Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN)

Vergoeding door alle zorgverzekeraars | one-stop-shop | 24-uurs zorg voor spoedgevallen | korte wachttijden | dagbehandelingen | samenwerking met ziekenhuizen

Reumazorg Zuid West Nederland is een specialistisch reumacentrum met verschillende locaties gelegen in Zeeland, West-Brabant en Zeist. De hoofdlocatie ligt in Goes. Reumatologen behandelen alle aandoeningen van het bewegingsapparaat, behalve gevolgen van trauma's of ongevallen.

Reumatische aandoeningen zijn vaak chronische aandoeningen. Chronisch ziek zijn is een belasting in het dagelijks leven van elk mens en de mensen in hun omgeving. Reumazorg Zuid West Nederland wil daarom helpen in het ziekteproces, maar ook in het dagelijks leven. Naast het leveren van gezondheidszorg, biedt het specialistisch reumacentrum ook ondersteuning en dienstverlening waar een patiënt baat bij heeft. Op die manier proberen we de kwaliteit van leven voor onze patiënten en de mensen in hun omgeving positief te beïnvloeden.

RZWN vindt dat de reumazorg beter kan: zorg op maat, volledig rondom de patiënt georganiseerd. Een overkoepelend centrum waarin alle medisch specialisten, verpleegkundigen en ondersteunend personeel in een team dat zicht helemaal richt op de behandeling van reuma. Op deze manier probeert RZWN de kwaliteit van leven voor haar patiënten en de mensen in hun omgeving positief te beïnvloeden.

Een aantal voordelen van RZWN zijn nog: optimale samenwerking met verwijzers, bloed- en röntgenonderzoek op dezelfde dag en locatie als het consult, intensieve samenwerking met academische ziekenhuizen, patiëntvriendelijke zorgstraat en specialisatie binnen zeldzame ziektes.


Contactgegevens hoofdlocaties:

Locatie Zeeland - 085-028 02 80

Locatie West-Brabant - 085-028 02 81

Locatie Zeeuws-Vlaanderen - 085-028 02 82

Locatie Zeist - 085-028 02 83