FWG Progressional People

hét advies- en onderzoeksbureau voor werken in de zorg

FWG Progressional People weet alles van werken in de zorg.
We adviseren en ondersteunen zorgorganisaties bij vraagstukken op het gebied van strategische HR, organisatieverandering, leiderschaps- en talentontwikkeling, functiewaardering en de arbeidsmarkt.

Anticiperen op ontwikkelingen in de zorg

We kennen de zorg door en door. De toekomst van de zorg hebben we scherp in beeld door ons continue onderzoek naar ontwikkelingen in de sector. Vanuit die kennis helpen we organisaties reageren op transities en anticiperen op de toekomst. Samen met hen vertalen we trends en actuele ontwikkelingen naar de gevolgen voor de organisatiestructuur en -cultuur, functies én mensen. Onze kennis verwerken we in onze trainingen, publicaties, en het trendrapport. Onze doelgroep: HR-professionals, managers/ bestuurders, teamcoaches en professionals in de zorg.

FWG_whitepaper_zelfsturing

Werkplezier

FWG Progressional People is de beweging 'Werkplezier in de zorg' gestart om het werkplezier van medewerkers in de zorg te vergroten. Met de beweging willen we een positieve impuls geven aan het imago en de arbeidsmarktpositie van de zorg in Nederland. Dit is hard nodig om het aantal vacatures het hoofd te bieden. Het thema werkplezier staat onder meer centraal in ons jaarlijkse HR-event en de HR Zorg Award die we daar uitreiken. Het thema speelt ook een rol in onze dienstverlening, zoals bij programma’s die we bieden bij Talentontwikkeling of Semco Style Healthcare.

Meer weten?

Een overzicht van actuele thema’s in de zorg en onze dienstverlening vindt u op www.fwg.nl en www.progressionalpeople.nl. Hebt u vragen? Bel ons gerust via 030 - 2669 400.