ACTUEEL

Meldcode voor psychologen bij kindermishandeling

Voor psychologen zou duidelijker moeten zijn wanneer zij vermoedens van kindermishandeling kunnen melden bij andere instanties. Zo reageren PvdA en CDA in de Tweede Kamer op de berisping van een psychologe uit West-Brabant door het regionaal tuchtcollege in Eindhoven, omdat zij haar beroepsgeheim heeft geschonden. De vrouw deelde vertrouwelijk informatie met de politie, omdat zij vreesde dat haar cliënte en diens kinderen slachtoffer van huiselijk geweld waren.

Beroepsgeheim versus aanpak kindermishandeling

CDA'er Mirjam Sterk vindt dat minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin de geestelijke gezondheidszorg er op aan moet spreken als het beroepsgeheim de aanpak van kindermishandeling in de weg staat. Hij zou dit moeten doen als nog meer psychologen bij een melding het tuchtcollege op hun dak krijgen. Haar PvdA-collega Jeroen Dijsselbloem steunt haar hierin en vindt dat de zorgplicht van hulpverleners voorrang heeft boven het beroepsgeheim.

Verplichte meldcode kindermishandeling psychologen

Volgens de PvdA'er bestaat er nu nog een grijs gebied als het gaat om de melding van mishandeling. Daarom zou een meldcode, zoals artsen die al hebben, een uitkomst zijn. Net als het CDA vindt hij dat de verplichting tot een meldcode, waar het kabinet aan werkt, zou moeten gelden voor alle zorgverleners die met kinderen te maken hebben. Voor artsen geldt dat het belang van het kind zwaarder weegt dan het beroepsgeheim, schreef Rouvoet vorige week nog aan de Kamer.

Tuchtcollege: vertrouwen beroepsgroep beschadigd

Over de psychologe uit West-Brabant oordeelde het tuchtcollege dat ze het vertrouwen in haar beroepsgroep ernstig heeft beschadigd. Volgens het college deed de vrouw "zeer vergaande uitspraken", die zij op basis van haar onderzoek “volstrekt niet kon verantwoorden” en die voor de man van haar cliënte “zeer schadelijke gevolgen zouden kunnen hebben”.

Hulpverleenster informeert politie

In 2005 kreeg de psychologe een echtpaar in haar praktijk voor een relatietherapie. De vrouw kwam diverse malen op consult, haar man slechts één keer. De vrouw vertelde dat zij mishandeld werd door haar man, waarvan zij later aangifte deed bij de politie. Bij deze aangifte legde de vrouw een rapport van haar psychologe voor, dat de hulpverleenster later toelichtte aan de politie.

Rechtzaak en tuchtcollege

In 2006 werd de man opgepakt door de politie. Na zes weken werd hij vrijgelaten. De zaak is nog niet voor de rechter geweest. Het is niet bekend of dit nog gebeurt. Wel heeft de echtgenoot de kwestie voorgelegd aan het tuchtcollege. Na de arrestatie van de man zijn de kinderen bij hun moeder gaan wonen, waar zij nog steeds verblijven.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling voor psycholoog

“De uitspraak is geen verrassing”, zei een woordvoerder van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Volgens hem had de psychologe er beter aan gedaan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in te schakelen, in plaats van haar informatie met de politie te delen. Dat lag namelijk wel binnen haar bevoegdheden. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

1 februari 2010

Nogal logisch dat die psycholoog wordt veroordeeld. Dat mens heeft zoals in vele zaken nu zo blijkt overigens aan geen enkele waarheidsvinding gedaan blijkbaar ook. En daarbij trappen vele psychologen, psychiaters, en verpleegkundigen ggz ondanks de gedegen studies en waarschuwingen nog steeds in de valkuilen van borderliners, die als kenmerk valse verklaringen plegen af te leggen.

C.q. verhalen verdraaien, naar hun hand zetten. Vals beschuldigen, En ga zo maar door.

De waanzin die daardoor is ontstaan in familierecht bijvoorbeeld kent geen grenzen. Vele van die moeders bezorgen hun kinderen door manipulatie de grootste ellende.

Kinderen die beschermd dienen te worden tegen handel en wandel van ook. (Bpd.central.com)

Top