ACTUEEL

Fysiotherapeuten willen af van eigen bijdrage

De beroepsvereniging van fysiotherapeuten KNGF wil af van de eigen bijdrage voor fysiotherapie. Volgens directeur Rian Veldhuizen leidt de eigen bijdrage er toe dat patiënten de fysiotherapeut mijden en daardoor uiteindelijk een groeiend beroep doen op dure tweedelijnszorg.

Sinds begin dit jaar geldt een eigen bijdrage voor fysiotherapie. Patiënten moeten bij een chronische aandoening de eerste twintig behandelingen zelf betalen. Veel verzekeraars vergoeden deze behandelingen geheel of gedeeltelijk via de aanvullende verzekering. Veldhuizen vreest echter dat steeds meer patiënten uit kostenoverwegingen afzien van een aanvullende verzekering.

Onlogisch

“Besparen op fysiotherapie is een heel onlogische zaak”, zegt Veldhuizen in een interview met Skipr.  “Inzet van fysiotherapie kan veel onnodige zorgkosten voorkomen en daarmee de zorgkosten drukken en daar zijn we met zijn allen naar op zoek.”

Kostenbesparing

Als voorbeeld noemt Veldhuizen de behandeling van etalagebenen, die veroorzaakt worden door vaatproblemen. Looptherapie maakt in veel gevallen een operatie overbodig. Volgens het KNGF levert dit een macro kostenbesparing van 15 tot 18 miljoen euro op. Mede op grond hiervan adviseerde het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) om deze behandeling te vergoeden uit de basisverzekering. Minister Schippers heeft dit advies naast zich neergelegd.   

Regie

Veldhuizen hoopt dat de politiek meer oog krijgt voor de preventieve waarde van fysiotherapie. Daarnaast pleit Veldhuizen ook voor een centrale rol van de fysiotherapeut in de ketenzorg rond het bewegingsapparaat. Als regisseur in deze keten zou de fysiotherapeut ondermeer röntgenonderzoeken moeten kunnen aanvragen en moeten kunnen doorverwijzen naar de tweedelijn.

KNGF is een van de partijen die betrokken is bij het Grote Zorgdebat dat op 29 augustus in Nieuwegein wordt gehouden. Kijk voor meer interviews op Skipr webtv.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

smit

20 augustus 2012

Helaas was de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten zelf een van de eersten die vorig jaar in de discussie rond langdurige fysiotherapie bij de Adviescommissie Pakket (ACP) van CvZ aangaf dat er inderdaad onvoldoende evidence was voor de langdurige fysiotherapie bij chronisch zieken.

Mijn inbreng in de discussie als lid van de ACP was toen dat het niet goed mogelijk om voldoende evidence van een hoog niveau te verkrijgen, omdat langdurige fysiotherapie voor chronisch zieken vooral bedoeld is om verdere lichamelijke achteruitgang te voorkomen. Kortom, stabiliseren van de huidige lichamelijke toestand is een belangrijke eis die chronisch zieken met gewrichtsproblemen er aan stellen. Dat valt in een RCT lastig te organiseren (hoe meet je het voorkomen van achteruitgang?) en soms ook onethisch als RCT. Eigenlijk kan het alleen door een vergelijkbare controlegroep op te zetten, die uit eigen beweging niet naar de fysiotherapeut gaat.

Het feit dat nu veel chronisch zieken de hoge eigen bijdrage niet meer kunnen betalen en niet naar de fysiotherapeut gaan was dus te verwachten en de groep zal in de tweede helft van dit jaar nog groter worden.

Jammer dat het Genootschap dit vorig jaar niet bedacht heeft en strategisch gezien op dat moment meer belang had bij het in het pakket houden van de kortdurende fysiotherapie.

Goed onderzoek opzetten naar de positieve effecten van langdurige fysiotherapie is nu dus een eerste vereiste, waar het genootschap mee aan de slag moet, lijkt mij.
Neem eens contact op met de Van Creveldkliniek in het UMCU, die mogelijk wel uitkomst kan bieden om dit soort data te verkrijgen.

Cees Smit

Top