Het Grote Zorgdebat: Een ‘klimaatwet’ voor preventie

In mei 2019 nam het Nederlandse Parlement de klimaatwet aan, die vastlegde dat Nederland in 2050 de CO2 uitstoot met 95% moet hebben verminderd. Daarmee legde het parlement een doel vast voor de komende kabinetten, en haalde dat onderwerp zo uit het kortetermijndenken van de formaties. Een krachtige stap, die het komende parlement in mijn ogen ook moet nemen op een ander domein: preventie: de Preventiewet 2040, waar we duidelijke doelen vastleggen voor de volksgezondheid in 2040. Doelen waarmee we onszelf langjarig en domeinoverstijgend vastleggen op het gezond hóuden van de bevolking.