ACTUEEL

Hartcentra maken uitkomsten zichtbaar

Hartcentra maken uitkomsten zichtbaar

Artsen van de hartcentra van het Catharina Ziekenhuis en St. Antonius Ziekenhuis gaan –onder de noemer Meetbaar Beter- als eersten in Nederland systematisch inzicht geven in de uitkomsten van hun behandelingen. Daarmee verwachten de doktoren de kwaliteit van de betreffende behandelingen te verbeteren. Meetbaar Beter wil daarnaast patiënten en verzekeraars houvast bieden.

Patiëntenorganisatie De Hart&Vaatgroep noemt Meetbaar Beter een grote stap in de richting van transparante hartzorg.  “Op de markt kun je ruiken, voelen, proeven en prijzen vergelijken”, reageert woordvoerder Hans van Laarhoven. “In de zorg is dat niet zo, terwijl je als patiënt toch wilt weten waar je het best behandeld kunt worden. Qua opzet, eenduidigheid en helderheid van de gegevens is Meetbaar Beter een grote stap in de richting van transparante hartzorg.”

Kans

Aan de hand van de uitkomsten van Meetbaar Beter krijgt de patiënt ondermeer inzicht in de procentuele kans op overlijden tijdens en na de operatie en de kans op een heroperatie of infectie. Naast deze medische uitkomsten wordt er in het kader van Meetbaar Beter ook gekeken naar gezondheidswinst op langere termijn en kwaliteit van leven. De methode en geselecteerde criteria zijn wetenschappelijk gevalideerd door een internationaal comité met daarin onder andere Greg Stone van Columbia University en Lars Svensson van de Cleveland Clinic.  

Kwaliteit

Door de toegevoegde waarde voor de patiënt in de vorm van uitkomstindicatoren centraal te stellen breekt Meetbaar Beter met de tot nu toe gangbare methodes om kwaliteit te meten. Die richten zich vooral op de wijze waarop een ziekenhuis het zorgproces georganiseerd heeft. Bij zulke proces- of structuurindicatoren kan het gaan om de verhouding tussen het aantal bedden en de personele bezetting, maar ook om de vraag of er in een ziekenhuis duidelijke protocollen zijn. Volgens de initiatiefnemers van Meetbaar Beter draait het bij het meten van kwaliteit uiteindelijk vooral om de vraag wat een ingreep de betrokken patiënt oplevert.

Bijval

Deze op het waardecreatie-denken van managementgoeroe Michael Porter geënte methode als uitgangspunt krijgt bijval van de kant van de zorgverzekeraars. “Als verzekeraar willen wij ook de focus leggen op toegevoegde waarde”, zegt Robbert Huijsman, programmaleider ‘Kwaliteit van Zorg’ van Achmea. “Uiteindelijk draait het in de zorg om het herstel van de patiënt met de best mogelijke gezondheid en kwaliteit van leven.” Om deze reden wil Achmea de komende jaren samen met het veld 40 procent van de zorg transparant maken aan de hand van uitkomstindicatoren.
“Meetbaar Beter sluit aan bij de manier waarop wij ons inkoopbeleid in de toekomst willen vormgeven”, zegt senior beleidsadviseur Jolyn van Vuuren van CZ. “We vinden de methode met name interessant, omdat deze niet alleen laat zien waar waarde wordt toegevoegd, maar ook waar de patiënt last van heeft in de vorm van wachtlijsten of complicaties.”  

Samenwerking

Binnen Meetbaar Beter ligt het een zwaartepunt vooralsnog op met name de dotterbehandeling en bypass operaties bij kransslagaderlijden. De komende jaren wordt Meetbaar Beter verder doorontwikkeld naar andere veelvoorkomende ziektebeelden en ingrepen binnen de hartcentra. Diverse grote hartcentra hebben serieuze belangstelling getoond om deel te gaan nemen aan Meetbaar Beter. Als het aan de initiatiefnemers ligt mogen alle hartcentra aansluiten. Met het oog hierop wordt samenwerking gezocht met onder andere de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT).

4 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

11 oktober 2012

Tov van welke benchmark wordt gepubliceerd?

Cleveland clinic en Mayo Clinic geven hun kwaliteit al jaren open en bloot door aan de zorgconsument opdat deze een bewuste keuze kan maken. Inclusief vergelijking met de benchmark; gemiddelde van top 3 bijvoorbeeld?

De stelling dat de kwaliteit met 100% is verbeterd is nietszeggend als onbekend wat de State of the Art zorgkwaliteit inhoudt.

Een autofabrikant verkoopt ook geen autos meer als hij denkt te kunnen volstaan met de kreet dat zijn nieuwste model 100% meer pk's levert; van 1 paard naar 2 paarden achter de wagen.

Eerste criterium: hier wordt in xxx % van de gevallen de handen gewassen.
Tweede criterium: hier wordt het hygiene protocol in xxx % van de gevallen nageleefd.

Derde criterium: infecties komen in dit ziekenhuis 0% voor. En dit voor het 10de jaar sinds registratie.

Enz.

En dan de wachtlijsten..........Bij ons kunt u per direct terecht...........

Jaap van den Heuvel

14 oktober 2012

Prima initiatief. De patienten hebben er recht op. De belangrijkste stap moet nog volgen; onafhankelijke verificatie van de gepubliceerde cijfers. Anders krijgen we weer AD-toestanden met zelfbenoemde Beste Ziekenhuizen.

Jaap van de Heuvel

14 oktober 2012

In inderdaad mijnheer Jansen; het cijfer nul dient hierbij te allen tijde gewantrouwd te worden. Dit geldt eveneens voor percentages die gaan richting verkiezingsuitslagen zoals we die destijds kenden vanachter het IJzeren Gordijn; hier kan veiligheidshalve de grens van 95 procent worden gehanteerd.

Van Overveld

20 oktober 2012

Transparantie, transparantie, tarnsparantie. Transparantie is natuurlijk prima. Maar we moeten ervoor waken dat zich dit niet tegen onszelf (patienten) zal keren. Het is bijzonder "tricky". Denk eens aan de ambitie om de beste norm te behalen en aan patienten met een "high-risk" operatie ......

Top