ACTUEEL

Zorgorganisaties blij met oproep Schippers

Patiënten- en artsenorganisaties zijn blij met de oproep van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om mee te denken over mogelijke bezuinigingen in het basispakket. Dat plan introduceerde ze zondagmorgen in het tv-programma Buitenhof.

De Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie NPCF is blij dat Schippers "inziet dat de eerdere manier van werken dweilen met de kraan open was", aldus directeur Wilma Wind. Schippers stelde in Buitenhof dat "de wereld ontplofte" bij elk bezuinigingsvoorstel dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) deed.

Meebepalen

Wind: "Dokters en patiënten kunnen nu gaan meebepalen welke zorg helpt en welke zinloos is. Een goede zaak." De NPCF wil onder meer zogeheten 'praktijkvariatie' gaan bestuderen om te bepalen waarom een bepaalde operatie in het ene ziekenhuis veel vaker uitgevoerd wordt dan in een ander. Op basis daarvan kan "verspilling" in de zorg worden voorkomen.

Draagvlak

Artsenfederatie KNMG is "zeker te spreken" over Schippers' idee en heeft zelfs al kort overlegd met partnerpartijen. Directeur Rutger Jan van der Gaag vertrouwt erop dat de minister voorstellen uit het werkveld serieus zal nemen. "Bij eerdere bestuurlijke akkoorden werden we ook uitgebreid betrokken. Dat levert veel meer draagvlak op. Je kunt beter mét mensen praten, dan óver mensen."

Alleen belangenbehartiger Zorgverzekeraars Nederland is minder te spreken over het plan. "Het is een interessante gedachte en meedenken is prima. Maar de overheid moet wel zelf verantwoordelijk blijven voor het zorgpakket en dat niet ergens anders neerleggen", aldus een zegsvrouw. (ANP)

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

11 februari 2013

Goed initiatief. Zeker als we ook taakverschuiving echt gaan toepassen. Zie bericht vandaag over effectieve behandeling van chronische depressie vanuit de Radboud Universiteit. Als " rehabilitatie" en "zelfmanagement" daarin succesfactoren zijn is het doelmatig om de ggz-geprofileerde verpleegkunde en/of verpleegkundig specialist ggz hier het voortouw in de behandeling te geven ( hoofdbehandelaarschap?)

Kees Marges, Voorzitter Platform VG Rijnmond

11 februari 2013

Meedenken is altijd gewenst en prachtig. De Minister doet te veel alsof ze iets nieuws heeft verzonnen. Het idee en de wens bestaat al jaren, dat de Minister dat nu ook omarmt is hooguit het nieuws. Overigens betekent meedenken niet alle beleidskeuzes maar voor zoete koek slikken en alleen ja en amen zeggen tegen de uitvoeringsplannen. En de NPCF spreekt alleen namens patienten, die medische zorg nodig hebben in ziekenhuizen e.d. (cure) niet namens mensen die levenslang zorg nodig hebben (care).

inspraakindezorg

11 februari 2013

Indien men begint met de aan luxe en niet gezondheid bedreigende vergoedingen / behandelingen te schrappen is er al veel te besparen. kijk om je heen in vergelijking met het verleden zie je onzettend veel jeugd met een beugel voor het gebit.
Dat je met een scheef gebit misschien in een later stadium gezonheidsklachten krijgt moet men mij over de ernst daarvan mij dat nog maar eens uitleggen.
Het vergoeden van contactlezen staat in geen verhouding van! En zo zijn er nog wel meerdere zaken.

inspraakindezorg

11 februari 2013

Uiteraard is in deze bezuinigings oparatie het efficienterwerken een topper om te besparen.
Ook kan de winst en divident van de verzekeringen met als nut gezonheidzorg gewoon ten goede gebracht worden van de gezonheidzorg. Maar mag geen melkoe van deregering worden.

Wim van der Meeren

11 februari 2013

@ Inspraakindezorg: zorgverzekeraars zijn coöperaties of Onderlinge Waarborg Maatschappijen, en kennen daarom geen winststreven. Van dividend is dus geen sprake.
Positieve resultaten gaan, als de solvabiliteit dat toestaat, terug naar de verzekerden.
CZ gaf door een lagere premie voor 2013 al 80 miljoen terug.
De solvabilitei moet goed op orde blijven, want dat controleert de Nederlandsche Bank streng op en dat is begrijpelijk na alle problemen in de financiele wereld.

Anoniem

11 februari 2013

Ik vind het een zwaktebod van Schippers. Daar waar het geld echt wegstroomt door de marktwerking in de zorg, laat ze het liggen. Alleen al aan reclame wordt er door de zorgverzekeraar miljoenen besteed. Daarnaast werd onlangs de lijst gepubliceerd van topverdieners in de publieke sector. Die lijst bestond overwegend uit funktionarissen in de zorg. En dat is slechts het topje van de ijsberg.
Wat wil Schippers eigenlijk? Dat ik mag zeggen wat ik (of nog erger) een ander niet nodig heeft aan zorg? Bah, gerommel in de marge vind ik dat!

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 11-02-2013 15:49.

Mitrasing, huisarts

11 februari 2013

Wel knap dat de VWS minister steeds wegkomt met Nieuwe Plannen voor de zorg: het beste bewijs v/e mislukt zorgstelsel.
Op zich een normaal psychologisch mechanisme: onverdraagbare realiteiten staan aan de basis van vele mythen & politici zijn ook maar mensen.

Top