ACTUEEL

Schippers wil verbod op risicovolle derivaten

Minister Schippers van Volksgezondheid wil zorginstellingen verbieden risicovolle derivaten aan te kopen. De minister denkt hierbij met name aan producten die voor acute liquiditeitsproblemen kunnen zorgen, zoals “margin calls” met bijstortverplichtingen.

Uit onderzoek door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) onder een kleine vierhonderd  zorginstellingen blijkt dat bijna één op de vijf zorgconcerns derivaten gebruiken om bijvoorbeeld renterisico’s af te dekken. De constructies worden zowel in de curatieve als in de langdurige zorg gebruikt. In de cure gaat het vooral om ziekenhuizen. Dertig van de 38 door het WFZ onderzochte ziekenhuizen hadden een derivatenportefeuille. In de care gebruiken vooral gehandicapten- instellingen (21 van de 32) derivaten.

Bijstortverplichting

In het overgrote deel van deze gevallen is er volgens Schippers geen sprake van risicovolle derivaten.  In vijf concrete gevallen is er wel sprake van zogenaamde bijstortverplichtingen, maar in deze gevallen zijn de risico's volgens het Waarborgfonds voldoende ondervangen. Een aantal zorginstellingen in Nederland is niet aangesloten bij het Waarborgfonds. Over het gebruik van derivaten door deze instellingen kan daarom geen uitspraak worden gedaan.

Verbod

Met een verwijzing naar het regeerakkoord, kondigt Schippers aan risicovol gebruik van derivaten te gaan verbieden. “Daarbij valt te denken aan een verbod op “margin calls” en open posities”, aldus Schippers. “Ook een eenzijdige opzeggingsmogelijkheid overweeg ik te gaan verbieden. Een dergelijke regeling sluit aan bij de regels die het WFZ hanteert voor zijn leden en de afspraken die het WFZ maakte met enkele Nederlandse banken.”

Regeerakkoord

In het regeerakkoord kwam het nieuwe kabinet eerder als overeen dat  het “voor organisaties die (mede) met publiek geld zijn gefinancierd, verboden is te speculeren met complexe financiële producten zoals derivaten. Verzekeren tegen renterisico?s is wel toegestaan. Toezicht hierop vindt plaats bij de jaarlijkse accountantscontrole”.

---

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top