Zorg er zelf maar voor

Logo-Centric-2014Mensen ‘in hun kracht zetten’, meer eigen regie – de rode draad uit het huidige zorgbeleid klinkt mooi. Maar wat betekent het in de praktijk? Hoe ziet de zorg er na 2020 uit voor de patiënt of cliënt die voor zichzelf moet kunnen zorgen? Wat zijn de ontwikkelingen en hoe snel gaan ze? Eddy van de Werken benoemt in zijn whitepaper maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen die de ‘zorg van 2020’ zullen bepalen. Alvast een kleine voorproef:

 

- De tendens is dat verantwoordelijkheden en bijkomende risico's gedecentraliseerd worden. Denk aan de indicatiestelling die sinds 2015 weer in handen is van de Download de whitepaperwijkverpleegkundige. De achterliggende reden is vooral financieel ingestoken: door de budgetten en de aansturing te decentraliseren, worden de risico's gespreid.

 

- Marktwerking in de zorg. Financiers én cliënten kunnen kiezen tussen aanbieders, waarbij onderscheid wordt gemaakt op prijs, omvang, leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en aandacht voor culturele en godsdienstige aspecten. Er is een beweging ingezet om ook de verdeling van de budgetten aan ‘de markt’ over te laten. Maar kan dat wel? Krijg je daar meer en betere zorg tegen lagere kosten van?

 

- Automatisering in de zorg is onomkeerbaar. Denk maar aan de inzet van robots en wearables die de cliënt meer eigen regie geven en zo een verschuiving in gang zetten van ‘zorg voor zieken’ naar ‘zorgen gezond te blijven’. Kijken we nog iets verder, dan wordt menselijke arbeid die nu nog onvervangbaar lijkt, overgenomen door ‘slimme’ (cognitieve) computers. Nemen zij de taken van zorgprofessionals over?

 

- Eigen regie door de cliënt kan bijdragen – zo is de veronderstelling – aan het beteugelen van de kosten voor de gezondheidszorg.  In hoeverre dat ook zo is, is nog de grote vraag. Maar dat alle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen bepalend worden voor de gezondheidszorg van de (nabije) toekomst, is zeker. Ook zeker is dat bij oudere mensen vroeg of laat de gevolgen van hun ouder worden aan de oppervlakte komen; het menselijk lichaam en ook de hersenen kennen geen eeuwig leven.

 

- In diverse onderzoeken wordt het beeld geschetst dat de totale zorgkosten over het algemeen zullen dalen. Is dat ook zo? Een ouder wordende bevolking kent nu eenmaal een hogere zorgconsumptie.

 

 

 
Deze whitepaper is niet meer te downloaden
 

Over Centric en de zorg

Centric ondersteunt uw bedrijfsvoering in de volle breedte met branchespecifieke software en (advies)diensten. Onze mensen – zelf vaak werkzaam geweest in de zorg - kennen het reilen en zeilen in de zorgsector, zijn op de hoogte van de ontwikkelingen en kennen uw pijnpunten. Centric is niet alleen leverancier, maar bovenal partner: samen met u streven we naar het optimale resultaat voor uw organisatie. Ook biedt Centric continuïteit en stabiliteit - een prettig idee in alle hectiek die de zorg soms kent. 

Centric laat u weer datgene doen waar u goed in bent: het verlenen van zorg!