ACTUEEL

Psychiaters kraken uitkomstmeting in ggz

Psychiaters kraken uitkomstmeting in ggz

Het gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) bij de financiering van de ggz is onnodig kostbaar, onethisch en onwetenschappelijk. Dat betogen elf gezaghebbende psychiaters, waaronder Jim van Os, hoogleraar Maastricht UMC, en René Kahn, hoogleraar UMC Utrecht.

Om kosten in de ggz te beteugelen wordt er door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en branchevereniging GGZ Nederland gewerkt aan een systeem van prestatiebekostiging op basis uitkomstmetingen. Deze uitkomstmetingen moeten duidelijk maken welke instellingen goede resultaten boeken. Op grond daarvan beslissen zorgverzekeraars bij wie ze de zorg inkopen.

Miljoenen

Volgens de elf psychiaters dreigen klinische data die door hulpverleners zijn verzameld, misbruikt te worden, nu zorgverzekeraars en GGZ Nederland instellingen willen verplichten om data te leveren aan de Stichting Benchmark GGz (SBG). “Miljoenen euro’s worden uit de patiëntenzorg gehaald om een nationaal benchmarksysteem op te zetten, in de veronderstelling dat beleidsmakers kwaliteitsvergelijkingen tussen instellingen kunnen uitvoeren”, aldus de psychiaters in een bijdrage aan het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Rammelen

Volgens de psychiaters is een dergelijke vergelijking aan de hand van de huidige ROM-systematiek onmogelijk, omdat het systeem methodologisch aan alle kanten rammelt. De psychiaters betogen dat het systeem geen rekening houdt met diagnostische en demografische variabelen, waardoor appels met peren  vergeleken worden. Ook ligt vervuiling van de onderzoeksdata op de loer, doordat degenen die de data verzamelen, ook degenen zijn die door de verzekeraar financieel kunnen worden gekort als de resultaten achterblijven bij het landelijk gemiddelde. Daarbij zijn er geen gerandomiseerde controlegegevens. Ook houdt de methode houdt geen rekening met comorbiditeit in de vorm van lichamelijke aandoeningen, zo stellen de psychiaters. Veel psychiatrische patiënten hebben fysieke nevenklachten die van grote invloed zijn op de uitkomsten van de behandeling, maar deze worden niet in het systeem verdisconteerd.

Woeker

De psychiaters vinden het ook kwalijk dat het gebruik van het ROM-instrumentarium niet gratis is, maar commercieel wordt uitgebaat. “Velen zijn van mening dat de praktijk om tot 3 euro per afname te moeten betalen […] kenmerken heeft van woeker met als gevolg dat geld onterecht wordt weggesluisd uit de  gezondheidszorg en de wetenschap”, aldus de psychiaters.

Geen tegenstander

De psychiaters komen tot de conclusie dat “benchmarken op basis van ROM-data in Nederland, zoals voorgesteld door SBG en zorgverzekeraars, wetenschappelijke noch medisch-ethische toetsing kan doorstaan”. De psychiaters stellen dat geen tegenstander zijn van het vastleggen en vergelijken van behandelresultaten, mits de gebruikte methode wetenschappelijk gevalideerd en medisch-ethisch getoetst is. Daarbij is het aan de beroepsgroep het meest geëigende instrument te  kiezen en mogen de resultaten door verzekeraars alleen exploratief gebruikt en niet als financieringsgrond.

Juridische basis

De psychiaters roepen de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) en de NVZ vereniging van ziekenhuizen op om, anders dan GGZ Nederland, niet in te stemmen met ROM-benchmarking. “Zolang deze partijen geen toezegging hebben gedaan, lijkt er geen juridische basis waarop zorgverzekeraars algemene en universitaire ziekenhuizen kunnen verplichten tot het invoeren van ROM-benchmarking”, stellen de psychiaters.

28 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 april 2012

Reflexen van artsen die niet willen worden geevalueerd... Natuurlijk is de meting niet perfect en dat zal hij ook niet worden. Help de gebruikers om dat te begrijpen. Maar het afschieten van de ROM op basis van inhoudelijk zwak commentaar is niet de weg vooruit.

Anoniem

5 april 2012

Als je arts was in een academisch ziekenhuis zou je weten dat je als arts ongeveer 50 keer per dag word geevalueerd - zo vaak dat jonge mensen in Nederland geen geneeskunde meer willen studeren. Door patienten, door zorgverzekeraars, door studenten, door Elseviers, door journalisten, etc etc. Artsen worden ook vaker geevalueerd dan raden van bestuur van zorgverzekeraars die niets van geneeskunde weten maar wel zelf de uitkomsten willen bepalen. Hoe zou je het vinden als je moeder werd behandeld in een ziekenhuis dat door de zorgverzekeraar werd verplicht om koorts te meten met een peperdure thermometer die echter op geheel ondeugdelijke wijze de temperatuur van de patienten meet? Reflexen van artsen die niet willen worden geevalueerd? Of artsen die opkomen voor hun patienten en zich keren tegen de bureaucratie die de zorg kapot maakt?

Anoniem

5 april 2012

Zie het punt van reactie #2. Waarom zou het goed zijn als zorgverzekeraars belastinggeld verdelen op basis van niet valide vergelijkingen? Dan wordt de zorg toch een soort loterij? Lijkt me niet goed voor de economische concurrentiepositie van NL.

Anoniem

5 april 2012

De hoogleraren schieten ROM niet af - ze keren zich tegen benchmarken op basis van ROM data. Als we geloven dat de verzamelde hoogleraren Psychiatrie in Nederland geen redelijk standpunt vertegenwoordigen hoeven we onze kinderen niet meer naar een Nederlandse universiteit te sturen!

Anoniem

5 april 2012

Blijkbaar zitten er ook zonnekoningen in de raden van bestuur van zorgverzekeraars - gewoon je eigen werkelijkheid maken, makkelijk toch?

Anoniem

5 april 2012

De politie meet, de leraren meten, artsen meten, ambtenaren meten - niemand komt meer toe aan zijn werk, te druk bezig met formulieren invullen die worden gebruikt om onzinnige databases mee te vullen. Laten we dankbaar zijn dat iemand de moeite neemt om deze terreur te bestrijden!

Anoniem

6 april 2012

Als je met gemeenschapsgeld werkt MOET je willen/eisen dat er verslaglegging en sturing komt op resultaat. Juist in tot op heden niet grijpbare/vergelijkbare GGZ, om kwaliteit en efficiency te verbeteren (juiste geprotocolleerde aanpak op juiste cliënten en niet langer dan noodzakelijk doorbehandelen). Start nu eindelijk eens met bencharken, voordat weer op detail vertraging wordt opgelopen!!!

Sanders

6 april 2012

Vreselijk die anonieme reacties, bah!! Graag met open vizier discussiëren!! Fijne dag. Harmen Sanders

Anoniem

6 april 2012

Geweldig al die Anonieme reacties. Dit zegt wel iets over de arbeidscultuur in Nederland. Schrijf een bericht onder eigen naam en je kunt problemen verwachten...

Anoniem

6 april 2012

De mensen achter de reactie's die vinden dat bezwaar tegen de huidige rom zwak of detail geneuzel vinden zijn duidelijk niet hands-on werkzaam in de zorg en hebben al zeker de romlijsten nog nooit onder ogen gehad. Het is echt te gek voor woorden dat collegiale toetsing opzij is geschoven tbv een lijstje flutvragen die vooralsnog niets over de inhoud zeggen.

Anoniem

6 april 2012

@ laatste Anoniem. Iedereen de lijst gezien heeft ziet de nadelen direct voor zich, toch zal blijken dat er veel geleerd kan worden van de ROM. Ik vind dat de SBG helder moet uitleggen wat de waarde van de informatie is zodat deze niet misbruikt wordt door simpele bestuurders/managers/zorginkopers. Vervolgens zullen we over enkele jaren zien hoe fijn het is dat de zorg wordt gemeten. Ik meet de uitkomsten van mijn werk al vele jaren en ik zou niet meer zonder willen.

Bart Brandenburg

6 april 2012

We reageren terecht verontwaardigd wanneer de rekenkamer constateert dat een ministerie een aantal miljoenen niet kan verantwoorden. Waarom vinden we het dan wel acceptabel dat we jaarlijks zes miljard aan GGZ besteden zonder dat we weten wat dat geld oplevert?

Toen ik ruim dertig jaar geleden geneeskunde studeerde was mijn toenmalige hoogleraar psychiatrie bezig met baanbrekend onderzoek: "Helpt psychotherapie?"

Uiteraard heeft wetenschap tijd nodig, maar kennelijk is het antwoord nog niet gevonden. Zullen we nog even wachten, of zullen we proberen om ze een duwtje in de goede richting te geven?

Anoniem

6 april 2012

@Bart
Je hebt de klok horen luiden.... Dat/het wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat behandeling in ggz de maatschappij geld oplevert. Dat is al jaren bekend, maar kan je alleen in lange termijn visie verwerken. Daartoe is de politiek helaas niet instaat. Ze levert zichzelf zelfs over aan verzekeraars (huh?) want ja die weten het natuurlijk beter dan de docter/psychotherapeut die de patiënt ziet.

Kurt Wessels

7 april 2012

@Bart, chapeau!

Deze tegenstanders van ROM hebben een flinke klont boter op hun hoofd: in al die jaren met al die miljarden niet zelf de toegevoegde waarde van je sector aan kunnen tonen, en dan een goed initiatief afbranden.

Minister, nog eens 600 mln op de GGZ bezuinigen alsjeblieft!!

Rob Vleer

7 april 2012

Lang leve de blackbox van de GGZ!!! En iedereen zich maar afvragen waarom er zo'n taboe op heerst...

Keep up the good work hoogleraren

Anoniem

7 april 2012

Mensen - vandaag (7 april) in NRC een uitstekend commentaar van Marc Chavannes op de "systeemprofeten" van de ROM-Benchmarking waanzin. De zonnekoningen in de boardrooms van de zorgverzekeraars hebben stof tot nadenken - maar ja, daar krijgen ze ook hun bonussen voor!

Anoniem

8 april 2012

Helemaal mee eens Rob de Vleer.GGz is een black box die met leugens zijn eigen beeld naar de buitenwereld creert.Verwacht daar geen eerlijkheid van!!

A. Gosker

8 april 2012

De reactie van de hoogleraren is zeer begrijpelijk maar tegelijkertijd verbazingwekkend. Want waar waren zij de afgelopen jaren ? Deze ROM-trein -met benchmark wagon- is al lang geleden vertrokken en de beschreven risico's worden door professionals en (GGZ-managers !) binnen de instellingen al lange tijd benoemd.

Laat er nu eens echt samen- gewerkt gaan worden tussen wetenschap, beleid en management binnen de GGZ.
Deze oproep is -vrees ik- hollen achter een rijdende trein.

Anoniem

8 april 2012

Interessante beeldvorming. Er is geen "GGZ" - er zijn slechts mensen die andere mensen proberen te helpen. Het probleem is dat rond de hulpverleners een schil is ontstaan van GGZ managers die met andere managers (zorgverzekeraars) en beleidsmensen (ministerie) spelletjes aan het spelen zijn. De hulpverlener en de patient zijn de dupe. Tijd dus om dit duo te beschermen!

Anoniem

8 april 2012

Misverstand misverstand misverstand: de discussie gaat NIET over ROM (wordt inderdaad al decennia toegepast in GGz - en met succes voor de patientenzorg), maar over Benchmarken op basis van ROM-gegevens! Lastige discussie als dit de hele tijd uit het oog wordt verloren....

Miek

8 april 2012

Managers werken vaak als gif voor personeelsleden. Zij zijn het die ons steeds meer willen doen werken, in dezelfde tijd. Zij zijn het die de werknemer willen uitpersen, tot hij er bij neervalt. Zij zijn het die enkel en alleen rekening houden met geld, terwijl het hen maar weinig kan schelen hoe het op ietwat langere termijn met de patiënten gaat. De zorgverlener die zoveel mogelijk probeert te doen voor z'n lijdende patiënt telt niet meer. De zorgverlener wordt vooral gezien als een citroen die maximaal moet worden uitgeperst, door diezelfde manager. Vooral ten nadele van de patiënt zelf.
Maar dat laatste is blijkbaar niet belangrijk voor sommigen die hier reageren. Ze geloven liever in hun fantasieën die hen vertellen dat de psycholoog/ psychotherapeut niet eens geëvalueerd wil worden, terwijl 'evalueren' nu al schering en inslag is in een CGGZ.

Het maakt voor sommige van diegenen die reageren niet eens uit of het een betrouwbaar en valide meetinstrument is die wordt gebruikt. Het is voor hen dan ook niet eens van belang dat de resultaten die voortkomen uit dit meetinstrument pseudowetenschappelijk (zullen) zijn. Zolang ze maar een instrument hebben waarmee ze kunnen (pseudo)evalueren en vooral snijden. Maakt niet uit of de zogenaamde goede therapeuten dan ook worden weggesneden, want dat zal natuurlijk gebeuren als je een niet-valide meetinstrument gebruikt.

Trouwens, als psycholoog/ therapeut moet je dan bijna een masochist zijn om nog 'moeilijke' patiënten te behandelen. Je zal er maar je gat aan verbranden en daardoor 'minder goede resultaten' behalen en er dus uit gezet worden. En de (moeilijk te behandelen) patiënt? Die is weeral de dupe ervan... Maar da's niet zo erg. Zolang het systeem maar geld oplevert...

Anoniem

9 april 2012

Miek you have said it all! Met ons allen kunnen we nuance aanbrengen in discussies als deze. Wellicht het begin van het einde van de "verstandsvrije zonde" en het "dictatoriaal vooruitgangsgeloof".

AG Rutgers

10 april 2012

Ik ben het helemaal met je eens Miek! @12,15 en 17; Hebben jullie nouo nooit eens zoiets van "goh, daar heb ik helemaal geen verstand van, dus laat ik er ook eens niets over zeggen?"

Anoniem

10 april 2012

Kan iemand mij vertellen hoe het dan wel moet? Ik hoor hier bv. over intercolegiale toetsing. Is het niet mogelijk om dit (deels) in te zetten voor de zorgverzekeraar? Hoe dan?

Ik kan me goed voorstellen dat zo'n benchmark afgeschoten wordt, maar welke psychiater komt er met een goed alternatief?
Het is toch logisch dat onbeperkt geld uitgeven niet meer kan.

Anoniem

10 april 2012

Inderdaad logisch dat onbeperkt geld uitgeven niet kan - en onlogisch om een instrument tegaan gebruiken dat deze onbeperkte uitgaven alleen maar erger zal maken! De kosten in de GGZ zijn explosief gegroeid omdat een hele horde handige ondernemers in Nederland eerstelijnszorg zijn gaan aanbieden tegen tweedelijns prijzen. Dit alles betaal door: de zorgverzekeraar! Die nu wanhopig probeert het tij te stemmen. Gaat dus niet werken. Kijk naar Engeland - daar rekent men gewoon uit hoeveel een regio nodig heeft op basis van wetenschappelijke gegevens geprojecteerd op de bronpopulatie, en zorgt men dat er voldoende zorg is. Net zoals het hier vroeger was - totdat zorg ondernemen werd. De zorgverzekeraars heeft de afgelopen jaren GGZ-miljonairs gecreeerd en wil er nu van af. Best te begrijpen - maar dat zal helaas niet via vragenlijstjes kunnen!

Anoniem

12 april 2012

Goeden Avond ;

Wie betaalt zg. welk stukje van deze sterk overdreven&verkapte bezuinigingsmaatregel ?

Graag breng ik deze stelling in :
POLITIEK-DÉN>HÁÁG STOP MET PRIVATISERINGEN EN TREK EINDELÍJK NÁ +/- 30-JAAR EENS HET LETTERLIJKE [B*O*E*T*E*-KLEED],BOETEKLEED AAN !

Hoe lang roept meneer bachelor-á-la-politiek-Den>Haag niet dat verzelfstandiging van de zorgsector terdege,terdege,terdege,terdege goedkoop zou werken ???
(kùnnùh! wij effùh! LACHEN MET ZIJN ALLEN OVER POLITIEK-BEDRÓG! !!) !!!!!!

Merci Bien .

Anoniem

13 april 2012

Als reactie op de nieuwsberichten over het gunstige vonnis van de rechter over behoud van privacy en beroepsgeheim vragen vele collega's zich af wat dit vonnis praktisch betekent voor het indienen van privacy-proof nota’s in de eigen praktijk.
Op dit moment bestaat er nog geen goede, gedegen oplossing waarin alle door de rechter opgelegde voorwaarden zijn gerealiseerd. Het advies is dan ook om voorlopig de gebruikelijke routine voort te zetten totdat er bericht komt over een deugdelijk regime.
U kunt echter wel een signaal geven!
U kunt nu opkomen voor vertrouwelijkheid en beroepsgeheim in de GGZ door gehoor te geven aan de “OPROEP” die samen met "de GGZ laat zich horen" is geformuleerd. U kunt een zeer eenvoudig te verzenden OPROEP vinden op de website www.kdvp.nl .
Ook via de website van www.deggzlaatzichhoren.nl kunt u deze oproep verzenden naar beroepsorganisaties in de sector.
Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met het secretariaat secretariaat@kdvp.nl

Anoniem

10 mei 2012

Het feit dat zorgverzekeraars in Nederland alle macht in hun schoot geworpen hebben gekregen en kunnen wikken en wegen is verkeerd en dus ongewenst. Als bestuurder van een kleine GGZ organisatie voor verslaving en psychiatrie verzetten wij ons tegen een dergelijke monopolie positie van zorgverzekeraars. Wij leveren goed en transparant werk en hebben ronduit lak aan de vereniging van GGZ aanbieders of een contract met een zorgverzekeraar! De eerste probeert je het geld met veel poeha uit je broekzak te kloppen en de ander heeft het over HKZ certificering. HKZ is een verzinsel dat is voortgekomen uit de verenging van huisvrouwen! Hoe ver kan en wil je met z'n allen zakken? Schei uit met deze calvinistische onzin. Het is om te lachen!

Top