Value2Health

Door toenemende levensverwachting, verbeterde diagnostiek, meer gepersonaliseerde behandelingen en patient empowerment, staan bestaande zorgsystemen onder druk. Ouderdomsziekten, welvaartziekten, behandelopties, dure medicatie en complexiteit van behandelingen nemen allemaal toe. Dit veroorzaakt onhoudbare stijgingen in zorgkosten, en stelt daarmee de toegankelijkheid, kwaliteit en innovatiekracht van de zorg op termijn op de proef.

Waar wij voor staan

Wij weten dat de zorg duurzaam kan worden ingericht, wanneer er een goede balans wordt gevonden tussen kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en beheersbare kosten. Wanneer we de toegevoegde waarde van zorg in verhouding zien tot de kosten die daarvoor gemaakt worden. Dat kunnen we alleen zien als we over betekenisvolle informatie beschikken. Op basis van betrouwbare informatie kunnen patiënten, zorgaanbieders, verzekeraars, overheden, farmaceuten, medtech en onderzoeksinstituten allen geïnformeerde beslissingen nemen die elkaar versterken. Op die manier kunnen we met elkaar het zorgstelsel duurzaam inrichten.

Wat wij doen

Value2Health stelt iedereen die zorg ontvangt, aanbiedt of mogelijk maakt, in staat om weloverwogen beslissingen te nemen. Dit doen wij door toegang te geven tot valide, betrouwbare en relevante informatie.

Domeinen

We combineren datastromen van de domeinen consumer outcomes & experiences (PROMs/PREMs), health economics & costs en clinical registries. Ons platform wordt gebruikt voor o.a.: alles rondom value-based healthcare, benchmarking, shared decision making, patient monitoring en nieuwe financieringsmodellen rondom zorg en medicatie.

Ervaring

Value2Health bouwt voort op de innovatieve expertise van PatientInvolved en X-IS en maakt gebruik van de beveiligde en gecertificeerde data management infrastructuur van MRDM: Trusted Partner in Medical Data.

We hebben warme contacten met alle ziekenhuizen en verzekeraars in Nederland, aangevuld met overheid, farmaceuten en medtech. Bovendien werken we voor een groeiend aantal andere zorginstellingen in de revalidatie, GGZ, VVT, tandartszorg en privéklinieken in binnen- en buitenland.

Prismant: A Value2Health company

Prismant voert al bijna vijftig jaar onderzoeken uit voor zorginstellingen, brancheorganisaties, overheden en andere partijen in de zorg. Zij zitten met vragen, Prismant helpt met oplossingen.

Dit doet Prismant door op een onafhankelijke en objectieve manier te onderzoeken, meten en toetsen, en door het verschaffen van inzichten op basis van stuurinformatie. Op die manier wil Prismant de zorg en het werk van de zorgprofessional in de sector daadwerkelijk beter maken.

value2health-logo-groot

Value2health.com | Leeuwenbrug 115 | 7411 TH Deventer | T +31 88 570 00 70 | E hello@value2health.com

primant_logo_200

Prismant.nl | Van Deventerlaan 30-40 | 3528 AE Utrecht | T +31 88 570 00 53 | E info@prismant.nl