een plek die invulling geeft aan hun zorgvraag en tevens een omgeving om elkaar te ontmoeten.

Zorgvastgoed als belegging

Voor institutionele beleggers is zorgvastgoed een gezonde investering met een interessant risicoprofiel en maatschappelijke impact. Op deze manier kunnen we pensioenen verbinden aan wonen en zorg.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Ralph Sommer, Ontwikkelingsmanager Zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance,
020-6065929

Daan Tettero, Concept Ontwikkelaar Zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance,
06 12202010