Finance

Uitgaven aan medicijnen stijgen veel minder hard

De uitgaven aan medicijnen zijn vorig jaar in Nederland veel minder hard gestegen dan in 2007. Dit kwam door sterke prijsdalingen van generieke medicijnen, geneesmiddelen waarvan patenten zijn verlopen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bestedingen voor medicijnen

In 2008 gingen de bestedingen voor medicijnen met 1,4 procent omhoog tegenover 7,5 procent een jaar eerder. In totaal werd 6,1 miljard euro aan medicijnen uitgegeven afgelopen jaar tegen ruim 6 miljard euro in 2007.

Toename gebruik dure (merk)medicijnen

Zorgverzekeraars geven steeds vaker de voorkeur aan het goedkoopste geneesmiddel als zij kunnen kiezen tussen verschillende generieke medicijnen. Dit zogenoemde preferentiebeleid heeft geleid tot lagere inkomsten van apothekers. Het CBS stelt wel vast dat het gebruik van dure (merk)medicijnen toeneemt. Ook de opname van de anticonceptiepil in het basispakket voor alle vrouwen heeft geleid tot een opwaartse druk op de uitgaven.

Zorguitgaven 79,1 miljard euro

In totaal stegen de uitgaven aan zorg, waar bijvoorbeeld ook de opvang van kinderen en asielzoekers en sociaal-cultureel werk onder vallen, vorig jaar met 6,2 procent tot 79,1 miljard euro. Hiermee is het aandeel van zorguitgaven goed voor 13,3 procent van het bruto binnenlands product. In 2007 was dat 13,1 procent.

Ziekenhuiszorg en specialistenpraktijken

Aan ziekenhuiszorg en specialistenpraktijken werd 7,1 procent meer uitgegeven. Bij huisartsenpraktijken ging het om een toename van 1,5 procent.

Opvallende stijging uitgaven hulpmiddelen

Opvallend is de sterke stijging van de uitgaven aan hulpmiddelen (plus 11 procent). Deze toename is grotendeels veroorzaakt door een sterke groei van de bestedingen aan brillen. Consumenten renden vorig jaar naar de brillenwinkels nadat hun duidelijk werd dat de aanschaf van een nieuwe bril per 1 januari dit jaar bij de belastingaangifte niet meer kon worden opgevoerd als 'buitengewone uitgaven'. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top