ACTUEEL

Klink legt falende zorgbestuurder aan banden

Persoonlijke aansprakelijkheid voor falende bestuurders in de zorg. Afschaffing van een gouden handdruk bij vertrek. En de mogelijkheid dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen in de toekomst failliet kunnen gaan. Hiertoe zal het kabinet vandaag op voorstel van minister Klink (CDA) van Volksgezondheid en staatssecretaris Bussemaker (PvdA) besluiten, meldt de Volkskrant.

Recente schandalen bij zorgaanbieders

De bewindslieden reageren met de voorstellen op recente schandalen in de zorg. Thuiszorgorganisatie Meavita is failliet gegaan. De IJsselmeerziekenhuizen zijn bijna omgevallen. En Philadelphia leed 34 miljoen verlies door vastgoedtransacties

Professionalisering bestuur en toezicht

Klink en Bussemaker vinden dat het bestuur van zorginstellingen moet worden geprofessionaliseerd. Bestuurders moeten dreigende financiële problemen op tijd melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit, aldus de Volkskrant. "Ook problemen met de kwaliteit van de zorg en veiligheidsrisico’s moeten via een early warning-systeem worden gemeld.

Nalatige bestuurders en toezichthouders aansprakelijk stellen

Als bestuurders nalatig zijn, worden ze aansprakelijk gesteld. Ook het functioneren van de leden van de raad van toezicht wordt ‘toetsbaar’. De bewindslieden stellen voor om het aantal functies dat leden van zo’n raad mogen hebben, te beperken. Bij Philadelphia was Elco Brinkman de afgelopen jaren voorzitter van de raad van toezicht: een van zijn tientallen functies. Voorzitter Loek Hermans van de raad van toezicht van Meavita doet in aantal functies nauwelijks voor hem onder. Beiden bekleden ruim dertig functies. Bij Meavita vertrok de topman met ruim vier ton, bij Philadelphia liepen de vertrekpremies op tot ruim drie ton. Onder het voorgestelde nieuwe regime zouden zij waarschijnlijk allen voor de rechter moeten verschijnen.

Zorgsalaris verbinden met normbedragen overheid

Klink en Bussemaker zouden de maximum salarisnorm van 247 duizend euro per jaar die NVTZ en NVZD onlangs hebben voorgesteld niet overnemen. Zij willen de beloning in de zorg ‘verbinden’ aan normbedragen voor beloningen in overheidsfuncties. De Volkskrant meldt dat zij de beloning in de zorg ‘verbinden’ aan normbedragen voor beloningen in overheidsfuncties.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wilders

26 juni 2009

Op persoonlijke titel:

falende bestuurders bij de overheid worden niet persoonlijk aansprakelijk gesteld en hebben gouden afvloeiingsregelingen tot hun pensioen. Hier worden peren met appels vergeleken.Voorstel: een marktconform salaris en op de blaren zitten als je het fout doet.

van een zeer bezorgde bloeddonor

28 juni 2009

Top Sanquin Bloedbank ondermijnt bloedvoorziening door graaicultuur!!Is het niet zo dat Sanquin Bloedbank zijn bestaansrecht voor de 100% te danken heeft aan de 400.000 bloed- en plasmadonoren in Nederland die gratis en vrijwillig bloed of plasma doneren??In 2007 heeft het donorenblad Bloedverwant uit zichzelf geen enkele aandacht besteed aan de commotie over de megasalarissen noch aan de oprichting van een nieuwe donorvereniging, de Landelijke Vereniging van Bloed- en plasmadonoren (LVB), die de kwestie van de megasalarissen aanzwengelde. De LVB vroeg ten slotte ruimte in Bloedverwant en kreeg een toezegging voor 150 woorden. Daarvan bleven vijf regels over en een adresverwijzing om contact op te nemen met de LVB werd weggelaten! In hetzelfde nummer wél een hele pagina voor dhr. Buunen, voorzitter van de RvB. Hij verdedigde zijn megasalaris door selectief te citeren uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Buunen: ‘Sanquin heeft aansluiting gezocht bij de honorering van bestuursleden van Universitaire Medische Centra (UMC`s).’ Echter, het salaris van Buunen was niet alleen in 2006 maar ook in 2007 en 2008 een stuk hoger dan dat van bestuurs-voorzitters van de 4 grootste academische zienhuizen (UMC`s), zo blijkt uit onderzoek van de LVB. De meeste UMC`s hebben bovendien een veel grotere omzet, een groter personeelsbestand en een veel groter aantal wetenschappelijke publicaties. Zie: http://www.lvbdonoren.nl. Buunen sprak in Bloedverwant dus niet alleen voor zijn beurt (voordat de donoren via de aangekondigde enquête zich konden uitspreken, wekt Buunen de indruk dat zijn megasalaris ministeriële goedkeuring heeft), hij geeft ook verkeerde informatie (over de hoogte van zijn salaris in vergelijking met UMC`s).Representatieve donor-enquête?

Sanquin zegt dat ze de donortevredenheid meet met een steekproef-enquête. Over de vragen in deze enquête is - ondanks keiharde toezeggingen - géén overleg geweest met de LVB en al evenmin met de Landelijke Donorraad (LDR). In juni 2008 kwam Sanquin met de resultaten van de donor-enquete. In de Tweede evaluatie Wet inzake bloedvoorziening in 2008 staat daarover: ‘Een opmerking is op zijn plaats over de methode van het onderzoek naar de mening van donoren. Onduidelijk is, of in de lijst wordt ingegaan op zaken die er voor donoren echt toedoen. Doorgaans leidt tevredenheidsonderzoek in de gezondheidszorg tot zeer hoge tevredenheidsscores. Er zijn kritischer onderzoeksmethoden beschikbaar, zoals gebruikt bij de CQ-index..’ Daar komt nog bij, dat onderzoek naar service-aspecten welhaast vanzelfsprekend leidt tot positieve uitkomsten. Immers, de blijvers zullen vooral de donoren zijn die zich thuis voelen bij de organisatie van Sanquin. De vraag is, of Sanquin voldoende aantrekkelijk zal zijn voor de op termijn benodigde nieuwe donoren. Dat wordt niet duidelijk met het huidige onderzoek naar de mening van donoren.

Top