Cofinimmo

Cofinimmo is opgericht in 1983. Zij is vandaag de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor verhuring en een belangrijke speler op de Europese markt.

De vennootschap bezit een gediversifieerde portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, een waarde heeft van meer dan 3,4 miljard EUR en goed is voor een totale oppervlakte van meer dan 1 780 000 m². Met het oog op de demografische tendensen, is zij hoofdzakelijk actief in de zorgvastgoedsector (45 procent), de kantorensector (38 procent), alsook in vastgoed van distributienetten (16 procent).

Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar patrimonium via een team van 130 medewerkers te Brussel, Parijs en Breda.

Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het fiscale REIT-statuut in België (GVV), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de Belgische regulator.

Op 31 december 2016 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,3 miljard euro. De vennootschap past een investeringsbeleid toe dat streeft naar een hoog dividendrendement, een kapitaalbescherming op lange termijn en dat zich richt tot institutionele beleggers en particulieren.

Wat doet Cofinimmo?

Cofinimmo bezat oorspronkelijk enkel kantoorvastgoed. De Groep is echter intussen al meer dan tien jaar geleden het zorgvastgoed ingestapt met als doel haar portefeuille te diversifiëren. Niet enkel qua type vastgoed, maar ook op vlak van ligging, uitbater en medische expertise. De Cofinimmo Groep behoort dankzij haar zorgvastgoedportefeuille van 135 gebouwen, verspreid over vier landen, tot de voornaamste investeerders in zorgvastgoed op het Europese vasteland. Cofinimmo richt zich tot uitbaters die op zoek zijn naar een betrouwbare partner die de nodige expertise heeft om hen te begeleiden in hun vastgoedplannen, voornamelijk sale & leaseback, aankoop, uitbreiding en renovatie.

Cofinimmo_oranjepleinWaarom zorgvastgoed?

Cofinimmo is niet enkel geïnteresseerd in traditionele activa zoals woonzorgcentra, maar ook in centra voor acute zorgen of revalidatie en eerste lijnszorgcentra. Dit segment heeft namelijk een mooie toekomst, maar moet ook het hoofd bieden aan de steeds evoluerende behoeftes van senioren en de nood aan moderne medische faciliteiten. Cofinimmo kan hier de juiste partner zijn voor uitbaters die mee willen evolueren met de markttendensen.

Evolutie van de zorgvastgoedportefeuille

In het begin werd de focus gelegd op thuisland België en op Frankrijk. Nadien heeft Cofinimmo letterlijk haar horizon verruimd door uit te breiden naar Nederland en Duitsland, wat een succesvolle evolutie bleek. In december 2014 kocht de Groep een revalidatiekliniek in Duitsland en 13 zorgvastgoedactiva in Nederland. In 2015 kwamen er in Duitsland nog drie activa bij. In 2016 mocht Cofinimmo drie eerste lijnszorgcentra te Goirle, Tilburg en Uithoorn toevoegen aan haar Nederlandse portefeuille die intussen aandikt tot 156 miljoen EUR, goed voor 10,4 % van haar totale zorgvastgoedportefeuille. 

Cofinimmo_uithoornWat is de toekomst voor Cofinimmo?

Cofinimmo zal haar zorgvastgoedportefeuille de komende jaren blijven uitbreiden, hoofdzakelijk in Nederland en Duitsland. Haar focus ligt hierbij op moderne en energiezuinige activa die het nodige comfort bieden aan de mensen die er wonen en werken. Zij zal haar portefeuille blijven diversifiëren om risico’s verbonden aan de evolutie van de sociale zekerheidsstelsels te minimaliseren en haar imago als regelmatige dividendbetaler te kunnen behouden.

Meer informatie:

Ellen Grauls
Head of External Communication and Investor Relations
Tel: +32 2 373 94 21
egrauls@cofinimmo.be

Benoît Mathieu
Investor Relations Officer
Tel: +32 2 373 60 42
bmathieu@cofinimmo.be