Skipr 99 - Verantwoording

In de zorg gaat bijna 90 miljard euro aan collectieve middelen om. Wie beslist over de besteding van deze gelden? Kijken we naar het formele criterium 'macht', dan hebben de minister, staatssecretaris en ambtelijke top van VWS het logischerwijs voor het zeggen. Maar wie oefenen er op de achtergrond invloed uit op het beleid in de gezondheidszorg? Welke personen hebben status en invloed en daarmee informele zeggenschap? 

De Skipr 99 is een ranglijst van deze invloedrijke veldspelers. In de Skipr 99 dus geen ministers. Wel meegewogen zijn Tweede-Kamerleden en senatoren, maar dan op grond van hun rol als toezichthouder in de zorg.

Om het vermogen om invloed uit te oefenen te meten, heeft Skipr een scoringsinstrument ontwikkeld. Hiermee zijn ruim tweehonderd invloedrijke personen gescoord. Daarbij is gekeken naar de aard en zwaarte van de functie en de omvang en reikwijdte van het netwerk. De formule wordt bewaakt door een panel van drie deskundigen.

  

Skipr 99 panel

Hanneke Beijer, bestuurskundige en organisatie- en bestuursadviseur in de gezondheidszorg DamhuisElshoutVerschure
Ruud Koolen, uitgever zorgmanagement BSL en voormalig hoofdredacteur Skipr 
Klaus Schmitt, Klaus Schmitt en Partners, Utrecht

Voor een nadere uitleg van de scoringssystematiek, lees hier.