ACTUEEL

Concentratietrend in zorg zet versneld door

Concentratietrend in zorg zet versneld door

Zorgaanbieders zoeken elkaar steeds nadrukkelijker op. In het eerste half jaar van 2012 zijn er 120 nieuwe samenwerkingsverbanden op touw gezet tegen 97 in heel 2011. Dit concludeert adviesbureau JBR op basis van een eigen inventarisatie.

Wel is het aantal het aantal volwaardige fusies dit jaar ten opzichte van 2011 gedaald. Samenwerking op basis van zelfstandigheid is in het eerste half jaar de meest voorkomende vorm van concentratie. Stephan van de Vusse van JBR sluit niet uit dat dit de opmaat vormt voor formele fusies in de toekomst. “Er wordt vaak van samenwerking gesproken, maar eigenlijk bekijken betrokken partijen hoe ze kunnen integreren”, aldus Van de Vusse. “Als je uiteindelijk keuzes wilt maken ten aanzien van het behandelaanbod of het samenvoegen van afdelingen zonder telkens  weer te moeten overleggen, kom je vaak toch bij fusie uit.”

Fusietoets

Om deze reden maken verschillende ziekenhuizen volgens Van de Vusse nu vaart met het daadwerkelijk uitvoeren van fusieplannen. Daarbij nemen ze hindernissen als de fusietoets en weerstand in de publieke opinie voor lief.

Overnames

Naast samenwerking op basis van zelfstandigheid neemt ook het aantal overnames toe. Hoewel Van de Vusse onlangs in NRC Handelsblad constateerde dat private investeerders op dit terrein steeds actiever zijn, is het aantal zichtbare deals vanuit die hoek in de eerste helft van 2012 beperkt gebleven. Het zijn vooral de reguliere zorgaanbieders geweest die op overnamepad zijn geweest, waarbij in het bijzonder ondersteunende activiteiten als laboratoria zijn overgenomen.  

Liquiditeitsproblemen

Als belangrijke actuele aanleiding voor concentratie wijst Van de Vusse de financiële onzekerheid die voorkomt uit respectievelijk het contracteringsbeleid van zorgverzekeraars en overheidsbudgettering aan.  Doordat zorgverzekeraars niet of anders contracteren, te laat uitbetalen of hun bevoorschotting opeisen kampen verschillende aanbieders met acute liquiditeitsproblemen.

Care

De samenwerkingstrend beperkt zich niet tot de curatieve zorg. Ook binnen de care-sector wordt er steeds meer samengewerkt waarbij JBR in 2012 al 46 samenwerkingen noteert. Met name in de care-sector heeft een relatief hoog aantal overnames plaats gevonden. Zo heeft Magenta Zorg bijvoorbeeld thuiszorgorganisatie Actie Zorg overgenomen, heeft Nova Zorgbemiddeling branchegenoot Thuiszorg Gooizorg overgenomen en wordt  zorginstelling Beweging 3.0 bestuurlijk verantwoordelijk voor de Stichting Welzijn Amersfoort (SWA. )

Verdubbeling

Als de samenwerkingstrend het patroon van 2011 volgt, zal het totale aantal samenwerkingsverbanden dit jaar verdubbelen tot circa tweehonderd. Met de onzekere politieke agenda en verkiezingen in het verschiet kijken veel zorgaanbieders momenteel de kat uit de boom, maar Van de Vusse verwacht dat de samenwerkingstrend in het vierde kwartaal weer krachtig doorzet.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Gert-Jan Scheers

16 juli 2012

Als het maar niet leidt tot minder concurrentie en minder keuzemogelijkheid voor zorgafnemers. Dat zou de basis van een efficiënt en op kwaliteit gedifferentieerd systeem niet ten goede komen.

Anoniem

17 juli 2012

@Gert-Jan: ik wordt hier zo moe van...
Concentratie betekent niet dat locaties moeten worden gesloten. Samen gaan betekent flink snijden in de kosten van ondersteunende activiteiten, zoals inkoop, P&O en ICT. De primaire zorg concentreren betekent efficienter werken en - door toename van het aantal ingrepen of diensten - meer ervaring en een betere kwaliteit. En qua concurrentie en keuzemogelijkheden; je kunt nog steeds naar vele andere instellingen in binnen- en buitenland.

Anoniem

17 juli 2012

@anoniem. concentratie staat inderdaad niet per definitie voor samenvoegen of opdoeken van instellingen, maar in de concentratie- en spreidingsdiscussie is toegankelijkheid en keuzevrijheid van zorg wel een nadrukkelijk punt van aandacht, met name in de minderbevolkte regio's in Nederland. Samengaan betekent niet alleen snijden in overhead en efficiency in ondersteunende diensten. Het betekent ook herverdeling van zorgaanbod over locaties - en dat is goed voor kosten en kwaliteit, als het zorgvuldig gebeurt.

Top