ACTUEEL

Nullijn in de zorg definitief van tafel

Nullijn in de zorg definitief van tafel

De nullijn in de zorg is van tafel. Dat is een van de uitkomsten van het landelijk sociaal akkoord dat het kabinet donderdag heeft gesloten met werkgevers en vakbonden. De geplande extra kabinetsbezuinigingen van ruim 4 miljard euro voor volgend jaar gaan voorlopig niet door.

Salarisverhoging

Onderhandelaar Rolf de Wilde van NU’91, vakbond van verpleegkundigen en verzorgenden, die donderdag bij de onderhandelingen aanwezig was, heeft dit bevestigd aan Skipr. Dat de nullijn van tafel is, biedt volgens hem ruimte in de cao’s om salarissen te verhogen.

Agenda voor de zorg

De Wilde waarschuwt er wel voor te vroeg te juichen. “De nullijn is van tafel, maar er moet nog steeds bezuinigd worden. Er ligt nu wel een landelijk sociaal akkoord, maar de besprekingen over een akkoord voor de zorg lopen nog”. Zo moet er met de overheid nog een sociale agenda voor de zorg worden afgesproken, zegt hij. Zaken die daarin aan de orde komen zijn de overheveling van de AWBZ naar de Wmo en de korting die per 1 januari 2014 wordt opgelegd. “Hierdoor dreigen massa-ontslagen in de thuiszorg. Hierover moet nog wel iets afgesproken worden”, zegt De Wilde. Evenals de jeugdzorg en de ggz die ook overgaan naar de Wmo. "Dit zijn twee in een lange rij onderwerpen die nog besproken worden", aldus De Wilde. Deze besprekingen worden komende week voortgezet.

Extra banen

"Voorlopig maken we een pas op de plaats met het bezuinigingspakket voor 2014", zei premier Mark Rutte donderdag. Hij sprak over een "historisch akkoord" noemde het ook "een akkoord van vertrouwen voor het komende decennium dat de Nederlandse samenleving verder brengt." Het kabinet vertrouwt op herstel van de economische groei en beslist in het najaar of en welke bezuinigingsmaatregelen toch nog nodig zijn om het begrotingstekort terug te dringen. In het akkoord is afgesproken dat er 125.000 banen bij komen. De werkgevers beloven 100.000 nieuwe banen, de overheid zorgt voor 25.000. Rutte: "Het belangrijkste is: met dit akkoord kan Nederland weer vooruit. Met vertrouwen in de toekomst." Een aantal omstreden plannen voor WW en ontslagrecht wordt afgezwakt of uitgesteld.

Vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie VNO-NCW en de vakcentrales onderhandelden donderdag ruim 3 uur met een zware kabinetsdelegatie, die onder leiding stond van premier Mark Rutte en minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. De sociale partners waren het in de middag onderling al eens geworden.

Arbeidsmarkt

FNV-voorzitter Ton Heerts noemde het donderdag van groot belang dat de FNV medeverantwoordelijkheid neemt voor maatregelen om de arbeidsmarkt weer op gang te brengen. Hij gaf wel aan dat een aantal "pijnlijke maatregelen" niet van tafel is, maar zal het akkoord met een positief advies aan zijn achterban voorleggen. Hij tekende erbij aan dat het "niet gemakkelijk"zal zijn binnen de FNV. Het akkoord biedt aan iemand die gisteren ontslagen is geen garantie dat hij morgen weer werk heeft. ,,Maar als we er één ontslag mee kunnen voorkomen, is het al een succes." (Skipr / ANP)

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Verbeeten

12 april 2013

Wat een ongelijkheid, het hele land is er de afgelopen jaren op achteruit gegaan, maar de zorgsector die toch al beschikt over diamanten cao's blijft maar groeien. Dit stelt teleur en is je reinste electoraal handelen, foei.

Om de broodnodige bezuinigingen in de zorg alsnog te realiseren zal worden gesneden in de aanspraak en het verzekerde pakket. Wederom de gewone sterveling die de rekening betaalt.

Ik begin mij meer en meer te schamen om tijdens een feestje te moeten zeggen dat ik in de zorg werk...

Henksen

12 april 2013

Waar heb jij het over met je diamanten cao's? Je bent denk ik in de war met de banksector. Ik geloof er geen snars van dat jij in de zorg werkt.

van Zanten

12 april 2013

Als je alle sectoren naast elkaar legt dan zijn de enige die er steeds weer geld bij krijgen degenen die met publiek geld betaald worden, direct of indirect. In het bedrijfsleven is het al een paar jaar nullijn en mag je blij zijn je baan te behouden. En wat te denken van alle zelfstandigen en middenstanders die inmiddels zeer fors inleveren.

Realiseren al die ambteneren en werknemers in de zorg zich wel dat hun loonsverhoging en werkgarantie (bij de secundaire processen in de zorg houdt een deel elkaar aan het werk) steeds weer wordt opgebracht door degenen die elk jaar netto inleveren.

Henksen

12 april 2013

@zanten Hou toch op. Een hbo opgeleide zorgwerknemer verdient echt een stuk minder dan diezelfde HBO-er in het bedrijfsleven. Dat die nu een paar jaar de nullijn hebben zorgt er alleen maar voor dat de mensen in het bedrijfsleven wat minder ver voorop liggen. Er moet echt nog wel een decennium nullijn op volgen willen de salarissen op hetzelfde niveau liggen.

Franke

15 april 2013

@Van Zanten: het onderwijs zit al jaren op de nullijn, die leveren dus keer op keer in.

Jannsen

19 april 2013

Misschien ligt er wel veel in het Cao vast, maar ben het eens met Franke dat er een groot gat is tussen als HBO-er (ook HBO+) in de zorg werken of in bedrijfsleven. Ben erg geschrokken wat men bv verdiend in de ouderen zorg.
Wat van mij wel zou mogen is beter kijken naar de overhead en de topmensen in de zorg. Zou al een hoop schelen.

Anoniem

21 augustus 2013

Van Zanten dacht je dat het in de zorg geen ontslagen regende? En dat je daar je baan wel mag behouden.
Kom op na ruim 37 jaar in de zorg te werken sta ik nu op straat. Wedden dat mijn UWV een flink stuk lager is dan die van jou als je zonder werk komt ook al is die nullijn er al jaren.
En waar haal je dat steeds weer geld krijgen vandaan we liggen idd al jaren achter op het bedrijfsleven.

Top