ACTUEEL

Schippers haalt uit naar zorgplannen SP

Volgens minister Edith Schippers van Volksgezondheid wordt met de zorgplannen van de SP “de bijl aan de wortel van de solidariteit in de zorg” gezet. Ook keren dan naar haar mening de wachtlijsten terug.

Dit zegt Schippers in een interview met Nu.nl. Volgens Schippers hangt “een soort romantiek rond budgettering. Als het geld weer wordt verdeeld over de regio, in plaats van naar prestatie zoals nu, betekent dat ook: op is op. Dan krijg je weer dat mensen die het kunnen betalen, zich in het buitenland laten behandelen. De rest staat intussen hier op een wachtlijst. Dat is pas tweedeling."

Verkiezingsprogramma

De SP wil het eigen risico in de zorg fors verlagen. Zorgpremies moeten volgens de inkomensafhankelijk worden en de salarissen van bestuurders worden beperkt. Prestatiebeloning moet worden afgeschaft en bonussen passen volgens de partij niet thuis in de zorg. Daarnaast staat in het verkiezingsprogramma van de SP dat zorg zo veel mogelijk in de buurt moet worden geleverd. Verpleeghuizen moeten kleinschalig worden ingrericht en het persoonsgebonden budget moet blijven bestaan. Tot slot wordt de eigen bijdrage op de ggz teruggedraaid. (ANP/Skipr)

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

11 juli 2012

De grap is natuurlijk dat haar eigen ambtenaren inmiddels bezig zijn met onderzoek naar de mogelijkheden van regionale budgettering. Binnenkort worden een aantal studies aangewezen en RIVM zal deze evalueren. Dat laatste is handig want dan kan VWS garanderen dat de uitkomsten aansluiten bij de politieke agenda.

ANH Jansen

11 juli 2012

E Schippers valt in haar eigen zwaardje. Haar ambtenaren hebben haar een slechte dienst verleend: op zorgatlas.nl is te zien waar de wachtlijsten nu al zijn; opgedeeld in 3 groepen. 1 opnemen van de telefoon, 2 maken van afspraak met poli, 3 stellen van diagnose, 4 de behandeling zelf. De TREEK normen worden bij alle behandelingen niet gehaald. Opdelen van wachtlijsten lijkt de wachtlijsten te bekorten, maar ook de ECHI trapt daar niet in. Statistieken worden door E Schippers vervalst. De OESO trapt daar niet in en is sinds 2010 gekomen met een disclaimer voor de Nederlandse zorgcijfers: onbetrouwbaar wegens vermenging van care met cure gegevens en afwijken van de afgesproeken OESO definitie van cure. Zorg is cure!

Budgettering is ook al niet weggeweest; de Overheid blijft het zorgbudget vaststellen en daarmee de maximale nominale premie die verzekeraars mogen berekenen aan hun verplicht verzekerden. Overschrijdingen van het toegestane budget worden doodleuk teruggevorderd bijde zorgverleners.

Private bedrijven hebben van E Schippers het monopolie gekregen om de zorg in Nederland te exploiteren. Nederland als wingebied. De VOC is terug van weggeweest. En werknemers en bestuurders van zorgverzekeraars vallen dan ook niet onder de Balkenende Norm. Prestatie bekostiging zoals prestatie bekosting is bedoeld.

En met de vele onderhandse afspraken en convenanten die E Schippers afsluit worden de "" markten '' netjes afgesloten: de Orde vindt het prachtig. Lumpsum voor alle specialisten. Kat in het Bakkie. Tot de Orde gaat ondervinden dat zij in het pak zijn genaaid.
Idem de ziekenhuizen. Commissie Baarsma heeft een rapport uitgebracht met adviezen waar de zorgaanbieders de rillingen om het lijf lopen. De Minister heeft al aangegeven de adviezen te willen doorvoeren.

-afschaffing restitutie verzekeringen in de basisverzekering
-volume contractering met doorleverplicht voor zorgverleners
-verbod op meer contracteren dan het budget toelaat
-contracteerverplichting voor zorgverleners voor de basisverzekering

Gereguleerde marktwerking?

Voer dan het OESO adviesmodel dan maar in. Kunnen de verzekeraars de 12 miljard opgepotte ziekenfondspremies terugstorten in de staatskas. Dat is nu dood geld waarmee de verzekeraars voor bankiertje spelen.

Neen. De VVD Minister maakt zich belachelijk. Met dank aan haar ambtenaren.

En de SP? Verplicht eigen risico achteraf innen is zinloos. Remgelden werken niet. Komt neer op afwentelen van kosten. Zorginkoop drastisch omvormen zet wel zoden aan de dijk. Dat vereist wel bestuurlijke daadkracht en daar komt de SP het maatschappelijk middenveld tegen. CDA en VVD bolwerken. Historisch gegroeid krachtenveld.

Waarom kopen private zorgverzekeraars namens hun verplicht verzekerden peperdure zinloze behandelingen in? Dat doen NHS/Scandinavische systemen toch beter: Da Vinci ondoelmatig? Dan geen Da vinci vergoedt.

NICE. Dat werkt. En willen ziekenhuizen voor 600 miljoen meer bouwen dan afgesproken? Rekening is voor de ziekenhuizen zelf en wordt niet doorgesluisd naar de werkgevers. VVD was toch de werkgevers partij?

Dat doet de SP dan toch beter. NICE.

Maar wie heeft de macht in Nederland? Wie bepaalt en bewaakt de continuiteit van het Regeringsbeleid?

Yes, Minister.

Daar kan ook de SP niets tegen beginnen en dat geeft ze in haar programma ook aan. De vervaging is daar ook al opgetreden; alle opties open houden om op het pluche te kunnen komen.

ANH Jansen

11 juli 2012

Laat E Schippers en de VVD de lat eens leggen waar hij hoort en een voorbeeld nemen aan Mayo Clinic. In plaats van met modder gooien en zichzelf belachelijk te maken is een constructieve benadering doelmatiger om in jargon te blijven.

Hier data van Mayo Clinic. Privaat zoals privaat hoort te zijn. Unieke bedrijfscultuur en dat zonder Overheidsinvloed of beleid.


http://www.mayoclinic.org/mcitems/mc2000-mc2099/mc2045.pdf

http://www.mayoclinic.org/mcitems/mc0700-mc0799/mc0710-2011.pdf

Mayo Clinic has evolved to become a far-reaching notfor-
profit national and international medical organization
that treats more than 1 million patients each year, with
annual revenues of $8.5 billion. Mayo Clinic’s more than
58,000 employees provide essential health care services
to patients from more than 135 countries.

Operating Performance
(in millions)
2011 2010 CHANGE
Total Revenue $8,475.7
$7,942.0 6.7%
Total Expenses 7,865.5
7,426.7 5.9%
Income from
current activities $ 610.2
$ 515.3
Percent of Revenue 7.2%
6.5% 0.7p

“ As a humanitarian not-for-profit organization, Mayo
Clinic is not in the business of making money for money’s
sake. All of the earnings of Mayo Clinic are reinvested
in fulfilling our mission,” says Jeff Bolton, Mayo Clinic’s
chief financial officer. Some key financial highlights:
???? Mayo Clinic built on its solid 2010 financial performance,
ending 2011 with more than $610 million in
income from current activities — or net operating
income — which translates to an operating margin
just over 7 percent and aligns with the clinic’s longterm
objectives.
???? Patient volumes remain steady, but Mayo Clinic
continues to see a mix of medically complex patients.
???? Benefactors, primarily grateful patients, contributed
$318 million to fund Mayo Clinic programs in practice,
education and research.
???? In 2011, the total budget for education and research
programs was $839 million, with Mayo Clinic investing
nearly $421 million.
???? Securing Mayo Clinic’s pension fund continues to be
a priority and underscores Mayo Clinic’s commitment
to its staff. Mayo Clinic made an additional 2011 cash
contribution of $196 million to the pension fund in
December, bringing the total contribution in 2011 to
$384 million.
“ I believe the door to our future is open wide, and the
pathway is clear,” says Dr. Noseworthy. “Today, we take
the best of what Mayo has done for nearly 150 years into
the dawn of the next century. With technology and
partnership, we will redefine the future of health and
health care.”

Measures of service
Total clinic patients* 1,113,000
Hospital admissions 123,000
Hospital days of patient care 588,000
Number of personnel (including temporary and supplemental employees)
Staff physicians and medical scientists 3,800
Allied health 50,900
Residents, fellows and students 3,600
Total 58,300

Mayo Clinic defines quality as a comprehensive look at all aspects of a patient's experience. Our patients seek excellence in care, the best medical knowledge and experience, the best technology available, and the kindness and hope offered by our staff.

Quality can be measured in:

Outcomes achieved such as mortality rates and surgical infections
Compliance with evidence-based processes known to enhance care
Volume of patients with complex diagnoses and procedures successfully treated
The safety record of the institution
Quality and service can also be measured in other ways, such as the amount of time spent with each patient; making sure each patient is treated with respect, kindness and dignity by every member of the Mayo team; making sure appointments are on time and that all test results and other patient information are available to every doctor whenever they are needed.

Quality at Mayo Clinic involves the totality of a patient's experience — from the first phone call to the last appointment.

Mayo Clinic takes pride in the quality health care provided at each of its three clinic locations and in the Mayo Clinic Health System, a network of clinics and hospitals in more than 70 communities in Iowa, Minnesota and Wisconsin. A survey of many different health care quality reports shows one notable result — Mayo Clinic is the only medical center listed at or near the top of every report.

See Mayo Clinic's ranking in various quality measures.

Quality Measures
Organizations measure quality in health care using varying criteria. Evaluating this information can be difficult since not all measures reflect the same information from one report to another. However, it is important to ask questions and look at quality information to ensure you are getting efficient and effective care.

Below you can see how Mayo Clinic ranks in various measures.

Outcomes
This is results-oriented data that contains very important information for patients. But the data is also potentially confusing because many factors can influence outcomes.

Readmission Rates
Risk-Adjusted Mortality Rates
Surgical Care Improvement Project
Transplant Quality Indicators
Processes
Another way to measure quality involves examining whether a facility follows specific processes, sometimes called evidence-based processes, known to enhance care. Are providers giving the right medication at the right time, giving the right therapies, giving the right consultation, giving the right diagnostic studies — for a specific problem?

Heart Attack (Acute Myocardial Infarction)
Heart Failure
Inpatient Pneumonia
Patient Safety Indicators (AHRQ)
Ventilator-Associated Pneumonia
Warfarin
Satisfaction and rankings
Another way to assess quality is to ask patients or the public about the service you provide.
Hospital Consumer Assessment
Patient Satisfaction
U.S. News & World Report Best Hospitals ranking
Setting goals
Mayo Clinic strives to be in the top tier of performance for all quality measures. Our goals often are set to reach the top 10 percent of performance for particular measures. In other cases, our goals are set to create a significant growth opportunity. We continually strive to improve in all areas of patient care, research and education.

http://www.mayoclinic.org/quality/quality-measures.html

Kost wat, maar dan krijg je ook wat.

Laat E Schippers en haar 15.000 VWS ambtenaren daar eens een voorbeeld aan nemen.

Prima website en wat een bedrijf.

Waarom niet in Nederland? A Klink zei het al eerder: Nederland heeft er het geld niet voor over!

Dan moet je dus niet verder zeuren!

Anoniem

12 juli 2012

Het kan aan mij liggen maar van het bovenstaande begrijp ik niets van.

de Jong

12 juli 2012

A.H.N. Jansen reageert altijd op alle berichten en veelal met onnavolgbare redeneringen. De rode draad van zijn betoog is vooral.....dat het rood is.

ANH Jansen

12 juli 2012

Rode draad is dat de Regering enerzijds kwaliteit wenst, maar daar geen geld voor over heeft en ook niets wil veranderen aan de huidige situatie waarbij de kwaliteit uberhaupt niet inzichtelijk wordt gemaakt.

Wat zijn productie cijfers per maatschap? Hoeveel ingrepen worden er gedaan? Welke moeilijkheidsgraad? En wat zijn de wachtlijsten? Die zijn niet verdwenen en nemen in sommige gevallen zelfs toe.

Voorbeeld wereldwijd van een top ziekenhuis is de Mayo Clinic. Benchmark zoals een benchmark maar kan zijn.

Als je dat als Regering niet wenst, dan moet je verder niet zeuren of met modder gooien.

En de draad is inderdaad rood. Zeker gezien de uitkomsten van het OESO vergelijkingsonderzoek naar wat nu een robuust stelsel is, toekomstbestendig, solidair etc.

En dat is het huidige hybride niet uit te leggen experiment Zorgstelsel 2006 in het geheel niet.
Tot 2016 is de terugval optie van Hans Hoogervorst nog mogelijk, daarna is de kans op een sociaal zorgstelsel verdwenen en moeten we weer wachten op een volgende inval.

Zo beter te volgen?

Anoniem

12 juli 2012

Vreemd dat, als men standpunten goed onderbouwt en beargumenteert, het 'rood' of genoemd wordt.

Anoniem

12 juli 2012

Vreemd dat, als men standpunten goed onderbouwt en beargumenteert, het 'rood' genoemd wordt.

Top