InoCare

"Wij helpen mensen die mensen helpen"

Inocare biedt oplossingen voor zorgorganisaties en zorgverleners

InoCare is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in strategische, financiële en facilitaire vraagstukken in de zorgsector. Onze afdelingen Healthcare Solutions en Facility Support zetten hun ervaring in voor startende en gevestigde ondernemers in de zorg, om samen de meeste waarde te realiseren voor patiënt en zorginstelling. Door op elk vlak bij te dragen aan het primaire zorgproces, faciliteren wij optimaal het contact tussen patiënt en zorgverlener.

1. Wij zijn uw ziekenhuis

Wij leveren stabiliteit en zekerheid aan zorgverleners. Door onze oplossingen kunt u zich weer richten op het contact met uw patiënten en cliënten. Dat noemen wij zorg want daar gaat het om: voor elkaar kunnen zorgen. Wij werken voor diverse groepen medisch specialisten, maar ook voor zorgverleners in de 1e lijn. Zij leveren de zorg, wij leveren de rest

2. Advies, onderzoek en interim

Het huidige zorgsysteem staat onder druk door de toenemende zorgvraag, de veranderende markt, gebrek aan personeel en wijzigingen in wet- en regelgeving. Daarnaast is er een groeiende groep zorgbestuurders die meer inzicht wilt in de processen rondom de zorg. Ook verwachten zij meer inzicht over productie, de werkelijk gemaakte kosten of de exploitatielast. Onze oplossingen creëren kansen in een moeizaam landschap. Door samen te werken, maken wij het zorgsysteem duurzamer.

3. Wij realiseren woonzorgoplossingen

Bouwen aan woonzorgoplossingen is een uitgesproken specialisme. Het vraagt een geheel eigen programma van eisen, samenwerkingsinitiatieven en financieringsvormen. InoCare is in 2016 gestart met CuraeVitel. Vanuit CuraeVitel ontwikkelen we levensloopbestendige woningen waaromheen we zorg-, woon-, en comfortdiensten aanbieden. Vanuit een voor de bewoner centraal aanspreekpunt zijn al deze diensten direct toegankelijk.