Inhoud | Navigatie | Zoeken | Service links |

Skipr 99 - Editie 2013 - Tool

Skipr presenteert voor de vijfde keer de Skipr 99.

De verschuivingen in de top van de Skipr 99 komen vooral op het conto van de bestuurders van de universitair medische centra. UMC-bonzen Hans Büller en Bert Bruggeman kondigden recentelijk hun afscheid aan, waarmee ze een flink aantal plaatsen zijn gedaald. Voormalig bestuursvoorzitter Elmer Mulder is als gevolg van de crisis in het VUmc uit de Skipr 99 gevallen.

Lees meer over hoe de lijst tot stand gekomen is.

Deze tool is tot stand gekomen in samenwerking met RedactiePartners.

Skipr 99 editie 2013

1.Roger van Boxtel (1954)
Positie vorig jaar: 3
Voorzitter raad van bestuur Menzis en sinds juni 2011 fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer.
Roger van Boxtel
2.Roelof Konterman (1956)
Positie vorig jaar: 4
Directievoorzitter Achmea Zorg. Onderhandelt scherp met ziekenhuizen en laat regelmatig van zich horen in de discussie over uitkomstindicatoren.
Roelof Konterman
3.Wim van der Meeren (1955)
Positie vorig jaar: 1
Voorzitter raad van bestuur CZ Zorgverzekeraar. Daarvoor lid raad van bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis.
Wim van der Meeren
4.Marcel Levi (1964)
Positie vorig jaar: 21
Voorzitter raad van bestuur AMC, daarnaast nog steeds arts in 'zijn' ziekenhuis.
Marcel Levi
5.Pauline Meurs (1953)
Positie vorig jaar: 18
Treedt per 1 februari 2013 toe tot Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Daarnaast voorzitter ZonMw en hoogleraar.
Pauline Meurs
6.Diana Monissen (1955)
Positie vorig jaar: 6
Voorzitter raad van bestuur De Friesland Zorgverzekeraar. Gaat voortvarend te werk bij de herverkaveling van het zorglandschap in Friesland.
Diana Monissen
7.Frank de Grave (1955)
Positie vorig jaar: 9
Voorzitter Orde Medisch Specialisten. Tevens voor de VVD in de senaat.
Frank de Grave
8.Loek Winter (1959)
Positie vorig jaar: 27
Voorzitter raad van bestuur MC Groep. Nam begin 2012 de noodlijdende Zonnehuizen over. Tevens hoogleraar.
Loek Winter
9.Andre Rouvoet (1962)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Nam in 2012 het stokje over van Hans Wiegel.
Andre Rouvoet
10.Rien Meijerink (1943)
Positie vorig jaar: 11
Sinds 2006 voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Geeft in die hoedanigheid gevraagd én ongevraagd advies aan parlement en regering
Rien Meijerink
11.Geert Blijham (1946)
Positie vorig jaar: 12
Is sinds zijn vertrek als voorzitter van de raad van bestuur UMC Utrecht niet stil blijven zitten. Bekleedt een kleine dertig maatschappelijke functies.
Geert Blijham
12.Kim Putters (1973)
Positie vorig jaar: 13
Hoogleraar iBMG. Hoogleraar, senator, toezichthouder. Duizendpoot die moeiteloos schakelt tussen theorie en beschouwing.
Kim Putters
13.Jan Kimpen (1958)
Positie vorig jaar: 15
Voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht. Drukt als voorzitter van de adviescommissie kwaliteit een stempel op het Kwaliteitinstituut in wording.
Jan Kimpen
14.Andre Knottnerus (1951)
Positie vorig jaar: 37
Sinds 2010 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en sinds begin 2011 lid raad van toezicht Adelante.
Andre Knottnerus
15.Wouter Bos (1963)
Positie vorig jaar: -
Legde als informateur de basis voor Rutte II. Is als partner bij KPMG Plexus nauw betrokken bij enkele grote regionale herinrichtingvraagstukken in de ziekenhuissector.
Wouter Bos
16.Marjanne Sint (1949)
Positie vorig jaar: 23
Voorzitter raad van bestuur Isala Klinieken. Werd in 2012 lid van de raad van commissarissen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
Marjanne Sint
17.Hans Buller (1952)
Positie vorig jaar: 5
Bestuursvoorzitter Erasmus MC, neemt in 2013 afscheid als bestuursvoorzitter om zich na acht jaar op andere wijze te gaan inzetten voor het ziekenhuis.
Hans Buller
18.Alexander Rinnooy Kan (1949)
Positie vorig jaar: 17
SER-voorzitter en voorzitter raad van toezicht AMC.
Alexander Rinnooy Kan
19.Melvin Samsom (1959)
Positie vorig jaar: 22
Voorzitter raad van bestuur UMC St Radboud. Sinds 2007 lid van de raad van bestuur van dit ziekenhuis. Maakt zich sterk voor de patiënt als partner en eHealth.
Melvin Samsom
20.Yvonne van Rooy (1951)
Positie vorig jaar: -
Volgde op 1 december 2012 Roelf de Boer op als voorzitter NVZ. Was staatssecretaris van Economische zaken in Lubbers II en III.
Yvonne van Rooy
21.Elisa Carter (1955)
Positie vorig jaar: 16
Sinds 2010 lid raad van bestuur Erasmus MC, daarvoor lid raad van bestuur GGZ Eindhoven.
Elisa Carter
22.Jos de Blok (1960)
Positie vorig jaar: 25
Directeur Buurtzorg Nederland, zit vrijwel wekelijks aan tafel met de staatssecretaris, topambtenaren en verzekeraars.
Jos de Blok
23.Guus van Montfort (1947)
Positie vorig jaar: 19
Bestuursvoorzitter ActiZ. Heeft daarnaast verschillende toezichtfuncties.
Guus van Montfort
24.Martin Duvivier (1958)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter raad van bestuur coöperatie VGZ UA. Verzekeringsman pur sang.
Martin Duvivier
25.Jeroen van Breda Vriesman (1967)
Positie vorig jaar: 10
Lid raad van bestuur Eureko en lid raad van toezicht Oogziekenhuis Rotterdam.
Jeroen van Breda Vriesman
26.Marco Meerdink (1958)
Positie vorig jaar: 33
Voorzitter raad van bestuur Espria/Woonzorg Nederland. Daarvoor lid van de raad van bestuur ggz-instelling Dijk en Duin.
Marco Meerdink
27.Anton Westerlaken (1955)
Positie vorig jaar: 30
Voorzitter raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis sinds begin 2012. Tot die tijd lid raad van bestuur Erasmus MC.
Anton Westerlaken
28.Cees Veerman (1949)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter raad van toezicht Vumc. Kwam in 2012 uitgebreid in het nieuws door de roerige tijden in 'zijn' ziekenhuis.
Cees Veerman
29.Ab Klink (1958)
Positie vorig jaar: -
Lid raad van toezicht Rode Kruis Ziekenhuis. Adviseur BOOZ. Van 2007 tot 2010 minister van Volksgezondheid.
Ab Klink
30.Ferry Breedveld (1950)
Positie vorig jaar: 34
Voorzitter raad van bestuur LUMC Leiden, is ook actief als voorzitter van de raad van toezicht van Ipse De Bruggen.
Ferry Breedveld
31.Eelco Damen (1955)
Positie vorig jaar: 26
Voorzitter raad van bestuur Cordaan. Tevens vicevoorzitter van het bestuur van de NVZD.
Eelco Damen
32.Erno Kleijnenberg (1951)
Positie vorig jaar: 31
Sinds 2005 voorzitter raad van bestuur ONVZ. Daarnaast bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland.
Erno Kleijnenberg
33.Guy Peeters (1954)
Positie vorig jaar: 32
Voorzitter raad van bestuur academisch ziekenhuis Maastricht (azM). In 2012 benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU).
Guy Peeters
34.Bart Berden (1959)
Positie vorig jaar: 28
Sinds 2004 lid van de raad van bestuur St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Tevens hoogleraar en voorzitter raad van toezicht NHG.
Bart Berden
35.Wilna Wind (1961)
Positie vorig jaar: 69
Algemeen directeur NPCF, daarvoor jarenlang vakbondsbestuurder bij FNV.
Wilna Wind
36.Herre Kingma (1948)
Positie vorig jaar: 38
Voorzitter raad van bestuur MST. Oud-inspecteur-generaal van de IGZ.
Herre Kingma
37.Chris Oomen (1949)
Positie vorig jaar: 29
Voorzitter raad van bestuur DSW. Paart sociaal ondernemerschap aan een notering in de Quote500
Chris Oomen
38.Olof Suttorp (1960)
Positie vorig jaar: 36
Voorzitter raad van bestuur Amphia. Is ook als vicevoorzitter van de NVZ vereniging van ziekenhuizen actief en het lid van de maatschappelijke adviesraad van onderzoeksinstituut NIVEL.
Olof Suttorp
39.Bert Bruggeman (1950)
Positie vorig jaar: 24
Nam in 2012 afscheid als voorzitter van de raad van bestuur van het UMCG. Lid raad van toezicht Dimence.
Bert Bruggeman
40.Ruud Hopstaken (1960)
Positie vorig jaar: 39
Sinds 2005 vice-voorzitter raad van bestuur AMC met ICT als aandachtsgebied.
Ruud Hopstaken
41.Herman Bol (1951)
Positie vorig jaar: 40
Lid raad van bestuur UMC Utrecht, econoom met achtergrond bij ondermeer de Rabobank en de Lage Landen.
Herman Bol
42.Emile Lohman (1947)
Positie vorig jaar: 41
Voorzitter raad van toezicht Cordaan. Tot 2011 voorzitter raad van bestuur UMC St Radboud.
Emile Lohman
43.Gerlach Cerfontaine (1946)
Positie vorig jaar: 43
Voorzitter raad van toezicht OLVG. Hoogleraar Regional Innovation Policy United Nations University aan de Universiteit Maastricht en hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit Utrecht.
Gerlach Cerfontaine
44.Hans Alders (1952)
Positie vorig jaar: 44
Voorzitter raad van toezicht UMC Groningen. Heeft talloze nevenfuncties.
Hans Alders
45.Heino van Essen (1946)
Positie vorig jaar: 45
Voorzitter Revalidatie Nederland. Verder voorzitter raad van commissarissen Menzis.
Heino van Essen
46.George Moller (1947)
Positie vorig jaar: 48
Voorzitter raad van toezicht LUMC. Financieel zwaargewicht met beursverleden
George Moller
47.Boudewijn Dessing (1949)
Positie vorig jaar: 49
Lid raad van toezicht St. Antonius Ziekenhuis en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.
Boudewijn Dessing
48.Erry Stoove (1947)
Positie vorig jaar: 50
Voorzitter raad van toezicht Rijnland Zorggroep en Hartekamp Groep.
Erry Stoove
49.Lense Koopmans (1943)
Positie vorig jaar: 54
Vice-voorzitter raad van toezicht UMCG, was tot zijn pensioen hoogleraar economie van de gezondheidszorg aan het UMC Groningen.
Lense Koopmans
50.Cathy van Beek (1948)
Positie vorig jaar: 55
Lid raad van bestuur UMC St Radboud, bestuurslid NVZD.
Cathy van Beek
51.Chiel Huffmeijer (1951)
Positie vorig jaar: 86
Voorzitter raad van bestuur HagaZiekenhuis, ook actief in diverse zorgnetwerken zoals Seneca.
Chiel Huffmeijer
52.Piet Batenburg (1953)
Positie vorig jaar: 64
Voorzitter raad van bestuur Catharina-ziekenhuis sinds augustus 2008, daarvoor was hij sinds 2001 voorzitter van de raad van bestuur van het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam.
Piet Batenburg
53.Cees Sterk (1954)
Positie vorig jaar: -
Sinds begin 2009 voorzitter raad van bestuur van Orbis. Druk bezig het ziekenhuis weer financieel gezond te maken, na de financiële crisis van 2009.
Cees Sterk
54.Maarten Rook (1949)
Positie vorig jaar: 56
Voorzitter STZ, daarvoor jarenlang bestuursvoorzitter St. Antonius Ziekenhuis.
Maarten Rook
55.Douwe Biesma (1962)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter raad van bestuur St. Antionius Ziekenhuis, opvolger van Maarten Rook.
Douwe Biesma
56.Barbara Baarsma (1969)
Positie vorig jaar: 83
Lid raad van toezicht St. Elisabeth Ziekenhuis. Directeur van SEO Economisch Onderzoek.
Barbara Baarsma
57.Marleen Barth (1964)
Positie vorig jaar: 42
Voorzitter GGZ Nederland sinds 2008. Sinds 2011 senaatsvoorzitter PvdA-fractie.
Marleen Barth
58.Robin Linschoten (1956)
Positie vorig jaar: 46
Lid raad van commissarissen Menzis, voorzitter raad van commissarissenPsyQ en lid raad van advies Mediq.
Robin Linschoten
59.Boele Staal (1947)
Positie vorig jaar: 61
Lid raad van toezicht St. Antonius Ziekenhuis. Voorzitter bestuur Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
Boele Staal
60.Ton van Overbeek (1950)
Positie vorig jaar: 71
Sinds 2005 voorzitter raad van bestuur Careyn, daarvoor bestuurder bij de Zorg en Welzijn Groep.
Ton van Overbeek
61.Pieter Hasekamp (1965)
Positie vorig jaar: 65
Directeur ZN sinds januari 2008. Afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waar hij vanaf 2004 directeur Zorgverzekeringen was.
Pieter Hasekamp
62.Hans Wiegel (1941)
Positie vorig jaar: 67
Tot begin 2012 voorzitter ZN. Nu adviseur van het bestuur van het bestuur van Zelfstandige Klinieken Nederland.
Hans Wiegel
63.Thea Heeren (1955)
Positie vorig jaar: 68
Lid raad van bestuur GGz Centraal, daarnaast lid raad van toezicht Erasmus MC.
Thea Heeren
64.Pim van Gool (1957)
Positie vorig jaar: -
Sins 1 september 2012 voorzitter van de Gezondheidsraad, opvolger van Louise Gunning.
Pim van Gool
65.Willy Spaan (1954)
Positie vorig jaar: 72
Sinds 2007 voorzitter raad van bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis, tevens hoogleraar in Leiden.
Willy Spaan
66.Henk Gerla (1964)
Positie vorig jaar: 73
Voorzitter raad van bestuur Sint Franciscus Gasthuis. Volgde hier in 2008 Piet Batenburg op.
Henk Gerla
67.Cees Maas (1947)
Positie vorig jaar: 74
Voorzitter raad van toezicht Erasmus MC, tot 2007 lid van de raad van bestuur van ING.
Cees Maas
68.Heleen Dupuis (1945)
Positie vorig jaar: 77
Voorzitter VGN, VVD-senator. Van 1986 tot 2003 hoogleraar medische ethiek aan de universiteit van Leiden.
Heleen Dupuis
69.Winnie Sorgdrager (1948)
Positie vorig jaar: 84
Lid raad van toezicht LUMC. Voormalig politica D66. Oud-procureur generaal en oud-minister van justitie.
Winnie Sorgdrager
70.Margot van der Starre (1961)
Positie vorig jaar: -
Sinds 2010 directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
Margot van der Starre
71.Gert de Bey (1953)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter raad van bestuur Rijnstate, lid bestuur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.
Gert de Bey
72.Loek Hermans (1951)
Positie vorig jaar: 62
Voorzitter raad van toezicht UMC St Radboud. Fractievoorzitter voor de VVD in de Eerste Kamer sinds begin 2011.
Loek Hermans
73.Wander Blaauw (1955)
Positie vorig jaar: 91
Voorzitter raad van bestuur Zorgpartners Friesland, die in 2011 het eigen MC Leeuwarden liet fuseren met ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen.
Wander Blaauw
74.Hans Feenstra (1954)
Positie vorig jaar: 51
Voorzitter raad van bestuur Martini ziekenhuis, volgde in 2009 Jack Thiadens op in deze functie.
Hans Feenstra
75.Henk Bakker (1953)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter raad van bestuur van Kentalis en voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.
Henk Bakker
76.Pamela Boumeester (1958)
Positie vorig jaar: 59
Voorzitter raad van toezicht Reinier de Graaf Groep, oud-directeur NS, heeft tal van commissariaten.
Pamela Boumeester
77.Harm Bruins Slot (1948)
Positie vorig jaar: 78
Voorzitter raad van toezicht 's Heeren Loo, voorzitter van KWF Kankerbestrijding.
Harm Bruins Slot
78.Annemiek Fentener van Vlissingen (1961)
Positie vorig jaar: 79
Lid raad van toezicht UMCU. Voorzitter van de raad van commissarissen van SHV Holdings.
Annemiek Fentener van Vlissingen
79.Greet Prins (1954)
Positie vorig jaar: 81
Voorzitter raad van bestuur Philadephia. Volgde in september 2009 interim-bestuurder Bram Troost op. Afkomstig uit de reclamewereld.
Greet Prins
80.Willem Geerlings (1950)
Positie vorig jaar: 85
Voorzitter raad van bestuur MC Haaglanden, sinds 2007 lid van de raad van bestuur en sinds februari 2009 bestuursvoorzitter
Willem Geerlings
81.Douwe Hemrika (1953)
Positie vorig jaar: 87
Sinds 2006 voorzitter van de raad van bestuur bij het OLVG, werkt al sinds 1986 in dit ziekenhuis.
Douwe Hemrika
82.Rob Florijn (1957)
Positie vorig jaar: 57
Voorzitter raad van bestuur Diakonessenhuis sinds mei 2008, hiervoor was hij voorzitter van de raad van bestuur van VitaValley.
Rob Florijn
83.Dirk Jan Verbeek (1948)
Positie vorig jaar: 58
Voorzitter raad van bestuur Groene Hart Ziekenhuis. Was van juli 2011 tot januari 2012 tijdelijk bestuurder bij het LangeLand Ziekenhuis
Dirk Jan Verbeek
84.Pieter de Kort (1950)
Positie vorig jaar: 88
Voorzitter raad van bestuur Rivas. Maakt zich sterk voor nauwere samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars.
Pieter de Kort
85.Jaap van den Heuvel (1955)
Positie vorig jaar: 89
Voorzitter raad van bestuur Reinier de Graaf Groep. Was eerder bestuursvoorzitter in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen.
Jaap van den Heuvel
86.Wim van Harten (1954)
Positie vorig jaar: 90
Lid raad van bestuur Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.
Wim van Harten
87.Paul de la Chambre (1950)
Positie vorig jaar: 93
Voorzitter raad van bestuur 's Heeren Loo, volgde in 2008 Anton Westerlaken op als bestuursvoorzitter van een van 's lands grootste aanbieders van gehandicaptenzorg.
Paul de la Chambre
88.Aad Koster (1960)
Positie vorig jaar: 95
Directeur ActiZ. Van 1980 tot 1990 was hij werkzaam bij het Nederlands Instituut Arbeidsomstandigheden (inmiddels onderdeel van TNO).
Aad Koster
89.Hans Simons (1947)
Positie vorig jaar: 97
Lid raad van commissarissen Menzis en toezichthouder bij William Schikker Groep, Pameijer en Hogeschool Zeeland.
Hans Simons
90.Mathieu Weggeman (1953)
Positie vorig jaar: 99
Lid raad van toezicht Buurtzorg Nederland. Hoogleraar organisatiekunde in het bijzonder innovatiemanagement aan de Faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven.
Mathieu Weggeman
91.Stephan Valk (1964)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter raad van bestuur van de Parnassia Groep. Bestuurslid van GGZ Nederland.
Stephan Valk
92.Jos de Beer (1950)
Positie vorig jaar: -
Directeur NVZD, voorzitter raad van toezicht Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), toezichthouder bij diverse zorginstellingen.
Jos de Beer
93.Piet van Schijndel (1950)
Positie vorig jaar: -
Lid van de raad van toezicht van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis.
Piet van Schijndel
94.Tineke Bahlmann (1950)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter raad van toezicht Maasstad Ziekenhuis. Hoogleraar Bedrijfseconomie Universiteit Utrecht en organisatieadviseur.
Tineke Bahlmann
95.Steven van Eijck (1959)
Positie vorig jaar: -
Bestuursvoorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) sinds 2006.
Steven van Eijck
96.Johan van der Werf (1952)
Positie vorig jaar: -
Vicevoorzitter raad van toezicht van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en Commissaris bij zorgverzekeraar ONVZ.
Johan van der Werf
97.Willem Stevens (1938)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter en mede oprichter platform van Verenigde Ondernemers in de Zorg (VEROZ). Lid van de raad van advies van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa).
Willem Stevens
98.Ewald Kist (1944)
Positie vorig jaar: 82
Lid raad van toezicht MC Haaglanden. Voormalig CEO ING.
Ewald Kist
99.Rob Adolfsen (1955)
Positie vorig jaar: -
Initiatiefnemer van de nieuwe zorgverzekeraar Anno 2012, toezichthouder bij 's Heeren Loo en Bosman GGZ.
Rob Adolfsen