AT Osborne

De uitdagingen in de dynamische wereld van de gezondheidszorg zijn groot. Waar ligt uw focus? Hoe bereidt u uw organisatie voor op de wereld van morgen?

De kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg is, meer dan ooit, een gezamenlijke opgave voor alle zorgaanbieders. Het verdienmodel verandert, de vanzelfsprekendheid is voorbij; continuïteit is niet langer gegarandeerd. Patiënten en hun familie zijn veelal beter geïnformeerd, mondiger en mobieler.

Deze uitdagingen vragen om continue aanpassing van uw zorg- en werkprocessen, de wereld om u heen verandert doorlopend en verwacht dat u voortdurend vernieuwt, meebeweegt. Mee met ontwikkelingen op het gebied van techniek, mee met de veranderende politieke focus.

Onze adviseurs kennen de wereld van de gezondheidszorg van strategie tot huisvesting. Wij helpen u met strategische herprofilering en daadkrachtige bestuurlijke besluitvorming zodat u flexibel kunt omgaan met de veranderende omgeving. We vertalen dat naar praktische herinrichting van zorgprocessen voor zowel ziekenhuiszorg als langdurige zorg (cure en care), we maken de slag van portfoliokeuzes naar capaciteiten en tevens naar een praktische en innovatieve huisvesting (bijvoorbeeld in de vorm van een strategisch vastgoedplan). Zodat uw focus kan blijven liggen bij de best mogelijke zorg voor uw patiënt.