CarePoint

CarePoint Nederland B.V. was ooit het initiatief van een medicus. Zijn praktijkervaring prikkelde hem om vooral naar zorgprocessen te kijken. Transmuraal, efficiënt en transparant werken waren voor hem kernwoorden.

Kennis van die transmurale zorgprocessen, medische dossiervoering en ICT bleken noodzakelijke voorwaarde te zijn.

Toch valt er vaak een groot gat tussen de verwachtingen van de zorgverlener en het ondersteunen van de zorgprocessen en dossiervoering met behulp van o.a. ICT.

CarePoint Nederland B.V. wil daarom de schakel vormen tussen zorgproces en ICT.

Jan van der Beek en Chris Krabben zijn de eigenaren en vormen de directie van CarePoint Nederland B.V.

Een team van 14 ICT specialisten in Nederland en 47 in Duitsland en Italië maken de gewekte verwachtingen waar.