ACTUEEL

Kritiek en lof vanuit zorgveld op zorgdebat

De eerste reacties vanuit het zorgveld op Het Grote Zorgdebat zijn positief. Vooral het feit dat 23 organisaties uit de zorg gezamenlijk dit debat hebben kunnen organiseren oogst veel lof. Toch zijn er ook punten van kritiek, zo blijkt uit interviews die Skipr heeft gemaakt met verschillende bestuurders uit de zorg.

Verdeeldheid

Oud politicus en voorzitter Zorgverzekeraars Nederland André Rouvoet vindt het een prestatie van formaat dat een debat als dit door 23 organisaties uit de zorg samen is georganiseerd. “Maar”, zegt Rouvoet er meteen bij, “Als het echt gaat om de combinatie kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing, dan moet het niet van de politiek komen, maar dan ligt de bal echt bij de zorgpartijen zelf (…) omdat je het gezien de politieke verdeeldheid niet redt langs de weg van de politiek.”

Cure sector

Margot van der Starre, directeur van de NVZ vereniging van ziekenhuizen, is net als Rouvoet trots op de organisatie: “In de eerste plaats omdat al die organisaties in de zorg die zo nu en dan de indruk wekken dat ze het de politiek heel erg moeilijk te maken, in staat zijn om zo’n debat te organiseren (…) daarmee hebben we als zorgpartijen laten zien dat er best iets te regelen valt.”

Van der Starre merkt naar aanleiding van het debat op dat er een meerderheid binnen is de politiek die het stelsel voor de ziekenhuizen ongemoeid wil laten. “Ik ben gerustgesteld, want ik denk dat er zeker geen Kamermeerderheid is die de hele cure sector nog eens wil gaan reorganiseren.”

Misverstanden

Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter van de artsenfederatie KNMG,  vond het een interessant debat: “Heel veel aspecten zijn aan de orde gekomen. Het geeft ook goed weer hoe de partijen in bepaalde onderwerpen staan.”

Het debat gaf volgens hem echter ook aan dat er heel veel misverstanden heersen, ook in het politieke debat. Als eerste de marktwerking die volgens onder andere Lea Bouwmeester ‘gierend uit de hand is gelopen’. Nieuwenhuijzen Kruseman: “We hebben helemaal geen marktwerking. We hebben nog steeds een budgetsysteem” Daarnaast verwarden de politici volgens de voorzitter van de KNMG het eigen risico en de eigen bijdrage. “Men denkt dat dat hetzelfde is. En dan wordt het toch een hele verwarrende discussie.

Ehealth

Wilna Wind, directeur NPCF ziet dat de zorg enorm leeft bij alle politieke partijen. “Iedereen doet zijn best om ons te overtuigen dat bij hun partij de zorg in de allerbeste handen is. En voor ons is is het alleen maar prettig dat de zorg zoveel aandacht heeft.

Toch heeft Wind ook wel onderwerpen gemist in het debat. “Ik had graag een goed verhaal gehoord over Ehealth, heel erg belangrijk voor de toekomst van de zorg, voor de eigen regie en voor het zelfmanagement van mensen. Dat woord zie je eigenlijk heel weinig staan en dat is jammer.”

Skipr is mediapartner van Het Grote Zorgdebat. In de komende dagen publiceert Skipr interviews met reacties op het debat vanuit verschillende hoeken van de zorg. Deze en andere artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen zijn terug te vinden in het dossier over de verkiezingen en op Skipr webtv

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Oerlemans

30 augustus 2012

Wat een verontrustend bericht. De partijen vinden het een prestatie dat ze met 23 organisaties een debat kunnen organiseren. Ja dat staat er echt!

Er was nauwelijks iemand met een reële visie (afweging kwaliteit met bijbehorende kosten) op gezondheidzorg, maar blijkbaar is dat minder belangrijk. Hoe is het mogelijk?

Ik heb er afgelopen weken daarom maar een aantal blogjes over geschreven. Over zaken die me opvallen. Als ik geluk heb lezen misschien een paar politici mijn blog en komt er wellicht een besef dat we zo niet verder kunnen.


Kranenbarg

31 augustus 2012

De zorgsector is onze grootste (financiële) zorg.

Laat de klant / patiënt de regie voeren.

1e: Bezuinigingen zijn nodig, ieder voor zich en de organisaties / instellingen in totaliteit.
Dit kan door:
- de topsalarissen te beperken
- vermijdbare kosten te schrappen
- investeringen naar behoefte en niet naar status

2e: zorg voor een optimaal werkklimaat van een ieder en de gezondheidsklachten zullen afnemen (geen stress en ergernis)
Wees tevreden met wat je hebt en ga voor een menselijk bestaan.

3e: Stop (in de politiek) met het elkaar beschuldigen, sla de handen ineen en ga voor een positieve actie. Verklein het aantal meebeslissers, zowel politiek als bedrijfsmatig.
We hebben teveel organisaties en instituten en een ieder wil zichzelf handhaven.
Plaats het algemeen belang voorop.

4e: Zorg nu eindelijk voor rechtsgelijkheid binnen de gezondheidszorg; stop met de ons kent ons mentaliteit en ga voor echte zorg, waarbij de mens centraal staat.

Top