ACTUEEL

Failliet Meavita ontwikkelde eigen tv-zender

Failliet Meavita ontwikkelde eigen tv-zender

Het failliete zorgconcern Meavita stak in 2006 grote sommen geld in de ontwikkeling van een eigen tv-zender. Dit blijkt uit een uitgebreide reconstructie in het nieuwe tijdschrift voor healthgovernance Lucide.

De beoogde tv-zender moest veertien kanalen krijgen. Onder het motto “als Endemol het durft, waarom wij dan niet?” mikte Meavita naast zorggerelateerde kanalen ook op de ontwikkeling van eigen amusementsprogramma’s. Blijkens interne stukken zocht Meavita hiertoe naar eigen zeggen contact met tv-coryfeeën en BN’ers als Koost Postema, Wieteke van Dort, Mini&Maxi  en Yvonne Keuls.

Spil

Meavita zag het ontwikkelen van een eigen tv-zender als een strategische opdracht. Als marktgerichte serviceorganisatie wilde Meavita doordringen tot alle levensdomeinen. Communicatie was hierbij  als “de spil van de belevingsgerichte zorg” volgens het Meavita-management cruciaal. Bovendien was televisie in de optiek van Meavita de beste vriend van ouderen en chronisch zieken en daarmee een ideaal vehikel om hoofd en hart van de klant te veroveren en zodoende het eigen marktaandeel te vergroten. Volgens het Meavita-management was er een potentieel van tenminste 100 duizend kijkers c.q. klanten.

Opschaling

De tv-ambities waren nauw verweven met de plannen voor beeldtelefonie die Meavita vanaf 2005 ontwikkelde. Uit de reconstructie in Lucide blijkt dat de TV Foon al vanaf de ontwikkelingsfase onoverkomelijke functionele mankementen vertoonde. Desondanks werden er naast de al gekochte 10 duizend TV Foons eind 2006 nog eens 15 duizend exemplaren bijgekocht, met het voornemen om op te schalen naar meer dan 100 duizend TV Foons.

Kosten

De reconstructie maakt tevens duidelijk dat de kosten van het TV Foon-traject al direct snel opliepen. In een financiële prognose worden de betalingen voor de TV Foon over 2006 op 3 miljoen euro geschat. Met de uitrol en personele invulling is nog eens circa 1,4 miljoen gemoeid.  Om het project financieel rendabel te maken moest Meavita blijkens een eigen berekening maandelijks 1500 TV Foons uitzetten. Uiteindelijk bracht Meavita niet meer dan enkele honderden kastjes aan de man.

Faillissement

Met een verlies van 32 miljoen euro over 2008 raakte Meavita financieel steeds verder in het ongerede. Daarmee stierven ook de plannen voor beeldtelefonie en de bijhorende tv-ambities een stille dood. Bij de afwikkeling van het faillissement zijn nog altijd vijf curatoren betrokken, die ieder delen van de failliete boedel beheren. Gevraagd naar de 25 duizend TV Foons, geeft curator Henk Plasman van Wijn & Stael Advocaten aan dat deze inmiddels doorverkocht zijn voor een fractie van de aankoopprijs.

Enquête

Om verder te kunnen met de afwikkeling van het faillissement, moeten de curatoren naar eigen zeggen wachten op de uitkomsten van een onderzoek bij de Ondernemingskamer naar mogelijk onbehoorlijk bestuur bij Meavita. Dit onderzoek is in 2011 met een beroep op het enquêterecht voor de rechter afgedwongen door vakbond Abvakabo FNV. Gevraagd naar de stand van zaken in dit onderzoek laten onderzoekers Charlotte Insinger en Peter Eijsvoogel weten mede vanwege hun geheimhoudingsplicht op geen enkele manier commentaar te willen en kunnen geven.    

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Trossel

24 oktober 2012

'How big can your head be' zeggen de Engelsen, in andere woorden wat een 'grootheidswaanzin'. Meavita (het bestuur) had zich bij de kernbusiness moeten houden, het verlenen van zorg. Het is nu eenmaal zo dat aan de top van organisaties, dus ook de zorg, veel mensen met een narcistische grondslag werken. Zij oefenen hun functie uit ter meerdere ere en glorie van henzelf en de organisatie die ze leiden. Daarom is goed en professioneel toezicht zo belangrijk. In de top heb je mensen met 'grote ideeen' nodig, die stimuleren innovatie en ontwikkeling. Een beetje narcisme past daar prima bij, maar als het doorslaat dan krijg je zaken zoals het ontwikkelen van een 'eigen tv zender met 14 kanalen' en meer van die onzin. Let op bestuurders, verzamel sterke en kritische mensen om u heen die toezicht houden en u op het rechte pad!

Bles

24 oktober 2012

Hoe is het in gods naam mogelijk dat dit kan met gemeenschaps gelden.
Men kan de zorg bijna niet geregeld krijgen, werk daaraan.

Kosten terug vorderen van de leiding deze zullen wel weggegaan zijn met een vette BONUS.

Bananen republiek zijn we. En weten alles beter voor andere landen.

Anoniem

24 oktober 2012

Destijds had ik bij Meavita een stage gelopen op de financiele afdeling. Er werd inderdaad meer dan een miljoen ingeinvesteerd in dit TV-project. Men noemde dit project "Het Paarse Project". Jammer genoeg hadden alle medewerkers + de algemene directeur veel meer aandacht voor dit project dan de zorg en aandacht voor onze ouderen in hun verpleeg- en verzorgingshuizen. Ze hadden dus minder aandacht voor ouderen in poepluiers!

Anoniem

25 oktober 2012

Laten we het dan ook eens hebben over Sensire en over de joint venture met Meavita,wat vervolgens Sensire bijna de kop heeft gekost.
Waar zijn die. centjes dan gebleven?

riesss

25 oktober 2012

Wethouder Den Helder, Hooijmakers, Van Reij, wethouder Achterhoek en nu weer Hermans, Wat is er toch mis met de VVD? Wel de (kleine) bijstandsfraudeurs verketteren (en hard aanpakken), maar de grote graaiers verdedigen! Zou het toch de partij van Pien en Poen zijn?

Bakker

25 oktober 2012

Ik hoop dat het geld persoonlijk terug wordt gehaald bij Loek Hermans en dat hij uit de politiek dient te vertrekken.

Dit kan gewoon niet. Een medewerker die de poepluiers verwisselt in een verpleeghuis kan niet eens rondkomen van het salaris dat hij/zij krijgt.

Het is tijd voor een parlementaire enquete over zorggeld en hoe het wordt ge(mis)bruikt

Anoniem

26 oktober 2012

WIj (medewerkers) zagen al snel dat het geen succes werd. De medewerkers moesten een kastje afnemen want anders was je niet loyaal aan het management en "zei dat wel veel over jou". Veel geld is ook gaan zitten in de reizen van het management naar China.
Jammergenoeg heeft de Raad van Toezicht, met als voorzitter Loek Hermans, dit allemaal goedgevonden.
Als ik het goed heb begrepen is er in korte tijd 10=tallen miljoenen doorheen gejaagd en niet alleen door de TVfoon maar ook door alle interim-figuren die niet te weinig vroegen en elke keer het wiel uit gingen vinden. Er hadden heel wat medewerkers kunnen blijven werken, als als die nieuwelingen niet waren aangenomen en men intensiever bezig was geweest met de core-business.
Ík denk nog steeds met pijn in mijn buik terug aan die periode.

Top