Inhoud | Navigatie | Zoeken | Service links |

Skipr 99 - Editie 2014 - Tool

 

Lees meer over hoe de lijst tot stand gekomen is.

Deze tool is tot stand gekomen in samenwerking met RedactiePartners.

Skipr 99 editie 2014

1. Wim van der Meeren (1955)
Positie vorig jaar: 3
Voorzitter raad van bestuur CZ Zorgverzekeraar. Daarvoor lid raad van bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis.
Wim van der Meeren
2. Roger van Boxtel (1954)
Positie vorig jaar: 1
Voorzitter raad van bestuur Menzis en sinds juni 2011 fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer.
Roger van Boxtel
3. Marcel Levi (1964)
Positie vorig jaar: 4
Voorzitter raad van bestuur AMC, daarnaast nog steeds arts in 'zijn' ziekenhuis.
Marcel Levi
4. Andre Rouvoet (1962)
Positie vorig jaar: 9
Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Nam in 2012 het stokje over van Hans Wiegel.
Andre Rouvoet
5. Diana Monissen (1955)
Positie vorig jaar: 6
Voorzitter raad van bestuur De Friesland Zorgverzekeraar. Gaat voortvarend te werk bij de herverkaveling van het zorglandschap in Friesland.
Diana Monissen
6. Pauline Meurs (1953)
Positie vorig jaar: 5
Sins februari 2013 lid van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Daarnaast voorzitter ZonMw en hoogleraar.
Pauline Meurs
7. Ab Klink (1958)
Positie vorig jaar: 29
Lid raad van bestuur Coöperatie VGZ, opvolger Martin Duvivier. Tevens hoogleraar aan de VU.
Ab Klink
8. Rien Meijerink (1943)
Positie vorig jaar: 10
Sinds 2006 voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Geeft in die hoedanigheid gevraagd en ongevraagd advies aan parlement en regering
Rien Meijerink
9. Frank de Grave (1955)
Positie vorig jaar: 7
Voorzitter Orde Medisch Specialisten. Tevens voor de VVD in de senaat.
Frank de Grave
10. Kim Putters (1973)
Positie vorig jaar: 12
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, hoogleraar en bestuursvoorzitter Stichting TopGGZ.
Kim Putters
11. Loek Winter (1959)
Positie vorig jaar: 8
Voorzitter raad van bestuur MC Groep. Nam begin 2012 de noodlijdende Zonnehuizen over. Tevens hoogleraar.
Loek Winter
12. Wouter Bos (1963)
Positie vorig jaar: 15
Bestuursvoorzitter VUmc sinds augustus 2013. Opvolger van Elmer Mulder.
Wouter Bos
13. Marjanne Sint (1949)
Positie vorig jaar: 16
Scheidend bestuursvoorzitter Isala Klinieken. Gaat verder als voorzitter STZ en Seneca.
Marjanne Sint
14. Guy Peeters (1954)
Positie vorig jaar: 33
Voorzitter raad van bestuur academisch ziekenhuis Maastricht (azM). In 2012 benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU).
Guy Peeters
15. Geert Blijham (1946)
Positie vorig jaar: 11
Heeft een aantal toezichtfuncties, waaronder lid raad van toezicht Maastricht UMC en voorzitter raad van toezicht GHZ.
Geert Blijham
16. Melvin Samsom (1959)
Positie vorig jaar: 19
Voorzitter raad van bestuur Radboudumc. Sinds 2007 lid van de raad van bestuur van dit ziekenhuis. Maakt zich sterk voor de patiënt als partner en e-health.
Melvin Samsom
17. Alexander Rinnooy Kan (1949)
Positie vorig jaar: 18
Voorzitter raad van toezicht AMC. Daarnaast hoogleraar Economie en Bedrijfskunde.
Alexander Rinnooy Kan
18. Jos de Blok (1960)
Positie vorig jaar: 22
Directeur Buurtzorg Nederland. Werd beroemd met zijn zelfsturende teams.
Jos de Blok
19. Anton Westerlaken (1955)
Positie vorig jaar: 27
Voorzitter raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis sinds begin 2012. Tot die tijd lid raad van bestuur Erasmus MC.
Anton Westerlaken
20. Guus van Montfort (1947)
Positie vorig jaar: 23
Bestuursvoorzitter ActiZ. Heeft daarnaast verschillende toezichtfuncties.
Guus van Montfort
21. Jan Kimpen (1958)
Positie vorig jaar: 13
Voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht. Drukt als voorzitter van de adviescommissie kwaliteit een stempel op het Kwaliteitinstituut in wording.
Jan Kimpen
22. Yvonne van Rooy (1951)
Positie vorig jaar: 20
Voorzitter NVZ. Was staatssecretaris van Economische zaken in Lubbers II en III.
Yvonne van Rooy
23. Barbara Baarsma (1969)
Positie vorig jaar: 56
Lid raad van toezicht St. Elisabeth Ziekenhuis. Directeur van SEO Economisch Onderzoek.
Barbara Baarsma
24. Marco Meerdink (1958)
Positie vorig jaar: 26
Voorzitter raad van bestuur Espria/Woonzorg Nederland. Daarvoor lid van de raad van bestuur ggz-instelling Dijk en Duin.
Marco Meerdink
25. Olof Suttorp (1960)
Positie vorig jaar: 38
Voorzitter raad van bestuur Amphia. Tevens vicevoorzitter NVZ.
Olof Suttorp
26. Ferry Breedveld (1950)
Positie vorig jaar: 30
Voorzitter raad van bestuur LUMC Leiden, is ook actief als voorzitter van de raad van toezicht van Ipse De Bruggen.
Ferry Breedveld
27. Bart Berden (1959)
Positie vorig jaar: 34
Sinds 2004 lid van de raad van bestuur St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Tevens hoogleraar en voorzitter raad van toezicht NHG.
Bart Berden
28. Eelco Damen (1955)
Positie vorig jaar: 31
Voorzitter raad van bestuur Cordaan. Tevens vicevoorzitter van het bestuur van de NVZD.
Eelco Damen
29. Wilna Wind (1961)
Positie vorig jaar: 35
Algemeen directeur NPCF, daarvoor jarenlang vakbondsbestuurder bij FNV.
Wilna Wind
30. Chris Oomen (1949)
Positie vorig jaar: 37
Voorzitter raad van bestuur DSW. Paart sociaal ondernemerschap aan een notering in de Quote500.
Chris Oomen
31. George Moller (1947)
Positie vorig jaar: 46
Voorzitter raad van toezicht LUMC. Financieel zwaargewicht met beursverleden.
George Moller
32. Hans Alders (1952)
Positie vorig jaar: 44
Voorzitter raad van toezicht UMC Groningen. Heeft talloze nevenfuncties.
Hans Alders
33. Chiel Huffmeijer (1951)
Positie vorig jaar: 51
Sinds 2013 voorzitter raad van bestuur Stichting Reinier Haga Groep, waaronder behalve het HagaZiekenhuis ook het Reinier de Graaf Gasthuis valt.
Chiel Huffmeijer
34. Erno Kleijnenberg (1951)
Positie vorig jaar: 32
Sinds 2005 voorzitter raad van bestuur ONVZ. Daarnaast bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland.
Erno Kleijnenberg
35. Piet Batenburg (1953)
Positie vorig jaar: 52
Voorzitter raad van bestuur Catharina Ziekenhuis sinds augustus 2008, daarvoor was hij sinds 2001 voorzitter van de raad van bestuur van het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam.
Piet Batenburg
36. Wout Adema (1970)
Positie vorig jaar: -
Inkoopdirecteur Curatieve Zorg Achmea, daarvoor voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Sint Jansdal.
Wout Adema
37. Gert de Bey (1953)
Positie vorig jaar: 71
Voorzitter raad van bestuur Rijnstate, lid bestuur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.
Gert de Bey
38. Lense Koopmans (1943)
Positie vorig jaar: 49
Vicevoorzitter raad van toezicht UMCG, was tot zijn pensioen hoogleraar economie van de gezondheidszorg aan het UMC Groningen.
Lense Koopmans
39. Cathy van Beek (1956)
Positie vorig jaar: 50
Lid raad van bestuur Radboudumc, vice-voorzitter NVZD.
Cathy van Beek
40. Ruud Hopstaken (1960)
Positie vorig jaar: 40
Sinds 2005 vice-voorzitter raad van bestuur AMC met ICT als aandachtsgebied.
Ruud Hopstaken
41. Peter Hoppener (1960)
Positie vorig jaar: -
Vicevoorzitter Zorg VGZ, daarvoor voorzitter raad van bestuur Maartenskliniek.
Peter Hoppener
42. Willy Spaan (1954)
Positie vorig jaar: 65
Sinds 2007 voorzitter raad van bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis, tevens hoogleraar in Leiden.
Willy Spaan
43. Henk Gerla (1964)
Positie vorig jaar: 66
Voorzitter raad van bestuur Sint Franciscus/Vlietland Groep in Rotterdam tot 1 maart 2014. Dan treedt hij aan bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Henk Gerla
44. Bas Leerink (1962)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter raad van bestuur MST, volgde in 2013 Herre Kingma op. Daarvoor bestuurslid Menzis.
Bas Leerink
45. Robin Linschoten (1956)
Positie vorig jaar: 58
Lid raad van commissarissen Menzis, voorzitter raad van commissarissenPsyQ en lid raad van advies Mediq.
Robin Linschoten
46. Boele Staal (1947)
Positie vorig jaar: 59
Lid raad van toezicht St. Antonius Ziekenhuis. Voorzitter bestuur Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
Boele Staal
47. Andre Knottnerus (1951)
Positie vorig jaar: 14
Sinds 2010 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en sinds begin 2011 lid raad van toezicht Adelante.
Andre Knottnerus
48. Heino van Essen (1946)
Positie vorig jaar: 45
Voorzitter Revalidatie Nederland. Verder voorzitter raad van commissarissen Menzis.
Heino van Essen
49. Thea Heeren (1955)
Positie vorig jaar: 63
Lid raad van bestuur GGz Centraal, daarnaast lid raad van toezicht Erasmus MC.
Thea Heeren
50. Pieter Hasekamp (1965)
Positie vorig jaar: 61
Directeur ZN sinds januari 2008. Afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waar hij vanaf 2004 directeur Zorgverzekeringen was.
Pieter Hasekamp
51. Jos Aartsen (1954)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter raad van bestuur UMCG, opvolger Bert Bruggeman.
Jos Aartsen
52. Cees Maas (1947)
Positie vorig jaar: 67
Voorzitter raad van toezicht Erasmus MC, tot 2007 lid van de raad van bestuur van ING.
Cees Maas
53. Hans van der Schoot (1954)
Positie vorig jaar: -
Vanaf begin 2013 voorzitter raad van bestuur Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, vanaf die datum in de fusie-organisatie die is ontstaan na de fusie met het OLVG.
Hans van der Schoot
54. Henk Bakker (1953)
Positie vorig jaar: 75
Voorzitter raad van bestuur van Kentalis en voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.
Henk Bakker
55. Margot van der Starre (1961)
Positie vorig jaar: 70
Sinds 2010 directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
Margot van der Starre
56. Erry Stoove (1947)
Positie vorig jaar: 48
Voorzitter raad van toezicht Rijnland Zorggroep en Hartekamp Groep.
Erry Stoove
57. Heleen Dupuis (1945)
Positie vorig jaar: 68
Voorzitter VGN, VVD-senator. Van 1986 tot 2003 hoogleraar medische ethiek aan de universiteit van Leiden.
Heleen Dupuis
58. Winnie Sorgdrager (1948)
Positie vorig jaar: 69
Lid raad van toezicht LUMC. Voormalig politica D66. Oud-procureur generaal en oud-minister van justitie.
Winnie Sorgdrager
59. Ernst Kuipers (1959)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter raad van bestuur Erasmus MC, opvolger van Hans Buller.
Ernst Kuipers
60. Wander Blaauw (1955)
Positie vorig jaar: 73
Voorzitter raad van bestuur Zorgpartners Friesland, die in 2011 het eigen MC Leeuwarden liet fuseren met ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen.
Wander Blaauw
61. Norbert Hoogers (1967)
Positie vorig jaar: -
Sinds juli 2013 divisievoorzitter zorg & gezondheid bij Achmea. Opvolger van Roelof Konterman.
Norbert Hoogers
62. Hans Feenstra (1954)
Positie vorig jaar: 74
Voorzitter raad van bestuur Martini ziekenhuis, volgde in 2009 Jack Thiadens op in deze functie.
Hans Feenstra
63. Martin Bontje (1954)
Positie vorig jaar: -
Vanaf 1 januari 2014 voorzitter van InEen, de nieuwe brancheorganisatie waarin drie verenigingen voor eerstelijns zorg in opgaan.
Martin Bontje
64. Harm Bruins Slot (1948)
Positie vorig jaar: 77
Voorzitter raad van toezicht 's Heeren Loo, voorzitter van KWF Kankerbestrijding.
Harm Bruins Slot
65. Annemiek Fentener van Vlissingen (1961)
Positie vorig jaar: 78
Lid raad van toezicht UMCU. Voorzitter van de raad van commissarissen van SHV Holdings.
Annemiek Fentener van Vlissingen
66. Boudewijn Dessing (1949)
Positie vorig jaar: 47
Lid raad van toezicht St. Antonius Ziekenhuis en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.
Boudewijn Dessing
67. Johan van der Werf (1952)
Positie vorig jaar: 96
Vicevoorzitter raad van toezicht van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en Commissaris bij zorgverzekeraar ONVZ.
Johan van der Werf
68. Pieter de Kort (1950)
Positie vorig jaar: 84
Voorzitter raad van bestuur Rivas. Maakt zich sterk voor nauwere samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars.
Pieter de Kort
69. Jaap van den Heuvel (1955)
Positie vorig jaar: 85
Lid raad van bestuur fusie-organisatie Reinier de Graaf Groep en HagaZiekenhuis. Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Reinier de Graaf Groep.
Jaap van den Heuvel
70. Wim van Harten (1954)
Positie vorig jaar: 86
Lid raad van bestuur Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.
Wim van Harten
71. Aad Koster (1960)
Positie vorig jaar: 88
Directeur ActiZ. Van 1980 tot 1990 was hij werkzaam bij het Nederlands Instituut Arbeidsomstandigheden (inmiddels onderdeel van TNO).
Aad Koster
72. Hans Simons (1947)
Positie vorig jaar: 89
Lid raad van commissarissen Menzis, voorzitter raad van toezicht William Schikker Groep. Bestuurder van brancheorganisatie Ambulancezorg Nederland.
Hans Simons
73. Paul van der Heijden (1949)
Positie vorig jaar: -
Sinds halverwege 2013 voorzitter NVZD. Was van 2007 tot medio februari 2013 bestuursvoorzitter en rector magnificus van de Universiteit Leiden.
Paul van der Heijden
74. Greet Prins (1954)
Positie vorig jaar: 79
Voorzitter raad van bestuur Philadephia. Volgde in september 2009 interim-bestuurder Bram Troost op. Afkomstig uit de reclamewereld.
Greet Prins
75. Mathieu Weggeman (1953)
Positie vorig jaar: 90
Lid raad van toezicht Buurtzorg Nederland. Hoogleraar organisatiekunde in het bijzonder innovatiemanagement aan de Faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven.
Mathieu Weggeman
76. Jos de Beer (1950)
Positie vorig jaar: 92
Directeur NVZD, voorzitter raad van toezicht Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), toezichthouder bij diverse zorginstellingen.
Jos de Beer
77. Bert Bruggeman (1950)
Positie vorig jaar: 39
Voormalig voorzitter raad van bestuur UMCG, vanaf oktober 2013 voorzitter raad van toezicht van MCA Gemini Groep
Bert Bruggeman
78. Peter van Lieshout (1958)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter raad van toezicht Careyn. Oud-topambtenaar, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
Peter van Lieshout
79. Steven van Eijck (1959)
Positie vorig jaar: 95
Bestuursvoorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) sinds 2006.
Steven van Eijck
80. Tineke Bahlmann (1950)
Positie vorig jaar: 94
Voorzitter raad van toezicht Maasstad Ziekenhuis. Hoogleraar Bedrijfseconomie Universiteit Utrecht en organisatieadviseur.
Tineke Bahlmann
81. Pim van Gool (1957)
Positie vorig jaar: 64
Sins 1 september 2012 voorzitter van de Gezondheidsraad. Daarnaast hoogleraar Neurologie AMC.
Pim van Gool
82. Paul de la Chambre (1950)
Positie vorig jaar: 87
Voorzitter raad van bestuur 's Heeren Loo, volgde in 2008 Anton Westerlaken op als bestuursvoorzitter van een van 's lands grootste aanbieders van gehandicaptenzorg.
Paul de la Chambre
83. Douwe Biesma (1962)
Positie vorig jaar: 55
Voorzitter raad van bestuur St. Antonius Ziekenhuis, opvolger van Maarten Rook.
Douwe Biesma
84. Else Bos (1959)
Positie vorig jaar: -
CEO PGGM. Volgde in 2013 Martin van Rijn op.
Else Bos
85. Stephan Valk (1964)
Positie vorig jaar: 91
Voorzitter raad van bestuur van de Parnassia Groep. Bestuurslid van GGZ Nederland.
Stephan Valk
86. Paul van Rooij (1965)
Positie vorig jaar: -
Directeur GGZ Nederland sinds 1 januari 2011. Van 2000 tot 2011 werkte hij bij Zorgverzekeraars Nederland, eerst als coordinator AWBZ en later manager van de afdeling zorg.
Paul van Rooij
87. Rob Florijn (1957)
Positie vorig jaar: 82
Voorzitter raad van bestuur Diakonessenhuis sinds mei 2008, hiervoor was hij voorzitter van de raad van bestuur van VitaValley.
Rob Florijn
88. Herman Bol (1951)
Positie vorig jaar: 41
Voormalig lid raad van bestuur UMCU, nu onder andere voorzitter raad van toezicht Carante
Herman Bol
89. Jacobine Geel (1963)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter GGZ Nederland. Vooral bekend door haar werk als presentator van radio- en televisieprogramma's
Jacobine Geel
90. Cees Sterk (1954)
Positie vorig jaar: 53
Sinds begin 2009 voorzitter raad van bestuur van Orbis.
Cees Sterk
91. Maarten Rook (1949)
Positie vorig jaar: 54
Scheidend voorzitter STZ/ Was jarenlang bestuursvoorzitter St. Antonius Ziekenhuis.
Maarten Rook
92. Hans Helgers (1955)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter raad van bestuur De Opbouw. De voormalig partijvoorzitter van het CDA is binnen de zorg op veel fronten actief, bijvoorbeeld als commissielid bij de NVZD.
Hans Helgers
93. Anita Wydoodt (1963)
Positie vorig jaar: -
Sinds april 2012 lid raad van bestuur Meander Medisch Centrum. Verkozen tot vrouwelijk bestuurder van 2013.
Anita Wydoodt
94. Hans Schirmbeck (1962)
Positie vorig jaar: -
Sinds 1 januari 2011 directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Hij heeft een lang verleden als verenigingsmanager en belangenbehartiger.
Hans Schirmbeck
95. Paul Doop (1955)
Positie vorig jaar: -
Vanaf 1 januari 2014 lid raad van bestuur MC Haaglanden
Paul Doop
96. Madeleine van Toorenburg (1968)
Positie vorig jaar: -
Lid raad van toezicht Reinier van Arkel Groep, Vivent
Madeleine van Toorenburg
97. Marielle Rompa (1946)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter raad van toezicht Vivium Zorggroep, lid raad van toezicht HWW
Marielle Rompa
98. Willem Stevens (1938)
Positie vorig jaar: 97
Voorzitter en mede oprichter platform van Verenigde Ondernemers in de Zorg (VEROZ). Lid van de raad van advies van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa).
Willem Stevens
99. Jolande Sap (1963)
Positie vorig jaar: -
Voorzitter bestuur NPHF Federatie voor Gezondheid.
Jolande Sap