FWG Progressional People

Het advies- en onderzoeksbureau voor HR in de zorg

FWG Progressional People is: 

•         Expert in functiewaardering
•         Adviseur bij strategische HR-vraagstukken
•         Partner in organisatie(her)ontwerp, leiderschaps- en talentontwikkeling
•         Autoriteit op het gebied van werken in de zorg

Anticiperen op ontwikkelingen in de zorg

We kennen de zorg door en door. De toekomst van de zorg hebben we scherp in beeld door ons continue onderzoek naar ontwikkelingen in de sector. Vanuit die kennis helpen we organisaties reageren op transities en anticiperen op de toekomst. Samen met hen vertalen we trends en actuele ontwikkelingen naar de gevolgen voor de organisatiestructuur en -cultuur, functies én mensen.

FWG_whitepaper_zelfsturing

Kennis delen in trainingen en publicaties

Onze kennis verwerken we in onze trainingen en delen we in onze publicaties, zoals de whitepaper over strategische personeelsplanning en het Trendrapport 'En wat heeft de cliënt eraan?'.

Meer weten?

Een overzicht van actuele thema’s in de zorg en onze dienstverlening vindt u op www.fwg.nl en www.progressionalpeople.nl. Hebt u vragen? Bel ons gerust via 030 - 2669 400 of neem contact op met manager FWG Advies Ilse Dijkstra of manager Progressional People Ria Reijn.