ACTUEEL

Ziekenhuizen worstelen met DOT

Ziekenhuizen worstelen met DOT

De ziekenhuizen hebben grote moeite met de nieuwe financieringssystematiek DBC’s op weg naar Transparantie (DOT). Als gevolg hiervan heeft maar circa één op de vijf ziekenhuizen al daadwerkelijk kunnen declareren. Dit blijkt uit een rondgang van Skipr bij de vier grote zorgverzekeraars.

Het onvermogen om te declareren betekent niet noodzakelijkerwijs dat ziekenhuizen in acute geldnood raken. De meeste ziekenhuizen hebben met de verzekeraars als onderdeel van de contractonderhandelingen afspraken gemaakt over bevoorschotting. De moeizame implementatie van DOT werpt wel een schaduw vooruit. De verzekeraars willen komend jaar sneller overeenkomsten sluiten met de ziekenhuizen. Achmea mikt zelfs op 1 november van dit jaar. Voorwaarde is wel dat er helderheid is over de productprijzen en die is er blijkens het trage declareren nog allerminst.   

Contractering

Ook de contractering voor 2012 tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars is nog niet volledig rond. Van de vier grote verzekeraars meldt alleen Achmea dat het met alle ziekenhuizen een akkoord heeft bereikt. Bij CZ verlopen de onderhandelingen met een aantal zieken huizen stroef. Vijf ziekenhuizen hebben vooralsnog geen offerte ingediend bij CZ, waardoor de onderhandelingen met deze ziekenhuizen niet plaats kunnen vinden.

Exact

Sommige ziekenhuizen kunnen nog niet aangeven wat specifieke behandelingen gaan kosten. “CZ wil exact weten wat een behandeling kost en wat de kwaliteit van een behandeling is voordat ze tot contractering overgaat,” aldus woordvoerder Els Potma. CZ verstrekt dan ook geen voorschotten aan deze ziekenhuizen. “Een voorschot pas verstrekt op het moment dat er zicht is op een mondelinge overeenkomst met het ziekenhuis.”

Maximale groei

CZ stelt daarnaast dat het met een aantal ziekenhuizen tot op heden niet tot een akkoord is komen, omdat deze ziekenhuizen zich niet willen houden aan de maximale groei van 2,5 procent per jaar, zoals in het hoofdlijnenakkoord overeengekomen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Soepeler

Menzis stelt bij monde van woordvoerder Michael Verheul dat de verzekeraar er bijna volledig uit is. “We zijn nog met zo’n vier a vijf ziekenhuizen in de afrondende fase.” Verheul denkt dat de onderhandelingen bij Menzis op een ander manier zijn ingestoken dan bij CZ, waardoor deze soepeler verlopen. “Menzis onderhandelt met de ziekenhuizen over een totaalbedrag aan voorschotten. Door afspraken te maken over een totaalbudget, komt de invulling daarvan vervolgens vanzelf. Daardoor zijn exacte behandelingskosten minder belangrijk in de onderhandelingen.”

Mondeling akkoord

Achmea stelt dat de verzekeraar eind april klaar was met de contractering. Bij meer dan de helft van de ziekenhuizen staat de uitkomst op papier en is ondertekend. Met de andere ziekenhuizen is een mondeling akkoord bereikt en wordt dit nu op papier gezet. VGZ doet geen uitspraken over het onderhandelingsproces, maar zegt wel dat ze nog volop bezig zijn en dat het goed gaat.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

A.G de Groot

6 augustus 2012

Ziekenhuizen , Specialisten, Verzekeraars
Laat u niet beDOTten

Dit nederlandse verzindsel gaat nooit werken en heeft al honderden miljoenen gekost

Doe wat meer dan 40 landen in de hele werled al lang doen ga over op de DRG aanpak ( Diagnostic related groupings) die is
a) veel begrijpelijker dan DBC
b) daar is al 35 jaar ervaring meer
c) daarmee kunnen we dan onze situatie vergelijken met tientallen landen over de gehele wereld
d) is eenvoudiger en transparanter dan DBC/DOT
e) maakt ons onafhankelijk van de vermeende experts in DBC/DOT die fabeltjes verkopen en na vele jaren nog niets waarmaken.

STOP DOT/DBC ga voor DRG
, laat u niet langer beDOTten

Anoniem

6 augustus 2012

Van welk 'graag graai' bureau is de Groot?

Anoniem

6 augustus 2012

Vrije tandartspraktijk, wat een kletsverhaal

A.G de Groot

6 augustus 2012

antwoord op anoniem 1

DRG is de oplossing die vele landen in en buiten Europa gebruiken , die door de overheden worden gekozen en waarbij commerciele bureaus niet nodig/gewenst zijn

Ik ben adviseur voor de Wereldbank en de EU ; het doel was juist om landen een onafhakelijk stelsel op maat te bieden buiten eigen dure verzinsels , van dure bureaus om

Nederland heeft mi de fout gemaakt om juist wel met dure bureuas in zee te gaan, die wel eens even wat nieuws zouden verzinnen en dat terwijl er al sedert 1970 DRG systematiek bestaat die al meer dan 25 internationale verbeteringsslagen heeft doorgemaakt.en zich dus al zeer lang bewezen heeft.

DRG gebruikende landen zij onder andere DE, FR, UK, SW, HUN, USA, AUS, BE en vele anderen niet bepaald no-no landen

DBC-DOT , waarin een klein land , klein kan zijn.....

P.Machielsen

7 augustus 2012

Reactie op De Groot.

Graag spreek ik hierover over 10 jaar, wanneer DE, FR, UK, SW, HUN, USA, AUS, BE en vele anderen (niet bepaald no-no landen) op bezoek zijn gekomen in Nederland om te vragen hoe we zo'n mooi systeem in elkaar hebben gedraaid.

Ons antwoord: "Het begin was moeilijk en kostte veel energie, zoals met alle vernieuwingen, maar uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen. Het was een kwestie van steeds doorontwikkelen, weerstanden overwinnen door overtuigen, optimistisch blijven en soms zelfs 'achterblijvers afstoten'. Tenslotte is het zoals bij velen innovaties een kwestie van 'goed doen' en dat laten zien. De grote achterblijvers moeten dan wel erkennen dat het systeem kan werken, maar dat je dan wel mee moet doen en niet in oude systemen moet blijven hangen."

En ja; over 25 jaar moet er weer een nieuw systeem komen. Want stilstaan is achteruit gaan.

Top