ACTUEEL

NVZ en NFU schieten te hulp bij jaarverantwoording

Ziekenhuizen kunnen bij hun jaarverantwoording over 2012 een beroep doen op een gezamenlijke richtlijn van brancheorganisaties NVZ en NFU. Volgens de NVZ wordt de handreiking onderschreven door de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) bestaat er onder ziekenhuizen grote behoefte aan nadere informatie en ondersteuning bij de opstelling van de financiële verantwoording over 2012. Oorzaak is de complexiteit van deze omzetverantwoording. De ziekenhuissector heeft vorig jaar te maken gekregen met een opeenstapeling van maatregelen die de verantwoording bemoeilijken. Het gaat hierbij ondermeer om de introductie van een nieuwe financieringssystematiek in de vorm van DOT, de uitbreiding van prestatiebekostiging en nieuwe contractvormen, zoals aanneemsommen.

Praktisch

In de handreiking geven de NVZ en NFU ondermeer een nadere duiding van de NZa-beleidsregels en een praktische toelichting op de financiële verantwoording rond de jaarrekening,  het transitiemodel en het beheersmodel medisch specialisten. Ook besteedt de leidraad aandacht aan specifieke problemen zoals mogelijke afwijzingen van facturen door een onjuiste dan wel onvolledige verwijzersregistratie en een onjuiste toepassing van de definitie verpleegdag. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top