ACTUEEL

Zorginstellingen nemen loopje met kwaliteitscijfers

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) krijgt van de verschillende zorginstellingen verkeerde informatie over de kwaliteit van zorg. Fraude wordt niet uitgesloten. Dat zegt inspecteur-generaal Gerrit van der Wal in ZorgVisie.

Gefaseerd toezicht

Vanwege de beperkte menskracht en middelen hanteert de inspectie zogeheten gefaseerd toezicht. Dat betekent dat instellingen zelf informatie aanleveren over de kwaliteit van de zorg van de instellingen. Aan de hand van die gegevens wordt een risicoanalyse gemaakt om daarna eventueel te besluiten de instellingen te bezoeken voor een controle.

Niet realistisch

De ervaringen met slokdarmkankeroperaties hebben de inspectie geleerd dat de aangeleverde informatie lang niet altijd realistisch is. “De resultaten vielen ons wel een beetje tegen”, stelt Van der Wal in het interview in Zorgvisie. “De cijfers werden rooskleuriger voorgesteld. Het is overigens niet gezegd of dit opzet is. Het is niet eenvoudig de informatie op een rijtje te zetten. Als professionals zeggen dat het zo veel werk is, zeg ik altijd: ‘Maar je wilt het zelf toch ook weten? Anders kun je geen verbeteringen aanbrengen’. Fraude is niet uitgesloten, maar dat zijn we nog niet tegengekomen”.

Openbaar maken

Als zorginstellingen geen betere informatie gaan geven, wil Van der Wal de bevindingen en betrouwbaarheidscontroles van de inspectie openbaar maken. “Daar zal een preventieve werking van uitgaan”, gelooft Van der Wal. “En anders kun je je afvragen of elke instelling een ‘kwaliteitsaccountant’ moet hebben die controleert of de aangeleverde informatie wel klopt.”
Van der Wals commentaar volgt op kritiek van ondermeer de Algemene Rekenkamer. In een advies begin juni uitte de Rekenkamer scherpe kritiek. Eerder al liet ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid zich  kritisch uit over het gefaseerd toezicht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top