Finance

Gedefuseerd Meavita staat op omvallen

De gedefuseerde thuiszorgorganisatie Meavita Nederland staat op omvallen. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de financiële positie nog altijd “verontrustend” is. Dit schrijft staatssecretaris Bussemaker in een brandbrief aan alle betrokken partijen.In de brief van 19 december, die daags na het besluit tot ontvlechting is gestuurd, roept Bussemaker verzekeraars en gemeenten op om zich in te spannen om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Verzekeraar Menzis wil alleen meewerken als een onafhankelijke partij zeggenschap krijgt binnen de wankelende thuiszorgorganisatie.Vorige week besloot Meavita Nederland te defuseren om de verschillende bedrijfsonderdelen een kans van overleven te geven. Uit de brief  van Bussemaker blijkt dat het water de organisatie echter nog altijd aan de lippen staat. Momenteel voert een accountantsbureau een liquiditeitsonderzoek uit om de laatste stand van zaken op te maken. Hierover moet nog deze week uitsluitsel komen. Duidelijk is dat eerdere hulpmaatregelen, zoals vervroegde bevoorschotting en het vrijmaken van extra liquiditeiten door versnelde afschrijving,  onvoldoende soelaas bieden.

Overheidssteun

De zorgkantoren hebben bij monde van verzekeraar Menzis aangedrongen op het aanstellen van een onafhankelijke persoon of partij die toezicht gaat houden op de sanering van Meavita. Bussemaker wil hierin meegaan mits deze persoon of partij ook het vertrouwen heeft van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van VWS. Half januari moet de onafhankelijke troubleshooter duidelijk maken welke mogelijkheden er nog zijn voor de verschillende onderdelen van Meavita.
Overheidssteun is wat Bussemaker betreft niet aan de orde, zolang onduidelijk is wat de precieze juridische en financiële verplichtingen van Meavita zijn. Wel breekt Bussemaker een lans voor een nog te ontwerpen ‘early warning system’, om financiële problemen bij zorginstellingen eerder op het spoor te komen. Minister Klink opperde eenzelfde idee in recente overnameperikelen rond de Ijsselmeerziekenhuizen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top