ACTUEEL

Aanbod complexe ziekenhuiszorg dikt drastisch in

Aanbod complexe ziekenhuiszorg dikt drastisch in

Ziekenhuizen hebben een flink aantal behandelingen moeten afstoten als gevolg van de invoering van nieuwe kwaliteits- en volumenormen. Voor sommige ziekten is het aantal behandellocaties zelfs gehalveerd. Dit blijkt uit een inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Operaties in verband met kanker aan de weke delen worden in 28 van de 92 ziekenhuizen aangeboden. Vorig jaar waren dit er nog 61. Van de 49 ziekenhuizen die behandelingen aan de bijnier aanboden, zijn er 29 gestopt. Patiënten die een operatie nodig hebben wegens obesitas krijgen kunnen nog maar in 18 van de 92 ziekenhuizen terecht, tegen 26 ziekenhuizen in 2011.

Beste zorg

Volgens beleidsadviseur Sjoerd Terpstra van ZN is de concentratie van complexe zorg vanuit het oogpunt van kwaliteit en doelmatigheid een positieve ontwikkeling. “Het is mooi om te zien dat de minimum kwaliteitsnormen er voor zorgen dat de concentratie van complexe ziekenhuiszorg steeds meer vorm krijgt”, aldus Terpstra. “Wij willen dat mensen die te maken krijgen met een ernstige aandoening verzekerd zijn van de beste zorg. Onze inventarisatie helpt daarbij.”

Kwaliteitsnormen

De bedoelde kwaliteitsnormen zijn eind 2011 door de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten vastgesteld. In de normen is ondermeer vastgelegd hoe vaak een ziekenhuis een bepaalde ingreep moet verrichten om voldoende kwaliteit te kunnen bieden. De ZN-inventarisatie laat een flinke concentratie zien van de behandeling van tien ziektebeelden. Het gaat hierbij om aandoeningen van de schildklier en bijnier, obesitas, vernauwde bloedvaten, vernauwde halsslagader, weke delen kanker, radiotherapie, dotteren (PCI), implanteerbare defibrillatoren (ICD) en hartklepinterventie (THI).

Stabiel

De verzekeraars deden eind vorig jaar al een eerste inventarisatie voor acht andere ingrepen, waaronder borstkanker, darmkanker, longkanker, slokdarmkanker, alvleesklierkanker, leverkanker, blaasverwijdering en verwijde buikaorta. Voor deze acht behandelingen is het aantal ziekenhuislocaties in Nederland waar de ingreep wordt gedaan, nagenoeg stabiel gebleven. Met het overzicht wil ZN verzekerden zicht geven op welke ziekenhuizen bepaalde complexe behandelingen aanbieden. Het overzicht is terug te vinden op www.minimumkwaliteitsnormen.nl.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaspers

16 oktober 2012

Dit is goed nieuws en hulde voor die ziekehuizen die de moed hebben complexe behandelingen af te stoten.

Concentratie is goed voor de patienten, die welliswaar verder moeten reizen, maar die een beter garantie krijgen op de beste zorg.

Concentratie is beter voor de efficientie, daar artsen die veel dezelfde behandelingen doen, beter en sneller worden met minder ccaties.

En concentratie is goed voor de investeringen in complexe apparatuur die vaak nodig is bij complexe behandelingen; Minder locaties, minder apparatuur, minder kosten voor aanschaf en onderhoud.

Ziekenhuizen, zet deze trend door!

Sinel

16 oktober 2012

k vrees een enorme toename van de wachtlijsten waarddoor de kans op uitzaaingen tijdens hetwaCHTEN EN DAARMEE DE KANS OP OPTIMALE BEHANSDELING, wat toch het streven is, weer minder wordt.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL en IEU-Alliance

16 oktober 2012

Dit betekent dat de kwaliteitsnormen te laat zijn vastgesteld, ten koste van de kwaliteit van leven en levens van duizenden patienten in Nederland. En we weten allemaal dat artsen de slachtoffers van medische fouten aan hun lot overlaten, recentelijk erkend door Prof. Barendrecht, Trouw 6 okt. 2012. Artsen en ook zorgverzekeraars schenden hun zorgplicht naar slachtoffers van medische fouten op grove wijze, structureel en jarenlang. Wie heeft de moed om slachtoffers van medische fouten wel te helpen?

Top