Bouwinvest

Bouwinvest investeert sinds 1952 pensioengeld in vastgoed. Sinds 2014 ook in zorghuisvesting.

De nieuwe regels in de zorg hebben ook consequenties voor het vastgoed in de zorg. Door de scheiding van wonen en zorg moet het merendeel van de mensen voortaan zelf betalen voor huisvesting in een verzorgings- of verpleeghuis. Dit leidt tot meer vraag naar kwaliteit: mensen stellen hogere eisen aan hun huisvesting. Voor zorgaanbieders aanleiding om strategisch naar huisvesting te kijken. Want hoe borgt u uw behoefte aan flexibiliteit en efficiency met uw vastgoed? En hoe sluit u aan op de behoefte van cliënten aan zelfstandigheid, veiligheid en de nabijheid van mensen en zorg? Onze stelling is dat de kwaliteit van huisvesting doorslaggevend wordt in de keuzes van de zorgbehoevende consument én zijn kinderen.

Gedeelde belangen tussen zorgaanbieders en institutioneel beleggers

Bij keuzes over zowel intramurale als extramurale huisvesting kan een institutioneel belegger als Bouwinvest uitkomst bieden. Naast financiering bieden wij kennis en ervaring met kwalitatief hoogwaardige huisvesting. Voor een institutioneel belegger is de kwaliteit van huisvesting namelijk van cruciaal belang, voor nu en in de toekomst. Beleggingen hebben een horizon van minstens 20 jaar. We beleggen daarom enkel in huisvesting dat voldoet aan klantwensen, de nodige flexibiliteit heeft en gelegen is op goede locaties. Wij zien dan ook gedeelde belangen tussen zorgaanbieders en institutioneel beleggers, dit maakt dat samenwerking meer oplevert dan slechts de som der delen.

Woonzorgcomplex Van ’t Hofflaan, Amsterdam voor bewoners met psychogeriatrische zorg

Woonzorgcomplex_HofflaanStichting Amsta over de herontwikkeling: “We zijn zeer verheugd dat we met belegger Bouwinvest een kleinschalig woonzorgconcept gaan neerzetten dat inspeelt op de eisen van deze tijd en de zorgbehoefte in Amsterdam. Wij kiezen bewust voor dit concept, waarbij ouderen in groepen van zes personen rond een gezamenlijke woonkamer/keuken leven en huiselijkheid, persoonlijke zorg en aandacht voorop staan.”

Financieel gezonde investeringen voor Pensioenfondsen

Als institutioneel belegger investeert Bouwinvest onder andere voor Nederlandse pensioenfondsen. Voor hen is het beleggen in zorgvastgoed een manier om hun grootste zorg, de vergrijzing, te benutten voor rendement. Investeren in zorgvastgoed biedt hen ook een mogelijkheid om invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbij niet uit het oog mag worden verloren dat deze projecten financieel gezond moeten zijn.
Het Bouwinvest Healthcare Fund selecteert beleggingen in regio’s met positieve economische en demografische vooruitzichten. We hebben met name interesse in huisvesting voor zowel lichtere als zware zorg. Een klein deel beleggen we ook in ruimten voor privé klinieken en eerstelijns voorzieningen. We beleggen vanaf € 8 miljoen en zowel op basis van een hoofdhuurcontract als op basis van individuele huurcontracten.

Over Bouwinvest

Bouwinvest REIM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder in vastgoed voor institutionele beleggers. Bouwinvest belegt in Nederland in woningen, winkels, kantoren, hotels en zorgvastgoed. Internationaal investeert Bouwinvest exclusief voor bpfBOUW in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed in Europa, Noord-Amerika en Azië/ Pacific. Het totaal belegd vermogen bedraagt €8,8 miljard HY 2017.

Meer informatie

Voor meer informatie over financiering van zorgvastgoed kunt u contact opnemen met Erwin Drenth, Manager Zorgvastgoed, via e.drenth@bouwinvest.nl of 06-51367050