Vitaal ZorgVast

Dé gespecialiseerde ontwikkelaar van duurzaam zorgvastgoed in Nederland

Onze drive is om met onze ervaringen in de zorg en in het bouwen voor de zorg een aantrekkelijke omgeving te creëren waar patiënten/cliënten, medewerkers en bezoekers zich goed voelen. Dit doen wij vanuit onze interesse voor de invloed van gebouw en omgeving op het welbevinden van mensen. Het is onze kracht om vanuit uw zorgvisie strategisch vastgoedbeleid uit te denken en te realiseren. Wij optimaliseren de financiering van uw huisvesting, nemen risico's over of maken ze samen met u kleiner. Vitaal ZorgVast heeft alle specialiteiten voor de ontwikkeling van zorgvastgoed in huis en werkt op een transparante wijze samen. Want alleen samen met de opdrachtgever maken wij projecten haalbaar. Wij laten u graag zien hoe.

Partner voor uw zorgvastgoed

Het doel van uw organisatie is het leveren van goede zorg. Daar ligt de focus van u en uw medewerkers. Daarvoor wilt u de beschikbare middelen optimaal aanwenden. Het ontwikkelen en beheren van uw vastgoed brengt risico’s met zich mee. Veel van die risico’s passen niet bij uw profiel van zorgverlener, maar wel bij degene die de huisvesting daadwerkelijk kan realiseren en beheren. Met Vitaal ZorgVast als partner ontwikkelt u uw zorgvastgoed snel, met vroegtijdige zekerheid en optimale risicoverdeling.

Wat is de aanpak van Vitaal ZorgVast?

Onze aanpak is erop gericht om in een vroeg stadium de zekerheid te creëren dat de nieuwe huisvesting er daadwerkelijk komt. De ontwikkeling is niet gericht op investeringskosten, maar stuurt op de jaarlijkse huisvestingslasten. Zodat het vastgoed ook na oplevering betaalbaar blijft.

Hoe maken we het verschil?

Vitaal ZorgVast gaat met u een partnerschap aan waardoor er een gedeeld belang ontstaat om succesvol te zijn. Basis hiervoor is de zorgvastgoed business case met door ons geboden garanties en zekerheden. Deze aanpak geeft u de mogelijkheid risico te delen en uit te besteden in plaats van te ontwikkelen voor eigen risico.

Wat brengt het u?

Door tijd te investeren aan de voorkant, ontstaat tijdwinst in de uitwerking. Ontwerp en uitvoering kunnen in elkaar geschoven worden omdat de contractering vooraf heeft plaats gevonden. Voordat het plan wordt uitgewerkt is er zekerheid en financiering verkregen. De plankosten zijn daarmee vooraf gedekt.

De aanpak van Vitaal ZorgVast brengt u in een vroeg stadium zekerheid over:

  1. De maximale investeringskosten, overschrijding is ons risico
  2. De maximale huisvesting gerelateerde exploitatiekosten (onderhoud, schoonmaak, energie, etc.)
  3. De doorlooptijd tot ingebruikname

Vitaal ZorgVast is erop gericht prestaties te leveren die zekerheid bieden. Niet alleen in termen van lange termijn rendement van de investering, maar ook een stevige concurrentiepositie in de regio en een optimale omgeving voor patiënten/cliënten en medewerkers. Kortom, kwaliteit op alle gebied, voor alle betrokkenen.

Samen ontwikkelen wij zorgvastgoed waar wij trots op zijn.