Coöperatie VGZ

VGZ, met hart voor zinnige zorg

Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer. Dat is onze missie. Coöperatie VGZ verzekert ruim 4 miljoen klanten via verschillende merken. Dat doen wij zonder winstoogmerk. Met ruim 2000 medewerkers werken wij elke dag aan het goed en betaalbaar houden van de zorg. Nu en in de toekomst.

Zinnige Zorg

Wij geloven dat de zorg beter kan tegen lagere kosten. Maar wat zinnige zorg is kunnen en willen wij niet zelf bepalen. Daarom werken we nauw samen met zorgaanbieders en patiënten. Bijvoorbeeld in zogenaamde leer- en proeftuinen. Hierin onderzoeken we - samen met gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en andere partijen - nieuwe werkwijzen en methoden die beter zijn voor de patiënt en die leiden tot lagere kosten. Cooperatie VGZ stimuleert zorgaanbieders om vernieuwingen die zich bewezen hebben over te nemen. Wanneer ze dit doen, geven we zorgaanbieders bijvoorbeeld voorrang bij de inkoop van de zorg voor onze verzekerden. Een aantal van deze vernieuwingen vind je op vgz.nl/zorgvernieuwing.

Daarnaast sluiten wij met steeds meer ziekenhuizen meerjarencontracten af. Daarmee geven wij deze ziekenhuizen financiële zekerheid zodat zij vernieuwingen kunnen doorvoeren, ook al gaan deze ten koste van de eigen omzet.

Patiënt centraal

We vinden het belangrijk dat de patiënt centraal staat. Daarom stimuleren wij zorgaanbieders om de patiënt meer te betrekken bij het stellen van de diagnose en het bepalen van het behandelplan. Dat leidt aantoonbaar tot betere keuzes voor de patiënt en lagere kosten.

Betaalbare premie

Coöperatie VGZ werkt aan zinnige zorg om goede zorg betaalbaar te kunnen houden. In de toekomst, maar zeker ook op de korte termijn. Zo kunnen we onze klanten een goede premie blijven bieden die redelijk en betaalbaar is.