Adimon B.V.

Samen Ondernemen.  Succesvol organiseren in tijden van verandering

Adimon heeft haar sporen verdiend in projecten die  positieve impact hebben op het voortbestaan van organisaties. Wij geloven dat mensen altijd het uitgangspunt moeten zijn bij iedere verandering. En dat mensen wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden. Daarmee voeren wij  alleen díe plannen uit die de uitvoering ondersteunen.  Daar willen wij de beste in zijn.

Adimon is de strategische partner bij organisatie veranderingen. Wij bieden programma’s aan om meer zorgprofessionals optimaal te faciliteren, meer tijd te organiseren voor  de cliënt/patiënt, van rennen naar plannen te bewegen, organisaties fit te maken voor de toekomst, transities te stroomlijnen en om een optimaal dienstenpalet samen te stellen.

Adimon is sinds 2002 actief in de sectoren Zorg & het  sociale domein en Industrie. Wij zijn een familiebedrijf  en daar zijn we trots op. Onze kernwaarden zijn sterk verankerd in ons doen en laten en daarmee in onze mensen.
Wij zijn open, wij zijn samen en wij zijn positief.  Because we care.

Onze waarden en historie

Al vanaf de oprichting van Adimon spelen de familiewaarden, zoals wij ze noemen, een cruciale rol. We hebben ze niet bedacht, maar ze zijn ontstaan, ze zijn gegroeid. Nu zijn deze waarden onlosmakelijk met ons verbonden:   

  • - we staan naast je
  • - wij tonen interesse
  • - we activeren
  • - we brengen kleur

Ze zijn eenvoudig en kort te verwoorden, maar als je met ons werkt, ervaar je de volledige betekenis ervan.

Because we care

We begrijpen de uitdagingen van onze opdrachtgevers en we willen en kunnen verbeteringen samen realiseren. Adviseren doen we zonder opgeheven vingertje: we willen samenwerken met onze opdrachtgevers. Het is dan ook logisch dat de gedachte ‘Because we care’ ons op het lijf geschreven is. Het verwoordt precies waarvoor we staan.